Wat neemt u bij ieder bezoek mee?


Gebruik deze checklist zodat u goed voorbereid naar uw afspraak komt.
Neemt u mee:

 • Uw afsprakenbrief en de ingevulde vragenlijst (mits meegestuurd);
 • Een geldige verwijsbrief van uw huisarts of specialist als u:
  • voor het eerst naar Het Oogziekenhuis komt;
  • zelf een afspraak maakt voor een nieuwe klacht of aandoening waarvoor u nog niet onder behandeling bent bij Het Oogziekenhuis;
  • eerder uitbehandeld bent voor uw klacht of aandoening, maar toch nog klachten heeft en opnieuw naar Het Oogziekenhuis wilt komen;
 • Een geldig legitimatiebewijs (geen kopie): paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument;
 • Een actueel medicatieoverzicht. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw apotheek;
 • Gegevens van uw zorgverzekeraar: pasje of inschrijvingsbewijs;
 • Het afsprakenkaartje. Dit kaartje ontvangt u na uw (eerste) afspraak in het ziekenhuis;
 • Een zonnebril. Mogelijk worden uw pupillen voor een onderzoek of behandeling wijd gedruppeld. Dan is het fijn om daarna een zonnebril te dragen, omdat u daglicht als fel kunt ervaren;
 • Uw (reserve)bril en/of contactlenzendoosje;
 • Een pinpas of creditcard als u met de auto komt; dit in verband met kentekenparkeren.

Legitimatieplicht

Bij ieder bezoek aan Het Oogziekenhuis Rotterdam bent u verplicht om een geldig legitimatiebewijs en zorgverzekeringspasje mee te nemen. 

Aan de hand van uw legitimatiebewijs kan Het Oogziekenhuis uw Burger Service Nummer (BSN)* vaststellen. Dit BSN is van belang bij het versturen van de factuur naar de zorgverzekeraar. Facturen zonder BSN worden niet betaald door de zorgverzekeraar. Als u ervoor kiest om de afspraak door te laten gaan zonder legitimatiebewijs te tonen, dient u direct een voorschot van € 150,- voor de kosten van uw behandeling aan Het Oogziekenhuis te betalen.

Legitimatie voor kinderen
Vanaf 26 juni 2012 dienen ook kinderen jonger dan 14 jaar over een eigen legitimatiebewijs te beschikken.

Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Er is in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

Lees hier meer informatie over de identificatieplicht.


* In 2009 is het BSN in de plaats gekomen van het sofinummer. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.burgerservicenummer.nl.

 

Verwijsbrief verplicht

Voor niet-acute oogzorg
Zorgverzekeraars hebben de controle op de verwijsbrief verscherpt. Bij iedere nieuwe zorgvraag dient u een geldige verwijsbrief te overhandigen van degene die u doorverwijst naar Het Oogziekenhuis Rotterdam (bijvoorbeeld uw huisarts). Zolang u wordt behandeld voor dezelfde klacht hoeft u geen nieuwe verwijsbrief mee te nemen bij controleafspraken die door de medisch specialist zijn geïnitieerd. Indien u bent uitbehandeld maar toch klachten heeft, is nogmaals een geldige verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Voor acute oogzorg
Indien u onze afdeling Acute Oogzorg bezoekt zonder verwijsbrief, verwijzen wij u door naar de huisarts of huisartsenpost. De huisarts kan in de meeste gevallen de juiste zorg verlenen. Indien noodzakelijk maakt de huisarts voor u een afspraak bij de afdeling Acute Oogzorg van Het Oogziekenhuis Rotterdam. De huisarts kan u ook het advies geven om een afspraak te maken bij de oogarts op onze polikliniek; ook dan dient u over een verwijsbrief te beschikken.

U hoeft geen verwijsbrief mee te nemen naar een ziekenhuis als dit daadwerkelijk acute oogzorg betreft. Er is sprake van acute oogzorg, indien:

 • u chemische stoffen in het oog heeft gekregen óf;
 • u een scherp of stomp voorwerp in het oog heeft gekregen.


Acceptatie van verwijzers
Uw zorgverzekeraar bepaalt of uw verwijzing naar het ziekenhuis geldig is. Alle zorgverzekeraars accepteren de huisarts of medisch specialist als verwijzer, en door sommige zorgverzekeraars wordt bijvoorbeeld de optometrist als verwijzer geaccepteerd. Neem voor de zekerheid altijd contact op met uw zorgverzekeraar. U bent namelijk te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het hebben van een geldige verwijsbrief.

Afspraak met verwijsbrief
Zodra u doorverwezen bent naar Het Oogziekenhuis, kunt u een afspraak maken op de polikliniek.

Let op: Het Oogziekenhuis raadt u aan om tijdig te doen, uw verwijsbrief is namelijk 1 jaar geldig. Bij de start van uw behandeling dient u een geldige verwijsbrief te hebben.

Afspraak zonder verwijsbrief
Als u een bezoek brengt aan onze polikliniek zonder dat u een verwijsbrief bij u heeft, dient u de rekening zelf te betalen. De factuur zult u thuis opgestuurd krijgen. Dit betekent dat de kosten van de gehele behandeling bij u in rekening worden gebracht. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen of u vervolgens de factuur bij hen kan indienen en of uw behandeling vergoed wordt.

Let op: heeft u geen (geldige) verwijsbrief bij zich én kunt u zich niet legitimeren, dan dient u voorafgaand aan u behandeling een voorschot van €150,- voor de kosten van uw eerste behandeling aan Het Oogziekenhuis te betalen.

Meer informatie over de verwijsbrief
Heeft u vragen over de verwijsbrief? Neem dan contact op met de financiële afdeling van Het Oogziekenhuis Rotterdam; te bereiken op tel. 010 - 401 77 10, maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. Ook kunt u uw vragen per email sturen naar: debiteuren@oogziekenhuis.nl.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen