Glasvochtbloeding


Glasvochtbloeding - een bloeding in het glasvocht kan het gevolg zijn van netvliesafwijkingen bij suikerziekte of een achterste glasvochtloslating. Door de bloeding kunnen vlekken en/of een waas worden waargenomen.

Behandelingen

Laserbehandeling
Een laserbehandeling  is nodig om de groei van nieuwe bloedvaatjes tegen te gaan of om een netvliesloslating te voorkomen als er een scheurtje in het netvlies is ontstaan. Een laserbehandeling is niet mogelijk als het netvlies niet goed zichtbaar is door de glasvochtbloeding.

Afwachten

Als de oorzaak van de glasvochtbloeding nog niet duidelijk is of als een laserbehandeling niet mogelijk is, kan ervoor worden gekozen om af te wachten.  Bloed in het glasvocht kan namelijk na verloop van tijd zakken in het oog waardoor het netvlies beter zichtbaar wordt. Dit uitzakken kan worden bevorderd door tijdens het slapen rechter op te liggen in plaats van plat. Ook kan het helpen om de beweging van de ogen te verminderen door beide ogen tijdens een korte opname in het ziekenhuis af te plakken.

Operatie
Hoe lang kan worden afgewacht voordat besloten wordt om het bloed te verwijderen met behulp van een operatie, hangt af van de mogelijke oorzaak van de bloeding. In verband met de kans op het ontstaan van een netvliesloslating, zal bij een netvliesscheurtje minder lang worden afgewacht dan bij een bloeding door nieuwe bloedvaatjes. Als er sprake is van een netvliesloslating zal zeker een operatie op korte termijn moeten worden verricht.

Pre-operatieve screening

Indien u in overleg met uw netvlieschirurg heeft gekozen voor een operatie, wordt u doorverwezen naar de retinaverpleegkundige. Zij is uw aanspreekpunt gedurende het gehele zorgproces en  zal u voorlichten over de gang van zaken rondom de operatie en zij registreert uw medicatiegebruik. In verband met uw veiligheid bent u verplicht een actuele medicatielijst mee te nemen. Deze lijst is verkrijgbaar bij uw apotheek. Wanneer u voor of na de operatie in een hotel in de buurt wilt overnachten, kan de verpleegkundige u hierover inlichten. Indien nodig, verwijst de retinaverpleegkundige u door naar de anesthesioloog voor de pre-operatieve screening (POS).  Het kan zijn dat u voor de pre-operatieve screening op een later tijdstip of op een andere dag terug moet komen.

Dag van de operatie

Houdt u er rekening mee dat de opname en operatie over het algemeen een hele dag in beslag nemen. In de meeste gevallen kunt u op de dag van de operatie weer naar huis.

Netvliesoperaties worden meestal onder plaatselijk verdoving verricht. Voor sommige operaties is algehele verdoving (narcose) noodzakelijk. Uitgebreide informatie over de verdovingsvormen kunt u lezen op de pagina Verdoving voor uw operatie.

Tijdens de operatie

Tijdens de operatie wordt eerst het glasvocht uit het oog verwijderd. Dit wordt een vitrectomie genoemd. Hierna kan de oorzaak van de bloeding worden behandeld. Soms wordt het netvlies tijdens de operatie preventief behandeld met laser om de kans op een netvliesloslating na de operatie te verkleinen.

Als er een scheurtje in het netvlies is ontstaan of het netvlies ligt los, is het nodig om het netvlies extra vast te zetten met laser en kan ervoor worden gekozen om lucht, gas of olie in het oog achter te laten.

Lucht in het oog verdwijnt vanzelf, meestal na één week. Ook gas verdwijnt vanzelf: het kortwerkende gassoort 'SF6' na ongeveer twee weken en het langwerkende gassoort 'C3F8' na zes tot acht weken. Gedurende de periode dat er lucht of gas in het oog zit mag u niet vliegen, diepzeeduiken of grote hoogteverschillen in de bergen ondergaan. Olie verdwijnt niet vanzelf en zal na enkele maanden operatief uit het oog worden verwijderd.

Na de operatie

Na de operatie ontvangt u een folder met instructies, leefregels, mogelijke klachten en controles na de operatie.

Na de operatie kunt u niet zelf autorijden. U wordt dringend geadviseerd een begeleider mee te nemen die u na de operatie naar huis brengt. De dag na de operatie begint u met de voorgeschreven druppelmedicatie.

Eén of twee dagen na de operatie vindt een poliklinische controle plaats. Bij elke controle zal de pupil van het geopereerde oog worden verwijd met oogdruppels. Hierdoor vermindert tijdelijk uw zicht. Wij adviseren u wederom een begeleider mee te nemen. Door de verwijde pupil zal u fel licht tijdelijk minder goed kunnen verdragen. Daarom raden wij u aan om een zonnebril mee te nemen bij elke controle.

Complicaties

Als u nog niet aan staar (cataract) geopereerd bent, zal door de operatie een versnelde staarvorming optreden. Binnen een paar maanden tot enkele jaren zal dan een staaroperatie noodzakelijk zijn. In een klein aantal gevallen (1-5%) kan het netvlies na de operatie gaan loslaten. Om dit te behandelen is dan nog een netvliesoperatie noodzakelijk. Als het midden van het netvlies (de macula) heeft losgelaten zal dit meestal een blijvende verslechtering van het zicht geven. Zoals bij alle operaties is er een kleine kans op een ernstige infectie. Deze kans is minder dan 1 op 1000. Soms kan er na de operatie weer een bloeding in het oog ontstaan. Deze bloeding lost meestal vanzelf weer op.

Resultaten

Hoe goed de gezichtsscherpte uiteindelijk zal zijn, hangt met name af van de oorzaak van de bloeding en van de toestand van het netvlies. Hierover kan uw netvlieschirurg u meer vertellen.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen