Disclaimer


Het Oogziekenhuis Rotterdam doet zijn best om de informatie op deze website op zo zorgvuldige mogelijk samen te stellen. We blijven deze website dan ook constant verbeteren en uitbreiden.

Toch kan Het Oogziekenhuis Rotterdam op geen enkele wijze instaan noch enige garantie afgeven voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website. Aan de inhoud van de website van Het Oogziekenhuis Rotterdam kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het Oogziekenhuis Rotterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website.

Wachttijden

Aan de gepubliceerde wachttijden kunnen geen rechten ontleend worden. De vermelde tijden zijn een indicatie van de gemiddelde wachttijden per specialisme. De wachttijd voor een specifiek specialisme kan afwijken van dit gemiddelde. Ook als uw voorkeur uitgaat naar een bepaalde specialist kan dit betekenen dat de wachttijd langer is. Uw behandelend specialist kan u een persoonlijke indicatie geven van de wachttijd.

Verwijzingen naar externe links

Verwijzingen op deze website voeren mogelijk naar internetsites die niet door Het Oogziekenhuis Rotterdam beheerd worden. Deze verwijzingen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgezocht. Het Oogziekenhuis Rotterdam kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van deze informatiebronnen, noch voor informatie, software, producten en diensten die op deze internetsites aangeboden worden.

Auteursrecht en wijzigingen

Alle auteursrechten op de inhoud van de website van Het Oogziekenhuis Rotterdam komen toe aan Het Oogziekenhuis Rotterdam. Niets uit de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Oogziekenhuis Rotterdam.

Het Oogziekenhuis Rotterdam behoudt zich het recht voor deze disclaimer zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen worden direct na plaatsing op de internetsite www.oogziekenhuis.nl van kracht.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen