Glaucoompost


De Glaucoompost is gespecialiseerd in glaucoomcontroles. Bij de Glaucoompost werken artsen in opleiding tot oogarts (AIOS) en technisch oogheelkundig assistenten (TOA's). Zij werken onder supervisie van een glaucoomspecialist (oogarts).

De glaucoompost

De Glaucoompost is bestemd voor:

  1. Patiënten met stabiel glaucoom en een goed ingestelde oogdruk.
  2. Patiënten met een verhoogde oogdruk, zonder dat er aantoonbare schade aan de ogen is opgetreden (oculaire hypertensie).
  3. Patiënten met een verhoogd risico op het krijgen van glaucoom, doordat er bijvoorbeeld glaucoom bij hen in de familie voorkomt (familiaire belasting).

 

De oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam bepaalt of u in aanmerking komt voor de controles op de Glaucoompost.

Het doel

Nederland vergrijst snel, waardoor onder andere het aantal mensen met glaucoom toeneemt. Het aantal oogartsen blijft echter gelijk en zal in de toekomst mogelijk zelfs afnemen. Hierdoor is het niet mogelijk hoogstaande glaucoomzorg te blijven bieden door alleen oogartsen. Om deze reden is de Glaucoompost opgericht. Het Oogziekenhuis streeft er naar om de stabiele glaucoompatiënten en patiënten met een verhoogd risico op glaucoom op een verantwoorde manier te laten controleren. Dit gebeurt door medewerkers die daarvoor speciaal zijn opgeleid. De oogartsen krijgen daardoor meer tijd voor de meer complexe glaucoompatiënten.

De onderzoeken

Op de Glaucoompost worden verschillende onderzoeken gedaan:

  1. De gezichtsscherpte (visus) wordt bepaald ("letters lezen").
  2. De oogdruk wordt gemeten. Dit gebeurt op dezelfde manier als de oogarts dat doet.
  3. Er wordt een speciaal soort scan/foto (OCT) van de binnenkant van de ogen gemaakt, om de conditie van de oogzenuwvezellaag vast te leggen. Bij glaucoom treedt er schade op aan deze laag. Voor het maken van deze scan/foto hoeft u alleen te kijken in een apparaat (de camera OCT). U krijgt hiervoor geen druppels toegediend en u gaat hier niet slechter door zien.
  4. Bij sommige patiënten wordt een gezichtsveldonderzoek uitgevoerd.


Neemt u bij elk bezoek aan Het Oogziekenhuis een begeleider mee. Het kan zijn dat uw ogen voor een onderzoek gedruppeld worden, waardoor uw zicht tijdelijk verminderd is. Neemt u voor het bepalen van de gezichtsscherpte ook altijd uw vertebril mee.

Vervolgafspraken

Indien u al bepaalde oogdruppels gebruikt, kunt u op de Glaucoompost herhalingsrecepten voorgeschreven krijgen.

Op de Glaucoompost krijgt u vervolgafspraken mee of wordt u op een oproeplijst geplaatst voor een vervolgafspraak. Er kan ook worden besloten dat controle in Het Oogziekenhuis Rotterdam niet meer noodzakelijk is. In dat geval kan de controle plaatsvinden bij een optometrist in de regio. U krijgt dan een lijst van optometristen waarmee Het Oogziekenhuis Rotterdam samenwerkt. Het is ook mogelijk dat controle helemaal niet meer noodzakelijk is.

Indien de oogdruk te hoog is, of als er andere bijzonderheden bij de testen aan het licht gekomen zijn, zal er voor u een afspraak gemaakt worden bij een oogarts.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen