Tussenevaluatie: experiment TopZorg versterkt en continueert zorg, onderzoek en kennisdeling


Uveïtis in al zijn verschijningsvormen

Afgelopen week stuurde minister Schippers de tussenrapportage van het ZonMw-programma TopZorg naar de Tweede Kamer. Het Oogziekenhuis Rotterdam is een van de drie deelnemende ziekenhuizen aan dit programma. Uit de tussenevaluatie blijkt dat TopZorg deels een continuering betekent van wat de ziekenhuizen qua zorg en onderzoek al deden en deels nieuwe activiteiten mogelijk maakt. Tevens versterkt het de samenhang tussen zorg en onderzoek en de kennisdeling met andere professionals en patiënten.

 

Het Experiment TopZorg binnen Het Oogziekenhuis

Het Oogziekenhuis combineert als niet-academisch ziekenhuis van oudsher zeer specialistische oogzorg met wetenschappelijk onderzoek en het uitdragen van kennis via onderwijs, opleiding, samenwerking en patiëntenvoorlichting. Adequate financiering voor de uitoefening van deze functie ontbreekt. Het experiment TopZorg subsidieert deze combinatie gedurende 4 jaar, met als doel vast te stellen of het meerwaarde biedt dit structureel financieel te faciliteren. De resultaten van TopZorg vormen voor het ministerie van VWS input voor toekomstig beleid.

 

Het Oogziekenhuis gebruikt het experiment TopZorg voor een tweeledig doel. Enerzijds om de zeer specialistische zorg, onderzoek en kennisdeling te continueren en versterken. Zo worden bijvoorbeeld vijf wetenschappelijke onderzoeken gefinancierd die kunnen helpen om de behandeling voor patiënten te optimaliseren en is een nieuwe functie van transplantatieverpleegkundige geïntroduceerd om de zeer specialistische zorg voor hoornvliestransplantatiepatiënten te ondersteunen. Anderzijds wil Het Oogziekenhuis met TopZorg aantonen wat zij (van oudsher) doet aan zorg, onderzoek en kennisdeling, om te laten zien dat het maatschappelijke meerwaarde heeft om deze combinatie blijvend financieel te faciliteren.    

 

Wilt u meer weten? Op onderstaande websites vindt u meer informatie:

 

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen