Het Oogziekenhuis meet patiëntervaringen met PROMs


Het Oogziekenhuis Rotterdam meet patiëntervaringen met behulp van digitale vragenlijsten. De vragenlijst wordt ook wel een PROM-vragenlijst genoemd (Patient Related Outcome Measure).

 

PROMs zijn een manier om digitaal  ervaren gezondheid in kaart te brengen. De vragen gaan over de moeilijkheden die ervaren worden in het dagelijks leven  als gevolg van verminderd gezichtsvermogen. Voor en na de behandeling dient dezelfde vragenlijst ingevuld te vullen, zodat  de patiënt en de oogarts goed inzicht in de ervaren gezondheid krijgen. Het invullen van de vragenlijst is onderdeel van de behandeling en de oogarts heeft inzage in persoonlijke antwoorden. Vanzelfsprekend hebben de gegeven antwoorden geen invloed op de behandeling, de antwoorden worden gebruikt om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren.

 

Bij de volgende behandelingen kan een uitnodiging verwacht worden om de PROM-vragenlijst in te vullen:

  • Cataract (staar)

 

In Nederland, maar ook in andere landen, vullen alle patiënten die mogelijk cataract (staar) hebben dezelfde vragenlijst (ook wel de Catquest-9SF-vragenlijst genoemd) in. Hierdoor kan de kwaliteit van cataractzorg landelijk en internationaal beter inzichtelijk gemaakt worden.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen