Patientenverenigingen


Patiëntenverenigingen spelen een belangrijke rol bij de voorlichting. De voorlichting wordt meestal verzorgd door ervaringsdeskundigen, dat wil zeggen mensen die zelf de aandoening hebben (gehad) of van dichtbij mee hebben gemaakt. Patiëntenverenigingen geven over het algemeen een aantal folders uit en kunnen uw vragen beantwoorden of u verder verwijzen. Lotgenotencontact is in veel gevallen mogelijk.

In Het Oogziekenhuis Rotterdam vindt u een aantal informatiestands die bemand worden door leden van verschillende patiëntenverenigingen. Ook liggen op de verschillende afdelingen folders van de verschillende verenigingen.

Hieronder vindt u links naar een aantal relevante patiëntenverenigingen. Ook noemen wij een aantal belangenorganisaties. Deze komen op voor de belangen van slechtzienden en blinden in de maatschappij.

Overzicht patientenverenigingen

Diabetesvereniging Nederland
Postbus 470
3830 AM LEUSDEN
tel. 033 - 463 05 66
fax 033 - 463 09 30 
info@dvn.nl
www.dvn.nl

Nederlandse Vereniging van Dystoniepatiënten
(torticollis, blepharospasmus etc.)
Postbus 9345
4801 LH Breda
tel. 076 - 521 64 95
www.dystonievereniging.nl


Vereniging van Ehlers-Danlos patiënten

Waalkant 21
4051 EJ Ochten
tel. 0575 - 49 36 68
www.ehlers-danlos.nl


G
laucoombelangen

Oogvereniging / glaucoombelangen
Postbus 2344
3500 GH Utrecht
tel. 030-294 54 44
www.oogvereniging.nl/glaucoom


H
oornvlies Patiënten Vereniging

Postbus 557
2300 AN Leiden
tel. 071 5191077
info@oogvooru.nl
www.oogvooru.nl


Contactgroep Marfan Nederland
Postbus 1025
3860 BA Nijkerk
tel. 033 247 10 48
www.marfansyndroom.nl


MaculaVereniging
Postbus 2034
3500 GA Utrecht
tel. 030-2980707
info@maculavereniging.nl
www.maculavereniging.nl

Multiple Sclerose Vereniging Nederland
Scheveningseweg 56
Postbus 30470
2500 GL Den Haag
tel. 070 - 3747777
www.msvereniging.nl


N
ederlandse Vereniging van Batten-Spielmeyer-Vogt
De Ruyterstraat 11
2851 TC Haastrecht
tel. 0182 - 50 19 67

Vereniging Osteogenesis Imperfecta
Postbus 389
4330 AJ Middelburg
tel. 0118 - 626 670
www.oivereniging.nl


R
etina Nederland
Postbus 2061
3500 GB Utrecht
tel. 030 - 298 06 97
secretariaat@retinanederland.nl
www.retinanederland.nl

Contactgroep Retina Belangen
Postbus 2344
3500 GH Utrecht 
retina@nvbs.nl 
www.retina-info.nl


Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland
P/a. VU-Ziekenhuis, Gebouw Zuid B48
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam
tel. 020 - 444 32 04
www.sarcoidose.nl

Landelijke Patiënten- en Oudervereniging voor Schedel- en Aangezichtsafwijkingen
Postbus 1581
5602 BN Eindhoven
tel. 040 - 241 36 51
www.laposa.nl

Schildklier Organisatie Nederland (SON)
Stationsstraat 79 G
3811 MH Amersfoort
tel. 033 - 422 40 36
info@schildklier.nl
www.schildklier.nl

Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten
Postbus 4
3980 CA Bunnik
tel. 030 - 294 13 83
info@nvsp.nl
www.nvsp.nl

Vereniging Spierziekten Nederland
Lt. Gen. van Heutzlaan 6
3743 JN Baarn
tel 0900 5480480
www.vsn.nl

Patientenvereniging Staar
Semarangstraat 9
3531 RH Utrecht
www.patientenverenigingstaar.nl

Nederlandse Sturge - Weber Vereniging
Erenfriedstraat 12
6191 SJ Beek
tel. 046 - 437 58 36
www.nswv.nl

Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland
Karveel 45-74
8242 VB Lelystad
tel. 0320-233248
info@stsn.nl
www.stsn.nl

Contactgroep Uveïtis
www.nvbs-uveitis.nl

Vereniging Ziekte van Von Recklinghausen Nederland
Gondel 27 - 37
8243 CP Lelystad
tel.0320 - 22 70 17

Overzicht belangenverenigingen

Stichting Oogfonds Nederland

Catharijnesingel 40 - 7e etage
Postbus 2086
3500 GB  Utrecht
Tel. 030 254 57 11
info@oogfonds.nl
www.oogfonds.nl

Nederlandse Christelijke Blinden en Slechtziendenbond (NCB)

Statenweg 311
3039 HP Rotterdam
Tel. 010 465 34 79
www.ncb-bond.nl

Unit Doofblindheid, Stichting Dienstverleners Gehandicapten

Chr. Krammlaan 2
3500 AE Utrecht
Tel. 030 2769970
sdg@wxs.nl

Federatie van Organisaties van Ouders van Visueel Gehandicapten (FOVIG)

Postbus 110
5120 Rije
Tel. 079 351 11 18
fovig@planet.nl
www.fovig.nl

Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Blindheid

Postbus 207
3940 AE Doorn
Tel. 0343 42 16 64
www.anvvb.nl

Viziris

Jaarbeursplein 15 - 4 hoog
Postbus 2062
3500 GB Utrecht
Tel. 030 299 28 78
info@viziris.nl
www.viziris.nl

Ooglijn

Postbus 2062
3500 GB Utrecht
Tel. 030 2945444
ooglijn@viziris.nl
www.ooglijn.nl

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen