Achtergrond


Het Oogzorgnetwerk is een initiatief van Het Oogziekenhuis Rotterdam als reactie op de toenemende vraag naar oogartsen, de hogere kwaliteitseisen van de cliënten, en de sterke concurrentieontwikkeling. Om concreet iets te doen aan de hoge werkdruk voor professionals en lange wachttijden voor patiënten, naast de toenemende inkomensonzekerheid voor oogartsen, ging Het Oogziekenhuis op zoek naar mogelijke samenwerkingsvormen met andere zorgaanbieders in de oogheelkunde. En met succes: de regionale positie van de oogartsen verstevigde, waardoor de doorstroming binnen de keten verbeterde (optimalisatie van verwijslijnen), de kwaliteit omhoog ging en de bedrijfsvoering werd geoptimaliseerd. Door verschillende taakherschikkingsprojecten nam de arbeidssatisfactie toe. Het huidige samenwerkingsmodel van Het Oogzorgnetwerk is deels geïnspireerd op het model van het grootste oogziekenhuis in Europa: het Moorfields Eye Hospital in Londen. Het Oogzorgnetwerk keek daarnaast naar best practices uit het bedrijfsleven, zoals franchiseondernemingen die een hogere kwaliteit nastreven dan wettelijk is voorgeschreven of wordt genormeerd vanuit de beroepsgroep. En naar organisaties die een goede bedrijfsmatige aanpak hebben.

Initiatief

De initiator van Het Oogzorgnetwerk, Het Oogziekenhuis Rotterdam, is het enige zelfstandige oogziekenhuis in Nederland en fungeert als topzorginstituut voor oogheelkundige zorg. Innovatie is een belangrijk kenmerk van Het Oogziekenhuis Rotterdam. Klantgerichtheid, eigentijdse huisvesting, efficiënte bedrijfsvoering en een innovatief personeelsbeleid zijn voor Het Oogziekenhuis Rotterdam belangrijk om een sterke positie te behouden in een sterk veranderende markt.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen