Patiënten geven Het Oogziekenhuis Rotterdam hoge cijfers


Hoge cijfers van patiënten

Het Oogziekenhuis Rotterdam onderzoekt elk jaar de ervaringen van haar patiënten met de Consumer Quality Index (CQ-Index). Dit onderzoek wordt in samenwerking uitgevoerd met een onafhankelijk onderzoeksbureau MediQuest. In het najaar van 2017 hebben ruim 680 patiënten van Het Oogziekenhuis Rotterdam de CQ-Index vragenlijst ingevuld over de kwaliteit van de zorg die zij ervaren.

Net als voorgaande jaren heeft Het Oogziekenhuis mooie cijfers gekregen van patiënten.  Voor de poliklinische zorg ontvingen wij een 8,3; dit is een kleine stijging ten opzichte van 2016 (8,2). Ook het cijfer voor ziekenhuisopnames is iets gestegen ten opzichte van vorig jaar en is een mooie 8,7.

De vragenlijsten hebben betrekking op allerlei zaken rondom het bezoek aan Het Oogziekenhuis. Zo wordt er voor de poliklinische zorg bijvoorbeeld gelet op bereikbaarheid, wachttijd, bejegening, informatie, inspraak patiënt, behandeling en nazorg. Bij ziekenhuisopnames wordt gekeken naar de zorg van de verpleegkundigen en artsen tijdens de opname, het verblijf in het ziekenhuis, de informatie, veiligheid en ontslag uit het ziekenhuis.

Net Promotor Score - klanttevredenheid

Uit de meting is ook de Net Promotor Score (NPS) gekomen. Deze score kan iets vertellen over klanttevredenheid. De NPS wordt berekend door de vraag te stellen:

"Hoe waarschijnlijk is het dat u deze polikliniek/Het Oogziekenhuis aanbeveelt aan familie en vrienden?"

Patiënten konden op een schaal van 0 - 10 (zeer onwaarschijnlijk - zeer waarschijnlijk) een cijfer geven. De groep patiënten die 0 tot 6 geantwoord heeft, wordt afgezet tegen de groep die 9 of 10 geantwoord heeft. Het verschil tussen deze groepen is de NPS-score. Een positieve NPS-score betekent een hoge klanttevredenheid.

Het Oogziekenhuis heeft een hoge NPS-score behaald. Het Oogziekenhuis scoort op poliklinische zorg een NPS van 54,4%; het gemiddelde van de andere zorginstellingen is 44,7%. Ook voor ziekenhuisopnames behaalt het Oogziekenhuis een mooie score: 72,2%. Voor ziekenhuisopnames is het gemiddelde van andere zorginstellingen 44,8%.

Het Oogziekenhuis is trots op de behaalde resultaten, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Wij zullen alle verbeterpunten ter harte nemen en aan de slag gaan om de kwaliteit van de zorg te blijven verbeteren.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen