Oogzorgnetwerk Partnerprijs


De oogzorgnetwerk partnerprijs wordt tijdens de Oogzorgnetwerkdag uitgereikt aan de meest innovatieve en ambitieuze partner van het jaar. Het Oogzorgnetwerk wil met deze prijs waardering uitspreken over partners die veel lef hebben getoond met projecten of initiatieven die veel hebben betekend voor het netwerk of voor de oogzorg in het algemeen.

Reinier de Graaf Groep wint Oogzorgnetwerk Partnerprijs 2012

Winnaars Oogzorgnetwerk Partnerprijs 2012: De Reinier de Graaf Groep
Winnaars Oogzorgnetwerk Partnerprijs 2012: De Reinier de Graaf Groep

Ook dit jaar is de Oogzorgnetwerk Partnerprijs weer toegekend aan een van de partners in het netwerk. De Reinier de Graaf Groep ontving een 'Oscar' kunstwerk van Wim Heesakkers vanwege de constructieve bijdrage aan het netwerk uit handen van Kees Sol, lid Raad van Bestuur van Het Oogziekenhuis Rotterdam. De oogartsen van Reinier de Graaf groep tonen een grote mate van betrokkenheid bij Het Oogzorgnetwerk door in bijna alle expertgroepen van Het Oogzorgnetwerk hun kennis actief in te brengen. Zo zijn zowel medewerkers als oogartsen altijd in grote aantallen aanwezig op kennisbijeenkomsten om kennis en kunde binnen het netwerk te delen. In voorgaande jaren hebben het Sint Franciscus Gasthuis, het Optometristen Collectief Rijnmond, het Slingeland Ziekenhuis, zorgverzekeraar CZ, het IJsselland Ziekenhuis en het Flevoziekenhuis de Oogzorgnetwerk Partnerprijs gewonnen.
.

Hoofdpijnpoli Flevoziekenhuis wint Oogzorgnetwerkpartnerprijs in 2011

Hoofdpijnpoli Flevoziekenhuis wint Oogzorgnetwerkpartnerprijs in 2011
Hoofdpijnpoli Flevoziekenhuis wint Oogzorgnetwerkpartnerprijs in 2011

In januari 2011 is de Hoofdpijnpoli van de kinderkliniek van het Flevoziekenhuis gestart. Op de Hoofdpijnpoli worden alleen kinderen met hoofdpijnklachten gezien, die nog niet bekend zijn bij oogheelkunde. Door een nauwe samenwerking tussen kinderartsen, oogartsen en optometrist-orthoptist is het mogelijk om binnen één dag eenvoudige oogheelkundige oorzaken van hoofdpijn te verhelpen, zonder dat daar (dure) beeldvormende onderzoeken bij nodig zijn. De hoofdpijnpoli is een nieuw initiatief binnen Het Oogzorgnetwerk en daarom terecht beloond met de Oogzorgnetwerk Partnerprijs. De Oogzorgnetwerk Partnerprijs bestond in 2011 uit een echte beker en een kunstwerk van Wim Heesakkers met de titel ‘Follow your dream’. Kees Sol sprak bij de uitreiking de tekst: 'voor voordurende kwaliteitsverbetering en het presenteren op top niveau is het essentieel te blijven dromen en deze dromen ook te volgen'.

OK-projecten vallen in de prijzen tijdens Oogzorgnetwerkdag 2010

OK-projecten vallen in de prijzen tijdens Oogzorgnetwerkdag 2010
OK-projecten vallen in de prijzen tijdens Oogzorgnetwerkdag 2010

Rotterdam – 28 september 2010 - Tijdens de Oogzorgnetwerkdag op 23 september 2010 werden dit jaar twee prijzen uitgedeeld. Zo ontving Het IJsselland Ziekenhuis uit handen van Kees Sol, lid Raad van Bestuur van Het Oogziekenhuis Rotterdam, de vijfde Oogzorgnetwerk Partnerprijs. Het IJsselland ziekenhuis ontving deze prijs voor de inspanningen en investeringen in het verbeteren van het OK proces van staarpatiënten. Daarnaast werd deze dag ook voor het eerst een publieksprijs voor het meest innovatieve en interessante project uitgereikt, namelijk de introductie van de Surgicube op de afdeling Oogheelkunde van Het Sint Franciscus Gasthuis.

IJsselland Ziekenhuis wint Oogzorgnetwerk Partnerprijs
Het IJsselland Ziekenhuis ontving de partnerprijs vanwege de succesvolle realisatie van haar OK 6 project. Dit is een project om staaroperaties nog efficiënter, maar vooral ook patiëntvriendelijker te laten verlopen. OK 6 is de werknaam van één van de operatiekamers van Het IJsselland Ziekenhuis. Deze is volledig verbouwd volgens het dagbehandelingsconcept dat onder andere ook gebruikt wordt in Het Oogziekenhuis Rotterdam. Naast dat het project geleid heeft tot efficiëntere werkprocessen, heeft het ook een uitgebreider en interessanter takenpakket voor oogheelkundig personeel op de polikliniek tot gevolg gehad. Zo assisteren nu bijvoorbeeld ook doktersassistenten van de polikliniek op de OK.

Introductie Surgicube Sint Franciscus Gasthuis wint publieksprijs
Dit jaar werd voor de eerste keer door de ruim 240 aanwezigen gestemd op het meest aansprekende project. Het was een spannende strijd waar het Sint Franciscus Gasthuis met slechts één punt verschil won van de andere deelnemers. Het Sint Franciscus Gasthuis won deze prijs, met een nieuw OK traject voor staaroperaties: de Surgicube. Door de introductie van de Surgicube kunnen staarpatiënten op de polikliniek Oogheelkunde geopereerd worden in plaats van op het grote OK complex van het ziekenhuis. De nieuwe manier van werken is een verrijking voor zowel de patiënt als de oogarts en de medewerker. Het Flevoziekenhuis behaalde een verdiende tweede plaats met hun One Stop Shop macula poli, waar de wachttijden voor patiënten met macula degeneratie sterk zijn afgenomen.

CZ wint Oogzorgnetwerk Partnerprijs 2009

CZ wint Oogzorgnetwerk Partnerprijs 2009
CZ wint Oogzorgnetwerk Partnerprijs 2009

Tijdens de Oogzorgnetwerkdag werd de Oogzorgnetwerkpartnerprijs uitgereikt. Dit jaar is de prijs naar zorgverzekeraar CZ gegaan. Zorgverzekeraar CZ heeft aangetoond lef te hebben om te experimenteren en als voorloper op te treden binnen Het Oogzorgnetwerk. Zij hebben het initiatief genomen om samen met Het Oogziekenhuis Rotterdam in totaal 5 OOGbussen in te zetten voor optometrische screening in Verpleeg- en Verzorgingstehuizen. Ook heeft Zorgverzekeraar CZ lef getoond door samen met Het Oogziekenhuis Rotterdam, het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam en het Ysselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel afspraken in het B-segment te maken.

Oogzorgnetwerk Partnerprijs 2008 gewonnen door Slingeland Ziekenhuis

Slingeland Ziekenhuis wint de oogzorgnetwerkpartnerprijs 2008
Slingeland Ziekenhuis wint de oogzorgnetwerkpartnerprijs 2008

De Oogzorgnetwerk Partnerprijs 2008 is gewonnen door de afdeling oogheelkunde van het Slingeland Ziekenhuis Doetinchem. Het Slingeland Ziekenhuis heeft lef en daadkracht getoond om zich als eerste franchisenemer aan te sluiten bij Het Oogzorgnetwerk. We feliciteren alle oogartsen en medewerkers van de afdeling oogheelkunde van het Slingeland Ziekenhuis nogmaals met de prijs.

 

Optometristen Collectief Rijnmond wint Oogzorgnetwerk Partnerprijs 2007

OCR wint Oogzorgnetwerk Partnerprijs 2007
OCR wint Oogzorgnetwerk Partnerprijs 2007

Tijdens de Oogzorgnetwerkdag op 6 december 2007 ontving het bestuur van het Optometristen Collectief Rijnmond (OCR) uit handen van Kees Sol, directeur financiën van Het Oogziekenhuis Rotterdam de tweede Oogzorgnetwerk Partnerprijs.

Al vanaf het prille van de ontwikkeling van het Oogzorgnetwerk begin zijn de optometristen uit de regio Rijnmond actief betrokken bij het opbouwen van een samenwerkingrelatie. Aanvankelijk was dat nog experimenteel, maar sinds de oprichting van een collectief werd daar toenemend professioneel inrichting aan gegeven.

Het Optometristen Collectief Rijnmond is partner in een groot aantal projecten, zoals:

  1. het Transmuraal Glaucoom Zorg;
  2. het Transmuraal Optometristen Zorg ;
  3. de jaarlijkse vuurwerkcampagne;
  4. screening van bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen;
  5. projecten met Thuiszorg Rotterdam;
  6. World Sight Day en dergelijke.


Inmiddels probeert men landelijk navolging te geven aan het vormen van collectieven, waarbij het OCR als voorbeeld dient. Tevens zijn de optometristen van het OCR nauw betrokken bij de discussie over het deskundigheidsniveau van opticiens.

De prijs, een reproductie van één van de kunstwerken die in Het Oogziekenhuis hangt, werd overhandigd aan Riens Gort, coördinator van het OCR en samenwerkingspartner van het eerste uur.

Afdeling oogheelkunde van het Sint Franciscus Gasthuis wint Oogzorgnetwerk Partnerprijs 2006

Afdeling oogheelkunde Sint Franciscus Gasthuis wint Oogzorgnetwerk Partnerprijs 2006 Afdeling oogheelkunde Sint Franciscus Gasthuis wint Oogzorgnetwerk Partnerprijs 2006
Afdeling oogheelkunde Sint Franciscus Gasthuis wint Oogzorgnetwerk Partnerprijs 2006 Afdeling oogheelkunde Sint Franciscus Gasthuis wint Oogzorgnetwerk Partnerprijs 2006

In 2006 won de afdeling oogheelkunde van het Sint Franciscus Gasthuis de Oogzorgnetwerk Partnerprijs. Zij werden hiermee beloond voor de uitzonderlijke prestatie die zij hadden neergezet als eerste partner van Het Oogzorgnetwerk: een enorme productie-ontwikkeling, de hoogste notering in de AD top 100 Ziekenhuizen van Zuid-Holland en de hoogste score in het patiënttevredenheidsonderzoek van het SFG.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen