Prof. dr. J.C. (Jan) van Meurs

Aandachtsgebieden

 • endophthalmitis;
 • sikkelcelretinopathie.
   

Biografie

  Geneeskundestudie in Leiden
  Militair arts in Libanon UNIFIL
  Opleiding Oogheelkunde in Nijmegen
  Gouvernements oogarts op Curaçao
  Research Fellow Doheny Eye Institute Los Angeles
1989 - heden Werkzaam bij Het Oogziekenhuis Rotterdam
1990 Promotie. Titel proefschrift: “Ocular findings in sickle cell disease on Curacao”
2005 - heden Aanstelling bijzonder hoogleraar Oogheelkunde in het bijzonder de netvlieschirurgie
aan de Erasmus Universiteit met Het Oogziekenhuis Rotterdam als vestigende instantie


BIG-nummer: 79022773701

Lopend wetenschappelijk onderzoek

 • onderzoek naar vitreoretinale chirurgische technieken, waaronder het pionieren van retinale pigmentbladtransplantatie bij maculadegeneratie;
 • zorgvernieuwing op het gebied van de behandeling van netvliesloslating en endophthalmitis.

Nevenfuncties

 • voorzitter wetenschapscommissie Het Oogziekenhuis Rotterdam;
 • wetenschappelijk adviseur Rotterdams Oogheelkundig Instituut (R.O.I.);
 • voorzitter wetenschappelijke programmacommissie Nederlands Oogheelkundig Gezelschap;
 • immediate past president Euretina, European Society for retinal specialists;
 • organiseert de St. Christoph Vitrectomy meetings;
 • organiseert mede de “New developments in Ophthalmology” congressen op Curacao”;
 • presenteert jaarlijks voordrachten, vooral in het buitenland.