Unieke samenwerking in de regio Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid: één regionaal Meldpunt voor uitbraken van infectieziekten


Op woensdag 22 februari is Het Meldpunt voor Uitbraken van Infectieziekten & BRMO officieel gepresenteerd. Ook is het samenwerkingsconvenant ondertekend, door GGD Rotterdam-Rijnmond, Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid, Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen en ConForte, de brancheorganisatie van verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Met de lancering van het Meldpunt kunnen uitbraken digitaal worden gemeld aan de GGD én aan elkaar.

Het Meldpunt geeft een 'realtime' overzicht van uitbraken van infectieziekten en Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO) in de regio. Zo weten zorginstellingen van elkaar welke uitbraken er spelen. Elkaar informeren over uitbraken en bereikbaar zijn voor vragen is noodzakelijk, zodat er preventieve maatregelen genomen kunnen worden als een patiënt vanuit een ziekenhuis of verpleeghuis binnenkomt. Zo kan verspreiding van infectieziekten en antibioticaresistentie worden tegengegaan

Aanleiding

In de regio Rotterdam-Rijnmond bestaat een relatief hoge infectiedruk. Ook kent de regio grote uitbraken in zorginstellingen. Uitbraken van infectieziekten hebben een grote impact op patiënten, maar ook op zorginstellingen. Dagelijks worden honderden patiënten uitgewisseld tussen zorginstellingen. Omdat dit een kwetsbare groep mensen betreft, bepaalt de Wet publieke gezondheid (Wpg) dat uitbraken van bijvoorbeeld schurft, het norovirus of dragerschap van de MRSA-bacterie, aan de GGD moeten worden gemeld. Het Meldpunt is een webapplicatie en is gebruiksvriendelijk, beveiligd en toont actuele uitbraken van infectiezieken en BRMO per zorginstelling. Inmiddels maken elf ziekenhuizen en acht koepels van verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties gebruik van het Meldpunt. Het Meldpunt zal het komende jaar verder uitgerold worden in de regio.

Rotterdam-Rijnmond als pilotregio

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn & Sport, gaf de opdracht tot regionale samenwerking tussen zorgprofessionals om antibioticaresistentie te bestrijden. Antibioticaresistentie is een toenemend probleem, waarbij bacteriën resistent worden voor antibiotica. Dit betekent dat infecties zoals een blaasontsteking door zo'n bacterie, niet meer overgaan met reguliere antibiotica. In juli 2016 wees de minister vijf regio's aan als pilotregio voor samenwerking en onderzoek naar antibioticaresistentie. Rotterdam-Rijnmond is één van deze pilotregio's. 

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen