Melden van een resistente bacterie (BRMO)


Hier vindt u informatie over het bestaan van resistente bacteriën en de handelwijze in Het Oogziekenhuis Rotterdam. De verzamelnaam van resistente bacteriën is 'Bijzonder resistente micro-organismen' (BRMO). De bekendste bacterie is de MRSA-bacterie.

Bacteriën

Ieder mens draagt bacteriën bij zich. Bacteriën komen overal voor óp het lichaam, maar ook ín het lichaam. Deze bacteriën horen bij de mens en hebben vaak een nuttige functie. In het algemeen veroorzaken bacteriën geen problemen en anders kunnen deze goed behandeld worden met gangbare antibiotica.

Er bestaan ook bacteriën die resistent zijn voor gebruikelijke antibiotica (BRMO). Dit betekent dat de bacteriën ondanks de antibiotica blijven leven en daardoor moeilijk te behandelen zijn. Net als gewone bacteriën, veroorzaken resistente bacteriën doorgaans geen problemen. De meeste mensen kunnen de bacterie dus bij zich dragen, zonder hiervan iets te merken.

Gevolgen in een ziekenhuis

In een ziekenhuis bevinden zich veel mensen dicht bij elkaar, wat de kans op verspreiding van bacteriën vergroot. Omdat patiënten vaak minder weerstand hebben, zijn zij gevoeliger voor het oplopen van (ernstige) infecties, zoals een wondinfectie na een operatie. In een ziekenhuis is het daarom belangrijk om eventuele dragers van resistente bacteriën op tijd te ontdekken, zodat deze bacteriën niet aan andere patiënten worden overgedragen. Daarom screenen we alle patiënten die geopereerd worden.

Opsporing

Wij vragen u de 'Vragenlijst resistente bacteriën' in te vullen, zodat we een inschatting kunnen maken van het risico of u BRMO of MRSA bij u draagt. Mocht u op één van de vragen 'ja' antwoorden, dan is het belangrijk te weten of u ook daadwerkelijk drager bent. Er wordt dan een aantal kweken bij u afgenomen die hierover uitsluitsel geven.

Om BRMO te kunnen constateren wordt met een wattenstokje een kweek afgenomen van het rectum. Om MRSA te kunnen constateren wordt met een wattenstokje langs de huid, slijmvliezen en/of eventuele wonden gestreken. Het duurt minimaal 5 werkdagen voordat de uitslagen van de kweken bekend zijn.

Gevolgen voor uw behandeling

Mogelijk dragerschap heeft geen gevolgen voor uw noodzakelijke medische ingrepen en behandelingen. Wel kan het zo zijn dat er speciale beschermende voorzorgsmaatregelen worden genomen.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen