Het Oogziekenhuis werkt mee aan ontwikkeling nieuwe netvliescamera


Op 6 februari vond de kick-offbijeenkomst plaats van een project waarin TNO, Boston Scientific en het Rotterdams Oogheelkundig Instituut samenwerken om een kwantitatieve retinale camera te ontwikkelen. Hiermee wordt het mogelijk om niet alleen de weefselstructuur van het netvlies te bekijken, maar ook om concentraties van bepaalde moleculen op het netvlies te meten. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor diagnose, prognose en volgen van zowel hart- en vaataandoeningen als oogheelkundige aandoeningen.

TNO heeft veel expertise en ervaring op het gebied van de interactie tussen licht en weefsel. Door een innovatieve meetmethode kunnen de optische eigenschappen van weefsel, in dit geval het netvlies, bepaald worden. Daaruit kan vervolgens de concentratie van stoffen die gerelateerd zijn aan het ziekteproces berekend worden. Mogelijk kunnen in de toekomst met deze camera onder andere oogheelkundige aandoeningen beter voorspeld en vroeger gediagnosticeerd worden.

In de eerste fase van het project, een haalbaarheidsstudie die heel 2017 beslaat, wordt een prototype van de camera ontwikkeld, gebouwd en gevalideerd op modelogen. Daarnaast worden klinische tests voorbereid die in een volgende fase uitgevoerd kunnen worden. Het ROI adviseert TNO over mogelijke klinische toepassingen binnen de oogheelkunde, zoals diabetische retinopathie, leeftijdsgebonden maculadegeneratie en glaucoom.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van TKI HTSM (Topconsortium voor Kennis en Innovatie, High Tech Systemen & Materialen) en Boston Scientific en door een bijdrage in natura van het ROI. Het projectteam staat open voor additionele partners die willen participeren. Betrokkenen vanuit het ROI zijn dr. K.A. Vermeer, hoofd Enabling Technologies, en dr. M.J.E. van Velthoven, specialist medische retina. 

The Rotterdam Eye Hospital co-operates in developing a new retinal camera

On February 6, the kick-off meeting took place on a project in which TNO, Boston Scientific and the Rotterdam Ophthalmic Institute collaborate to develop a quantitative retinal camera. With this camera, it will be possible not only to image the tissue structure of the retina, but also to measure concentrations of certain molecules on the retina. This offers new possibilities for diagnosis, prognosis and monitoring of cardiovascular diseases and ophthalmic diseases.

TNO has extensive expertise and experience in the field of the interaction between light and tissue. By a innovative measurement method,the optical properties of the tissue can be determined. Consecutively, the concentration of substances that are related to the disease process are calculated. Possibly, this camera will enable better predictions and earlier diagnosis of ophthalmic and other diseases in the future.

During the first phase of the project, a feasibility study covering entire 2017, a prototype will be developed, built and validated in model eyes. In addition, we will prepare clinical trials that may be performed in a next phase. The ROI advises TNO on possible clinical applications within ophthalmology, such as diabetic retinopathy, age related macular degeneration and glaucoma.

This project is made possible by financial contributions from TKI HTSM (Top Consortium for Knowledge and Innovation, High Tech Systems and Materials) and Boston Scientific and by an in-kind contribution of the ROI. The project is open for additional participants. Collaborators from the ROI are Dr. K.A. Vermeer, head of Enabling Technologies, and Dr. M.J.E. van Velthoven, medical retina specialist.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen