Transmurale Optometristen Zorg (TOZ)


Het project 'Transmurale Optometristen Zorg' (TOZ) is een samenwerkingsverband tussen Het Oogziekenhuis Rotterdam en de optiekbedrijven met optometristen werkend buiten het ziekenhuis in optiekzaken in de regio. Het Oogziekenhuis Rotterdam streeft al jaren naar een integratie van de oogzorg van de diverse aanbieders binnen Het Oogzorgnetwerk. Het project TOZ past uitstekend binnen deze netwerkvorming.

De optometristenzorg in dit project is transmuraal (over de ziekenhuismuren heen); met betrokkenheid van extramuraal (buiten het ziekenhuis) werkende optometristen én intramuraal (binnen het ziekenhuis) werkende optometristen vanuit Het Oogziekenhuis Rotterdam. De samenwerking is formeel vastgelegd in een overeenkomst die door Het Oogziekenhuis Rotterdam, Het Oogzorgnetwerk, de extramurale optometrist en het optiekbedrijf van de extramurale optometrist wordt ondertekend.

Samenwerking vindt op verschillende manieren plaats. Zo wordt een patiënt die verwezen is door een extramurale optometrist door een oogarts gezien en zorgt de intramurale optometrist voor terugkoppeling naar de extramurale optometrist. Communicatie betreffende de verwijzingen verloopt tussen de optometristen.

De extramurale optometrist gaat bij elke verwijzing na of de patiënt door de huisarts behandeld kan worden of moet worden doorverwezen naar de oogarts. Bij doorverwijzing naar de oogarts heeft de patiënt een verwijskaart nodig van de huisarts. De oogarts rapporteert zoals gewoonlijk terug naar de huisarts.

Samenwerking tussen Het Oogziekenhuis Rotterdam en de optiekbedrijven bestaat al langer binnen de 'Transmurale Glaucoom Zorg' (TGZ). De TGZ staat los van de TOZ, al zijn er optiekwinkels die aan beide projecten deelnemen. Een aantal extramuraal werkende optometristen uit de regio heeft zich sinds 8 juni 2004 verenigd in het Optometristen Collectief Rijnmond (OCR). Het Oogziekenhuis Rotterdam stimuleert dat TOZ deelnemers lid zijn van dit collectief. Het is echter geen deelnamevereiste.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen