Cliëntenraad


De Cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten in Het Oogziekenhuis. De Cliëntenraad streeft naar de optimale oogzorg voor iedere patiënt.

Als patiënt bent u op zoek naar de beste zorg. Dan is het belangrijk dat u uw stem laat horen en dat uw stem ook gehoord wordt. Hier ligt de taak van de Cliëntenraad. Wij luisteren naar uw verwachtingen van de oogzorg en verwoorden deze naar het bestuur van Het Oogziekenhuis. Dit impliceert enerzijds dat de Cliëntenraad de plannen van het bestuur van Het Oogziekenhuis meeleest vanuit het patiëntenbelang. Anderzijds wil de raad van de patiënten horen waarover zij tevreden zijn en waar zij verbeteringen noodzakelijk achten. Tegengestelde belangen willen we overbruggen en gemeenschappelijke belangen versterken.

De Cliëntenraad houdt zich niet bezig met individuele klachten. Klik hier om meer te lezen over waar u terecht kunt met individuele klachten. 

De Cliëntenraad wil zich inzetten om bij te dragen aan de verbetering van de patiëntenzorg. De Cliëntenraad bestaat uit zes leden, die allen hun eigen expertise inbrengen. De leden stellen zich graag aan u voor met hun professionele achtergrond en motivatie voor deelname. Ze zijn of waren allemaal patiënt in Het Oogziekenhuis.

Voor vragen, opmerkingen of suggesties die betrekking hebben op de Cliëntenraad zijn wij bereikbaar via onze contactpersoon Laura Hoozemans, ambtelijk secretaris Cliëntenraad: clientenraad@oogziekenhuis.nl, telefoon: 010-4017859.

John van der Zande (voorzitter)

Professionele achtergrond
De werkervaring van John is zeer divers. Hij startte zijn carrière in de IT-sector en werd later financieel directeur van een bouwgroep. Hij heeft verschillende bestuurs- en toezichtfuncties vervuld in de zorg, het onderwijs en maatschappelijke organisaties. Hij is op dit moment onder andere actief in de Oogvereniging Ledengroep Glaucoombelangen.

Connectie met Het Oogziekenhuis
John is al geruime tijd onder behandeling voor glaucoom in Het Oogziekenhuis. Hij werd meerdere keren geopereerd en deed mee aan een patiëntenonderzoek. In de loop der jaren heeft John als ervaringsdeskundige een sterke band opgebouwd met Het Oogziekenhuis. Vanuit deze betrokkenheid sprak een functie binnen de Cliëntenraad hem zeer aan.

Bijdrage aan de Cliëntenraad
John verwacht een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het werk van de Cliëntenraad dankzij zijn brede achtergrond en bestuurs- en managementervaring in bedrijfsleven en zorg. “Vanuit mijn betrokkenheid met participatie wil ik meedenken om de kwaliteit van het zorgaanbod en de innovatieve zorg voor patiënten op een hoog niveau te houden en waar mogelijk verder te brengen”.

drs. Renata Habets

Professionele achtergrond
Renata belandde na haar twee studies Franse Taal- en Letterkunde en Filmsemiotiek / Communicatiewetenschappen meteen in het vak van (internationaal) filmredacteur. Ze werkt al meer dan 25 jaar op internationale filmfestivals als filmjournalist en jurylid. Verder ontwikkelde ze zich als communicatiedeskundige in de filmbusiness. Eén van haar meest bijzondere prestaties was de komst van de koningin van de Europese cinema, Catherine Deneuve, naar Nederland.

Connectie met Het Oogziekenhuis
Bijna vijf jaar geleden werd Renata getroffen door kanker aan haar oog. Ze werd patiënte in het Oogziekenhuis, omdat deze aandoening elders niet effectief kon worden behandeld. “De zorg en morele steun, die ik mocht ontvangen in Het Oogziekenhuis, waren hartverwarmend. Het was voor mij dan ook vanzelfsprekend om me te gaan inzetten voor dit ziekenhuis en voor de gemeenschappelijke belangen van de patiënten.”

Bijdrage aan de Cliëntenraad
Vanuit haar professionele ervaring als communicatiedeskundige hoopt Renata een actieve bijdrage te kunnen leveren aan de Cliëntenraad door middel van het schrijven van de nieuwsberichten voor de website en Facebookpagina van Het Oogziekenhuis.

drs. Jeanette Wilton-Postma

Professionele achtergrond
Jeanette is vertrouwensarts bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Voorheen was Jeanette huisarts. De focus binnen haar werk als vertrouwensarts ligt voornamelijk op veiligheid voor de cliënt. Ook in haar werk als docent Medical Care/Medical First Aid op het Scheepvaart- en Transportcollege Rotterdam ligt de nadruk op de veiligheidsaspecten en op kwaliteit van handelen aan boord. Jeanette bekleedt ook nog diverse bestuurs- en toezichtfuncties.

Connectie met Het Oogziekenhuis
Jeanette heeft ervaring als staarpatiënt in Het Oogziekenhuis en dankzij haar medische achtergrond viel haar op dat het ziekenhuis continu bezig is met het verbeteren van de patiëntenzorg. Ook de communicatie naar de patiënten wordt volgens haar voortdurend onder de loep genomen. Het Oogziekenhuis is continu in ontwikkeling en de protocollen worden constant geëvalueerd en verbeterd.

Bijdrage aan de Cliëntenraad
Jeanette heeft mogen constateren dat Het Oogziekenhuis continu bezig is om als organisatie kritisch naar zichzelf te blijven kijken. “Meer zicht door beter inzicht”. Daarom vindt ze het zowel een genoegen als een uitdaging om aan dit verbeteringsproces te mogen bijdragen.

ir. Laurens Hoedemaker

Professionele achtergrond
Na een studie wiskunde in Delft heeft Laurens ruim 35 jaar bij TNO gewerkt in zo’n tien zeer uiteenlopende functies. Gedurende de eerste jaren als onderzoeker en de laatste twee decennia in verscheidene directiefuncties. Met name op het leidinggeven aan het sociaal-wetenschappelijk instituut en aan het kantoor in Brussel kijkt hij met veel plezier terug. Naast deze loopbaan is hij 20 jaar als vrijwilliger actief geweest in de Nederlandse BridgeBond, waarvan de laatste zeven jaar als voorzitter. Na zijn professionele loopbaan (vanaf 2013) is hij enkele jaren betrokken geweest bij de patiëntengroep Glaucoombelangen van de Oogvereniging.

Connectie met Het Oogziekenhuis
Laurens kwam in 2009 voor een second opinion naar Het Oogziekenhuis, waar men – gezien de progressie van zijn glaucoom – besloot hem in behandeling te nemen. Door de regelmatige bezoeken en de plezierige benadering van de staf, kreeg het ziekenhuis iets ‘eigens’. Dat motiveert Laurens om een bijdrage te leveren aan het optimaal reilen en zeilen van Het Oogziekenhuis.

Bijdrage aan de Cliëntenraad
Vanuit zijn ruime bestuurlijke ervaring verwacht Laurens te kunnen bijdragen aan analyses en besluitvorming inzake strategische keuzes, die Het Oogziekenhuis de komende jaren zal willen maken.

Fred Metman †

Op 10 januari jl. is Fred Metman helaas overleden. Hoewel wij Fred maar kort hebben gekend, zijn wij een gedreven deskundige verloren. De cliëntenraad en Het Oogziekenhuis wensen de familie, vrienden en kennissen van Fred veel sterkte toe.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen