Uw afspraak


Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Het Oogziekenhuis Rotterdam ervaart een toenemende vraag naar oogheelkundige zorg vanuit het hele land. Helaas hebben wij te maken met beperkingen in middelen, oogartsen, ondersteunende medewerkers en fysieke ruimte. Dit maakt dat wij niet alle zorg tijdig (binnen de Treeknormen) kunnen uitvoeren als we geen keuzes maken. Daarom hanteren wij het volgende zorgprofiel:

Topreferente zorg
Het Oogziekenhuis behandelt patiënten met tertiaire verwijzingen vanuit het hele land. Dat zijn verwijzingen door een behandelend oogarts. Alle verwijsbrieven worden door ons van tevoren beoordeeld, om in te schatten of wij van toegevoegde waarde kunnen zijn en welk aanvullend onderzoek ingepland moet worden. Patiënten en verwijzers ontvangen vervolgens bericht.

Tweedelijns oogheelkundige zorg en second opinion
Voor de eigen regio (postcode 2650 t/m 2665 en 2900 t/m 3299) verleent Het Oogziekenhuis tweedelijns oogheelkundige zorg. Tweedelijnszorg is zorg van alle hulpverleners waarvoor u een verwijzing nodig hebt. Bijvoorbeeld voor artsen in een ziekenhuis. Voor deze zorg is altijd een verwijzing nodig van uw huisarts / optometrist.

Tweedelijnszorg houdt ook in dat wij, als u in onze regio woont, een tweede mening (second opinion) op verzoek van uw huisarts kunnen geven. Met deze mening kan, in de meeste gevallen, uw eigen oogarts u weer verder behandelen.

Voor een verzoek voor een tweede mening geldt dat verwijsbrieven van tevoren door ons worden beoordeeld om in te schatten of wij van toegevoegde waarde kunnen zijn. Mogelijk vragen wij u voor een juiste beoordeling ook om uw medisch dossier. Dit dossier kunt u, als wij dit nodig hebben, bij uw eigen oogarts opvragen.

Cataractzorg (Staar)

Het Oogziekenhuis heeft het grootste cataractcentrum van Nederland. Wij blijven patiënten met cataract (staar) vanuit het hele land behandelen.

Spoedzorg
Voor acute ernstige aandoeningen van het oog (spoedzorg) is de afdeling Acute Oogzorg binnen Het Oogziekenhuis 24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikbaar en bereikbaar (na verwijzing via de huisartsenpost, via de ambulance, via een andere oogarts of ander ziekenhuis).

Digitaal afspraak wijzigen of annuleren

Op dit moment kunt u digitaal alleen een afspraak wijzigen of annuleren.


Bent u verhinderd?

Het kan natuurlijk voor komen dat u uw afspraak moet afzeggen of veranderen. Wij vragen u dit alleen in uiterste nood en minimaal 48 uur voor uw afspraak te doen. Wij kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen. U kunt in dit geval  telefonisch contact opnemen met 010 401 76 66. Belt u uw afspraak niet of niet op tijd af, dan kunnen wij kosten in rekening brengen. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Telefonisch afspraak maken

Wilt u telefonisch een afspraak maken, wijzigen of annuleren, dan kunt u op werkdagen tussen 8.15 uur en 16.30 uur bellen naar 010 401 76 66.

Houdt u te allen tijde uw verzekeringspas bij de hand. Hier staan gegevens op waar wij om vragen.

Bent u al eens in Het Oogziekenhuis geweest? Dan bent u waarschijnlijk bekend in ons systeem. Houd u dan uw patiëntennummer en verzekeringspas bij de hand, zodat wij uw gegevens erbij kunnen halen. Het patiëntennummer vindt u op een eerdere afsprakenbrief en/of het afsprakenkaartje.

Herinnerservice

Als extra service ontvangt u twee of drie dagen voor uw afspraak een korte herinnering door middel van een SMS. Bij het niet kunnen nakomen van de afspraak kunt u het ziekenhuis bellen om af te zeggen en een nieuwe afspraak in te plannen.

Deze herinnerservice past in de extra service die we willen leveren aan onze patiënten. De service werkt samen met verschillende ZIS (ziekenhuis informatie systemen) die door zorginstellingen gebruikt worden voor het agendabeheer. Zo kunnen de herinneringen geautomatiseerd verstuurd worden.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen