Afdeling Interne Geneeskunde

Een aantal ziekten kan ook oogklachten geven. Vaak hebben deze ziekten te maken met uw stofwisseling, hormonen, bloedvaten of een van uw organen. Zo kan diabetes (suikerziekte) problemen aan het netvlies veroorzaken. En geeft de schildklierziekte van Graves soms ontstekingen in de oogkas. Bij deze ziekten werkt Het Oogziekenhuis Rotterdam nauw samen met een aantal internisten van het Franciscus Gasthuis & Vlietland en de internist-immunologen van het Erasmus MC. Zij weten alles van bijvoorbeeld uw stofwisseling. 

Hoe werkt de polikliniek Interne Geneeskunde?

U wordt altijd intern door een oogarts doorverwezen naar de internist of immunoloog van de polikliniek Interne Geneeskunde in Het Oogziekenhuis. Op deze poli onderzoekt en behandelt de internist of immunoloog u bijvoorbeeld voor stofwisselingsziekten, auto-immuunziekten als reuma, diabetes en Graves of vaatziekten. Naast de internisten zijn ook gespecialiseerde diabetes- en vaatverpleegkundigen en een podotherapeut aanwezig. Soms is uitgebreider onderzoek nodig. Dan wordt u doorverwezen naar de hoofdlocatie van het Franciscus Gasthuis & Vlietland of het Erasmus MC.

De polikliniek Interne Geneeskunde met internisten van Franciscus Gasthuis & Vlietland vindt u op Schiedamse Vest 180 en is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. De polikliniek is bereikbaar op 010 461 77 77. Op woensdagen houden de immunologen van het Erasmus MC. Voor vragen over dit spreekuur kunt u terecht bij ons Klantcontactcentrum via 010 401 76 66.

Onze kwaliteit

De samenwerking tussen oogartsen van Het Oogziekenhuis Rotterdam, de internisten van het Franciscus Gasthuis & Vlietland en de internist-immunologen van het Erasmus MC geeft een kwalitatieve verbetering van zorg voor het oog.
Het gehele ziektebeeld waar de combinatie van andere klachten oogproblemen kunnen veroorzaken, wordt met deze samenwerking door 2 verschillende specialisten bekeken. Zo wordt bekeken welke behandeling het beste bij u past.

De specialisten

Op de polikliniek Interne Geneeskunde locatie Het Oogziekenhuis werken de onderstaande specialisten.