Orthoptie


Het woord orthoptie is opgebouwd uit ortho en optie. Ortho staat voor recht, optie is kijken. Orthoptie betekent dus recht kijken. Een orthoptist onderzoekt en behandelt patiënten waarbij het rechte kijken niet goed verloopt.

Een goede samenwerking tussen de ogen is de basis voor een rechte oogstand. De oogstand ontwikkelt zich in de eerste levensmaanden evenals het gezichtsvermogen. Als deze ontwikkeling niet goed verloopt, kan er scheelzien ontstaan of een lui oog. Als er op latere leeftijd een oogspier niet goed functioneert kan er dubbelzien ontstaan.
Scheelzien, een lui oog en dubbelzien zijn problemen waarvoor de orthoptist wordt ingeschakeld.
De huisarts kan rechtstreeks verwijzen naar de orthoptist. Ook de oogarts verwijst patiënten naar de orthoptist als blijkt dat de aandoening op het terrein van de orthoptie ligt.

Orthoptist

De orthoptist onderzoekt en behandelt (indien mogelijk) scheelzien, een lui oog, dubbelzien, hoofdpijnklachten en leesklachten. Wanneer de klachten op het terrein van een ander specialisme liggen, adviseert de orthoptist de oogarts of huisarts voor verdere verwijzing.

De orthoptist is een paramedicus die op een oogheelkundige polikliniek van een ziekenhuis of in een oogartsenpraktijk werkt. De titel orthoptist is wettelijk beschermd. Onderzoek en behandeling worden door de ziektekostenverzekeraars vergoed.

De orthoptische afdeling van Het Oogziekenhuis Rotterdam

Indien er sprake is van scheelzien, een lui oog of het vermoeden daarvan, dubbelzien, hoofdpijnklachten of leesklachten dan wordt u verwezen naar de orthoptische afdeling. De orthoptische afdeling van Het Oogziekenhuis Rotterdam is de grootste in Nederland. Op de orthoptische afdeling worden jaarlijks 11.000 patiënten gezien. Er zijn 8 orthoptisten, die allen ook één of meerdere dagdelen van de week op de kinderpolikliniek werken.

Elke dag zijn er spreekuren op de orthoptische afdeling. Op maandagmiddag zijn er combinatie-afspraken met de oogartsen van het orbitateam. Op deze middag komen vooral patiënten die bekend zijn met Graves Orbitopathie. Daarnaast komen er op deze middag patiënten die ook een afspraak hebben bij de neuro-ophtalmoloog. Op donderdagmiddag is er een overlegspreekuur van orthoptisten en oogarts. Patiënten waarbij operatie noodzakelijk is, worden voor dit spreekuur geboekt. Daarnaast komen er op zo'n middag patiënten waarbij de orthoptist in teamverband de diagnose of therapie wil bespreken.

Verwijzing

De huisarts of de oogarts kan een patiënt met klachten verwijzen naar de orthoptist. De klachten waarvoor verwezen wordt zijn:

  • Scheelzien
  • Lui oog
  • Dubbelzien
  • Hoofdpijn en/of leesklachten


De orthoptist onderzoekt de oogstand, oogbewegingen en de samenwerking. Op basis van het onderzoek wordt een diagnose gesteld en bepaald of de klachten te maken hebben met de ontwikkeling van de ogen of de samenwerking tussen de ogen.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen