Huisartsen


(De informatie op deze pagina is openbaar, maar wel specifiek bedoeld voor professionals in de gezondheidszorg.)

Verwijzen via ZorgDomein

ZorgDomein is een elektronisch verwijssysteem dat de huisarts en patiënt helpt om een keuze te maken voor een zorgaanbieder. Binnen ZorgDomein kiest de huisarts een zorgvraag. Het systeem toont daarna direct waar deze zorg wordt aangeboden en per aanbiedende instelling de  actuele toegangstijden en overige patiëntinformatie. De verwijzing is snel geregeld: vanuit het HIS (Huisarts Informatie Systeem) worden relevante patiëntgegevens automatisch ingevuld  in de verwijsbrief in ZorgDomein. Wilt u meer informatie over ZorgDomein? Kijk dan op www.zorgdomein.nl

 

Verwijzen zonder ZorgDomein

Indien u als huisarts (nog) niet bent aangesloten op ZorgDomein, kunt u altijd nog op de traditionele manier verwijzen. U geeft dan uw patiënt een verwijsbrief mee voor de betreffende specialist met daarop de gegevens van de patiënt en de reden waarom een specifiek onderzoek aanvraagd wordt.

Verwijzen naar de Acute Oogzorg

Ook voor een bezoek aan de afdeling Acute Oogzorg dient uw patiënt een afspraak te maken. Als huisarts kunt u deze afspraak voor uw patiënt maken via telefoonnummer: 010 401 77 27. Indien uw patiënt  al een verwijsbrief heeft, kan hij/zij ook zelf een afspraak maken via hetzelfde nummer. Bij het maken van een afspraak krijgt uw patiënt een indicatietijd. Hiermee streven wij de wachttijden op de afdeling Acute Oogzorg te reduceren.


Kijk hier voor meer informatie over de afdeling Acute Oogzorg van Het Oogziekenhuis Rotterdam.

Verwijzen naar een optometrist
Oogonderzoek in de eerste lijn
Het Oogziekenhuis Rotterdam werkt samen met Star-shl, Franciscus Gasthuis & Vlietland, IZER, Gezond op Zuid, ZONBOOG, de LHV - Huisartsenkring Rotterdam en zorgverzekeraar Zilveren Kruis aan sneller toegankelijkere oogheelkundige zorg bij huisartsen en optometristen. Via dit project kunnen huisartsen patiënten in de regio Rotterdam met oogheelkundige klachten voor eerstelijns oogonderzoek doorverwijzen naar een locatie van Star-shl in Rotterdam-Centrum. Oogartsen en huisartsen hebben de handen ineen geslagen om oogonderzoek, uitgevoerd door de optometrist (oogmeetkundige), op een locatie buiten het ziekenhuis vorm te geven. Het oogonderzoek in de eerste lijn wordt uitgevoerd op de locatie Blakenburg van diagnostisch centrum Star-shl in het centrum van Rotterdam. Een optometrist met ziekenhuiservaring voert oogonderzoek uit en geeft de uitkomsten door aan (of bespreekt ze met) de huisarts. De huisarts blijft hoofdbehandelaar. In het verwijsschema kunt u vinden hoe u van huisarts naar optometrist verwijst voor eerstelijns oogonderzoek. Meer informatie over het project leest u hier.

Optometristen Collectief Rijnmond (OCR)
Het Oogziekenhuis werkt met de gedachte dat zorg voor de patiënt georganiseerd moet worden dichtbij huis als het kan en in het ziekenhuis als het moet. Daarom wordt nauw samengewerkt met optometristen in de regio via het Optometristen Collectief Rijnmond (OCR). Het OCR is een samenwerkingsverband van meer dan 80 hbo-opgeleide optometristen werkzaam in de betere optiekbedrijven in de regio Rijnmond. De optometristen van het OCR hebben met elkaar en met Het Oogziekenhuis Rotterdam kwaliteits- en verwijsafspraken gemaakt, zodat klanten met oogaandoeningen snel en goed geholpen kunnen worden. Daarnaast worden regelmatig scholingsavonden georganiseerd om elkaar op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van oogheelkunde. Wilt u meer informatie over OCR en welke optiekzaken bij het OCR zijn aangesloten kijk op: www.oogzorgspecialisten.nl. Zo weet u zeker dat uw patiënt professionele zorg krijgt. Ook bij de optometrist.

 

Telefoonnummer voor verwijzers

Met vragen over het verwijzen of insturen van een patiënt kunt u contact opnemen via het specifieke nummer voor verwijzers van het Klantcontactcentrum: 010 401 77 18

 

Nieuwsbrief voor huisartsen

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen Het Oogziekenhuis Rotterdam? Sinds kort hebben wij een nieuwsbrief voor verwijzers. In deze nieuwsbrief leest u onder andere meer over:

  • het onderzoek op oogheelkundig gebied dat wij uitvoeren;
  • welke medisch specialisten bij ons werkzaam zijn en;
  • wanneer scholingsavonden voor u als huisarts plaatsvinden.


De nieuwsbrief verschijnt 4 tot 6 keer per jaar. Vul het volgende formulier in, om u alvast in te schrijven voor de nieuwsbrief!

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen