Uitreiking IGZ ZorgVeiligPrijs 2013; lovende woorden voor Het Oogziekenhuis


De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) organiseert al enkele jaren de IGZ ZorgVeiligPrijs. De prijs wordt uitgereikt aan het beste initiatief op het gebied van patiëntveiligheid in de zorg. In 2009 werd deze prijsuitreiking voor de eerste keer georganiseerd. Team Resource Management van Het Oogziekenhuis Rotterdam was toen de eerste de winnaar. Dit jaar is de 'exit checklist' voor retinapatiënten ingediend.

Ondanks het feit dat UMC St. Radboud Nijmegen dit jaar de prijs binnenhaalde met het project Crew Resource Management Teamtraining, had de jury lovende woorden voor Het Oogziekenhuis:

"De jury is lovend over de ziekenhuisbrede, op de luchtvaart gebaseerde veiligheidscultuur die Het Oogziekenhuis heeft ingevoerd. Het ziekenhuis is daar al sinds 2002 zeer actief in. Het veiligheidsconcept is sterk en breed doorgevoerd en de patiënt is er actief bij betrokken. Dit initiatief is daar een nieuw en sprekend voorbeeld van. Dit initiatief is makkelijk over de dragen naar andere zorgprocessen en aan andere ziekenhuizen. De jury meent dat dit een krachtig initiatief is omdat het de patiënt toerust om zelf een actieve(re) rol te spelen bij de zijn eigen veiligheid. Het is een vernieuwende methode die bovendien breed te verspreiden is. Wat verder positief is dat de tool de ontslagprocedure verstevigt. De patiënt gaat beter geïnformeerd naar huis, wat zijn herstel bevordert. De jury is kritisch op de nog beperkte mate waarin de effecten van dit initiatief wetenschappelijk is aangetoond".

De exit checklist

De exit checklist wordt gebruikt op de verpleegafdeling voor retinapatiënten. Op de dag van operatie krijgen de patiënten en hun begeleider een iPad aangeboden met daarop de digitale checklist, genaamd 'Eyepad'. De checklist is ontwikkeld door Het Oogziekenhuis Rotterdam en dient als hulpmiddel voor patiënten voor het verkrijgen en begrijpen van alle informatie. In de checklist staan 11 items waarover de patiënt en begeleider informatie moeten krijgen voordat zij het ziekenhuis verlaten. Hiermee kan de patiënt en/of begeleider controleren of alle benodigde informatie is ontvangen en begrepen. Het Oogziekenhuis Rotterdam betrekt hiermee de patiënt actief bij zijn of haar veiligheid, de macht van de zorgverlener gaat hiermee weer naar de patiënt; patient empowerment.


Het Oogziekenhuis Rotterdam stelt dat de patiënt ook een eigen verantwoordelijkheid heeft voor de eigen veiligheid. Deze checklist maakt deel uit van de 'reis van de patiënt'. Deze reis is vergelijkbaar met een vliegreis. Ook daar hebben zowel de luchtvaartmaatschappij als de passagier hun verplichtingen. Met het doorlopen van de checklist op de EyePad, wordt de patiënt bekrachtigd in het nemen van een eigen rol in zijn of haar veiligheid. Het hogere doel hiervan is het verminderen van angstreductie, verhogen van de veiligheid en tevredenheid van patiënten en medewerkers.


Bezoek de website van de IGZ voor meer informatie over de andere ingediende initiatieven.

Resultaten

Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft de beschikking over de eerste resultaten van de applicatie 'EyePad'. Daaruit blijkt dat 87% van de patiënten geïnformeerd is en deze informatie ook begrijpt. Voor verpleegkundigen betekende deze werkwijze een omschakeling. Uit het eerste tevredenheidonderzoek bleek dat verpleegkundigen inmiddels meer gewend zijn aan het werken met de EyePad na aanvankelijk barrières te hebben ervaren. Overig effect is nog niet wetenschappelijk aangetoond, daarvoor is het nog te vroeg in het traject.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen