Rijgeschiktheid


Voor het besturen van een auto of motorfiets is de visuele waarneming van essentieel belang. Vanwege uw oogaandoening kan er bij u sprake zijn van verminderde gezichtsscherpte, een afwijkend gezichtsveld en/of dubbelzien. Deze beperkingen kunnen u belemmeren in het veilig deelnemen aan het verkeer.

Eigen verantwoordelijkheid

Wij raden u aan oogaandoeningen met een beduidend verminderde gezichtsscherpte, een afwijkend gezichtsveld en/of dubbelzien te melden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Indien uw dubbelziensklachten mogelijk van voorbijgaande aard zijn, raden wij u het besturen van een auto of motorfiets af zolang de klachten aanwezig zijn. De wetgever (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) laat het al dan niet melden van een gewijzigde gezondheidssituatie over aan de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt. Maar wanneer zich een ongeval voordoet, loopt u het risico dat u verzekeringstechnisch (financieel) en soms zelf strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. Vraag uw oogarts of er bij u sprake is van een beduidend verminderde gezichtsscherpte en/of een afwijkend gezichtsveld.

Eigen verklaring

Wanneer u een melding wilt doen van 'een gewijzigde gezondheidstoestand', dient u dit te doen met het formulier 'Eigen verklaring'. Dit kunt u kopen bij het CBR. Dit kunt u op twee manieren doen:

  1. U kunt de Eigen verklaring downloaden via de website van het CBR. U heeft hiervoor uw DigID nodig.
  2. U kunt de Eigen verklaring ook aanvragen via uw eigen (deel)gemeente.

 

Wilt u weten of uw gezichtsbeperking onder de regelgeving valt, dan verwijzen we u naar 'De regeling eisen geschiktheid 2000'. Deze wet geldt in principe voor iedereen, ongeacht de leeftijd. Vanaf 70 jaar bent u verplicht elke vijf jaar een medische keuring te ondergaan om het rijbewijs te kunnen vernieuwen.

Meer info

Voor meer informatie over rijgeschiktheid en de 'Regeling eigen geschiktheid 2000' kunt u terecht op de website www.cbr.nl.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen