Patiënttevredenheid


Het Oogziekenhuis Rotterdam vindt een kwalitatief goede zorgverlening erg belangrijk. Daarom willen we graag inzicht in wat u vindt van onze zorg- en dienstverlening. Met uw mening gaan wij aan de slag om onze zorg- en dienstverlening nog verder te verbeteren en goed aan te laten sluiten op de wensen van u als patiënt. In Het Oogziekenhuis Rotterdam wordt tevredenheid van patiënten regelmatig gemeten door middel van enquêtes of andere patiënttevredenheidsonderzoeken. 

Consumer Quality Index
Een grootschalig patiënttevredenheidsonderzoek dat ieder jaar wordt uitgevoerd is de Consumer Quality Index (CQI). Het onderzoek wordt begeleid door MediQuest, een onafhankelijk onderzoeksbureau, en is volledig anoniem. Jaarlijks krijgt een deel van onze patiënten een uitnodiging toegestuurd om online een enquête in te vullen. De vragen gaan over verschillende thema's in de zorg. Bijvoorbeeld over hoe uw opname en het ontslag is verlopen, hoe u de zorg van artsen en verpleegkundigen heeft ervaren en welk rapportcijfer u Het Oogziekenhuis zou geven.

Spiegelgesprekken en focusgroepen
In Het Oogziekenhuis worden spiegelgesprekken en focusgroepsgesprekken georganiseerd. Bij beide gesprekken wordt een groep patiënten met een bepaalde aandoening ondervraagd. Bij spiegelgesprekken zit om de groep patiënten heen een groep hulpverleners die luisteren naar wat de patiënten over verschillende onderwerpen te zeggen hebben. De hulpverleners wordt als het ware een spiegel voorgehouden door de patiënten.
De uitkomsten van deze gesprekken  gebruikt Het Oogziekenhuis om verbeteringen in de zorg te realiseren. Zo is bijvoorbeeld naar voren gekomen dat de oprichting van een KinderOOGcentrum een grote wens is van ouders van kinderen met oogaandoeningen. En is de parkeerservice opgericht om de parkeermogelijkheden bij het ziekenhuis te verbeteren.

Overige onderzoeken naar patiëntervaringen
Sinds 1 december 2015 wordt aan patiënten die aan staar (cataract) worden geopereerd gevraagd of zij willen deelnemen aan een onderzoek. Patiënten krijgen tweemaal een vragenlijst; voorafgaand aan de operatie en drie maanden na de operatie. Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen welke moeilijkheden u als patiënt in het dagelijks leven ondervindt als gevolg van uw verminderde gezichtsvermogen. Daarnaast wordt onderzocht wat de effecten zijn van de operatie op het dagelijkse leven. Met uw ervaringen kunnen we de zorg voor alle cataractpatiënten verder verbeteren. In de toekomst zullen naast cataractpatiënten ook bij  patiënten met andere aandoeningen binnen Het Oogziekenhuis soortgelijke vragenlijsten worden afgenomen.

Niet deelnemen?
De mogelijkheid bestaat dat u wordt aangeschreven om deel te nemen aan een van de patiënttevredenheidsonderzoeken van Het Oogziekenhuis Rotterdam. Bij vragen over onze patiënttevredenheidsonderzoeken of bezwaar tegen deelname, kunt u contact opnemen met de afdeling Kwaliteit & Veiligheid van Het Oogziekenhuis Rotterdam door een e-mail te sturen naar kenv@oogziekenhuis.nl of te bellen naar 010 - 401 78 10.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen