Oogheelkundige specialismen


In Het Oogziekenhuis Rotterdam zijn de oogartsen gespecialiseerd in één of meerdere onderdelen van het oog. De oogartsen met dezelfde specialisatie werken nauw samen in een subspecialistisch team.

Algemene en Spoedeisende oogheelkunde

Een deel van de patiënten komt binnen via de afdeling Acute Oogzorg (onze spoedeisende hulp). De meest voorkomende ongevallen staan beschreven op de pagina Meest voorkomende ongevallen.

Op de pagina Overzicht van aandoeningen en behandelingen vindt u ondermeer alle algemene oogklachten en oogaandoeningen.

Op de pagina Medewerkers en oogartsen vindt u welke oogartsen binnen dit subspecialisme werkzaam zijn.

Glasvocht en Netvlies (retina), Chirurgisch

Het opereren van het glasvocht en netvlies wordt ook wel vitreoretinale chirurgie genoemd. De oogartsen binnen het subspecialisme verzorgen electieve, subacute en acute vitreoretinale operaties voor een groot deel van Nederland. Het Oogziekenhuis Rotterdam staat in binnen- en buitenland bekend om haar grote vakbekwaamheid op dit gebied van de oogheelkunde. Het aantal operaties is jaarlijks meer dan 2.000.

Afgelopen jaren is geïnvesteerd in klinische samenwerking met het Erasmus MC. Daarnaast richt het subspecialisme zich op innovatieve medische ontwikkelingen. In 2013 lag de focus op robotchirurgie, pigmentbladtransplantatie en intravasculaire retinale injecties.

Op de pagina Overzicht van aandoeningen en behandelingen vindt u alle oogaandoeningen en behandelingen die binnen dit subspecialisme vallen.

Op de pagina Medewerkers en oogartsen vindt u welke oogartsen binnen dit subspecialisme werkzaam zijn.

Glasvocht en Netvlies (retina), Medisch

Zowel bij ouderdomsdiabetes (suikerziekte) als bij diabetes op jongere leeftijd komen vaak netvliesafwijkingen voor. Door een goede regulering van de suikerziekte kunnen netvliesbeschadigingen vaak voorkomen of vertraagd worden. In Het Oogziekenhuis Rotterdam worden jaarlijks ongeveer 8.000 patiënten met diabetische netvliesafwijkingen behandeld.

80% van de patiënten met de 'natte vorm' van maculadegeneratie wordt behandeld met injecties met anti-VEGF, zoals Lucentis en Avastin. We zien dat het aantal injecties de afgelopen jaren toeneemt. De afgelopen jaren zijn meer dan 12.000 injecties per jaar gegeven. Elke patiënt krijgt gemiddeld zes injecties per jaar per oog. Bij 70% van de patiënten is er sprake van een stabilisatie van het gezichtsvermogen, maar de risico's op de lange termijn zijn nog niet bekend.

Op de pagina Overzicht van aandoeningen en behandelingen vindt u alle oogaandoeningen en behandelingen die binnen dit subspecialisme vallen.

Op de pagina Medewerkers en oogartsen vindt u welke oogartsen binnen dit subspecialisme werkzaam zijn.

Inwendige Ontstekingen (uveïtis) en Tumoren

Op het uveïtis spreekuur worden mensen behandeld uit het hele land. Uveïtis is een ontsteking van het binnenste van het oog. Iris, vaatvlies, netvlies en straallichaam kunnen ontstoken zijn en klachten geven.

Bij een ontsteking in het voorste deel van het oog zijn dit: pijn in het oog, roodheid, tranen en lichtschuwheid. Bij ontsteking in het achterste deel van het oog ziet u wazig en kunt u bewegende vlekjes zien. Behandeling kan bestaan uit het geven van oogdruppels en zalf.

De klachten bij een ontsteking van het achterste deel van het oog zijn meestal chronisch. Ontstekingen in het voorste deel van het oog genezen meestal vlot. Op het gebied van uveïtits en de medicijnen die het kunnen verhelpen wordt door Het Oogziekenhuis Rotterdam samen met de Erasmus Universiteit veel onderzoek gedaan.

Op de pagina Medewerkers en oogartsen vindt u welke oogartsen binnen dit subspecialisme werkzaam zijn.

Kinderoogheelkunde en Scheelzien (strabismus)

Aandoeningen en/of behandelingen bij kinderen, vallen binnen Het Oogziekenhuis Rotterdam onder een aparte subspecialisme, namelijk Kinderoogheelkunde. Kinderen worden in Het Oogziekenhuis behandeld in het KinderOOGcentrum, deze is uniek in Nederland. Het KinderOOGcentrum wordt bemand door een team van kinderoogartsen, orthoptisten en arts-assistenten. Jaarlijks bezoeken 20.000 kinderpatiënten tot 15 jaar dit centrum. 700 kinderen worden geopereerd door gespecialiseerde oogartsen.

Veel van de kinderen die in Het Oogziekenhuis Rotterdam behandeld worden, hebben een scheve oogstand. Deze kinderen komen vaak bij de orthoptist terecht. Een orthoptist is een paramedicus, die gespecialiseerd is in verkeerde oogstand en de samenwerking tussen de ogen.

Op de pagina Overzicht van aandoeningen en behandelingen vindt u alle oogaandoeningen, oogafwijkingen en behandelingen die binnen dit subspecialisme vallen.

Op de pagina Medewerkers en oogartsen vindt u welke oogartsen binnen dit subspecialisme werkzaam zijn.

Lens en Staar (cataract)

Per jaar worden in Het Oogziekenhuis Rotterdam ongeveer 7.400 staaroperaties uitgevoerd. Tijdens de operatie, die vaak in dagbehandeling onder plaatselijke verdoving gebeurt, wordt de eigen, troebele lens verwijderd en vervangen door een kunststof lens. Cataract komt haast alleen voor bij ouderen, maar er is ook een aangeboren vorm. Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft veel ervaring met staaroperaties bij pasgeborenen en jonge kinderen.

Op de pagina Overzicht van aandoeningen en behandelingen vindt u alle oogaandoeningen en behandelingen die binnen dit subspecialisme vallen.

Op de pagina Medewerkers en oogartsen vindt u welke oogartsen binnen dit subspecialisme werkzaam zijn.

Neurologische oogheelkunde

Dit specialisme wordt ook wel neuro-ophthalmologie genoemd en is een deelgebied van de specialisatie oogheelkunde en neurologie. Binnen de neuro-ophthalmologie wordt nagegegaan of oogheelkundige klachten en bevindingen mogelijk een neurologische oorzaak zouden kunnen hebben. De neuro-ophthalmologen van Het Oogziekenhuis zijn oogartsen die zich op dit deelgebied hebben toegelegd. Het betreft bijvoorbeeld  klachten van het gezichtsscherpte of gezichtsveld maar ook van dubbelbeelden door bijvoorbeeld oogspierverlamming of onbegrepen klachten. Het onderzoek spitst zich toe op oogbewegingen, het functioneren van de oogzenuw en de hersenen. Het is niet altijd mogelijk om een diagnose te stellen. Het komt vaak voor dat aanvullend onderzoek nodig is en soms worden patiënten voor langere tijd vervolgd om tot een diagnose te komen.

Het subspecialisme neuro-ophthalmologie werkt nauw samen met andere afdelingen binnen en buiten het ziekenhuis: neurologie, KNO, interne geneeskunde en neurochirurgie.

Op de pagina Overzicht van aandoeningen en behandelingen vindt u alle oogaandoeningen en behandelingen die binnen dit subspecialisme vallen.

Op de pagina Medewerkers en oogartsen vindt u welke oogartsen binnen dit subspecialisme werkzaam zijn.

Oogdruk en Glaucoom

Glaucoom is een oogziekte die zich kenmerkt door een te hoge oogdruk. Als gevolg daarvan zullen op de lange duur gezichtsstoornissen optreden door beschadiging aan de oogzenuw. Men krijgt dan steeds groter wordende blinde vlekken. De schade hiervan is niet te herstellen, daarom is een tijdige ontdekking van glaucoom noodzakelijk.

Het subspecialisme 'Glaucoom' werkt al geruime tijd nauw samen met de eerste lijn. In samenwerking met een twintigtal optiekwinkels worden onder meer geavanceerde beeldvormende technieken ingezet om de oogziekte glaucoom tijdig op te sporen. Hiermee worden onnodig veel verwijzingen naar de oogarts en een overbelasting van de poliklinische zorg voorkomen. Slechts diegenen die een nader onderzoek door een oogarts nodig hebben, worden op deze manier opgespoord en opgeroepen.

Met behulp van medicijnen, meestal oogdruppels, kan de oogdruk vaak omlaag gebracht worden. Soms is een laserbehandeling of een operatie (trabeculectomie of drainage implant baerveldt) noodzakelijk. Per jaar worden in Het Oogziekenhuis Rotterdam ongeveer 8.000 patiënten met glaucoom behandeld.

Op de pagina Overzicht van aandoeningen en behandelingen vindt u alle oogaandoeningen en behandelingen die binnen dit subspecialisme vallen.

Op de pagina Medewerkers en oogartsen vindt u welke oogartsen binnen dit subspecialisme werkzaam zijn.

Oogkas (orbita), Oogleden en Traanwegen

De oogartsen binnen het subspecialisme 'Oculoplastische chirurgie' zijn gespecialiseerd in afwijkingen van de oogleden, de traanwegen en de oogkas. Het subspecialisme is zowel nationaal als internationaal actief en krijgt verwijzingen uit geheel Nederland, maar ook uit het buitenland. Jaarlijks worden meer dan 1.500 patiënten geopereerd.

Op de pagina Overzicht van aandoeningen en behandelingen vindt u alle oogaandoeningen, oogafwijkingen en behandelingen die binnen dit subspecialisme vallen.

Op de pagina Medewerkers en oogartsen vindt u welke oogartsen binnen dit subspecialisme werkzaam zijn.

Refractiechirurgie

Ooglaserbehandelingen en lensimplantaties worden uitgevoerd in Oogziekenhuis Focuskliniek. De behandelingen worden in nauwe samenwerking met Het Oogziekenhuis Rotterdam uitgevoerd. Een unieke samenwerking, waardoor u gegarandeerd in goede handen bent van betrouwbare en ervaren specialisten. Bij Oogziekenhuis Focuskliniek werken gekwalificeerde, (hoornvlies-) gespecialiseerde oogartsen met jarenlange ervaring in de refractiechirurgie. Vooronderzoek, behandeling en controles achteraf worden allemaal uitgevoerd door dezelfde arts.

Meer informatie over Oogziekenhuis Focuskliniek vindt u op de website www.focuskliniek.nl.

Uitwendige oogziekten en Hoornvlies (cornea)

In Het Oogziekenhuis Rotterdam werken gespecialiseerde cornea-artsen. Patiënten met een hoornvliesaandoening of -afwijking lopen meestal jarenlang (tot zelfs levenslang) onder behandeling vanwege het chronische karakter. In Het Oogziekenhuis Rotterdam worden ongeveer 200 hoornvliestransplantaties per jaar gedaan.

Op de pagina Overzicht van aandoeningen en behandelingen vindt u alle oogaandoeningen, oogafwijkingen en behandelingen die binnen dit subspecialisme vallen.

Op de pagina Medewerkers en oogartsen vindt u welke oogartsen binnen dit subspecialisme werkzaam zijn.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen