Kinderoogheelkunde (algemeen)


Aandoeningen en/of behandelingen bij kinderen, vallen binnen Het Oogziekenhuis Rotterdam onder een aparte subspecialisme, namelijk 'kinderoogheelkunde'. Kinderen worden in Het Oogziekenhuis behandeld in het KinderOOGcentrum, deze is uniek in Nederland. Het KinderOOGcentrum wordt bemand door een team van kinderoogartsen, orthoptisten en arts-assistenten. Jaarlijks bezoeken 20.000 kinderpatiënten t/m 14 jaar dit centrum. Ongeveer 700 kinderen worden per jaar  geopereerd door gespecialiseerde oogartsen.

Onderzoek bij kinderen

In Het Oogziekenhuis gebruiken de oogartsen en orthoptisten kindvriendelijke onderzoeken voor kinderen en baby's. Deze onderzoeken worden gebruikt om een indruk te krijgen van de gezichtsvermogende samenwerking van de ogen en het oog zelf. Welk onderzoek(en) uw kind nodig heeft, wordt tijdens het eerste bezoek met de oogarts of orthoptist overlegd.

Oogdruppelen; uw kind in regie

Een behandeling in het KinderOOGcentrum bestaat uit onderzoeken en testen. Deze onderzoeken en testen doen gelukkig geen pijn! De meeste onderzoeken worden uitgevoerd door onze orthoptisten.

Bij kinderen bepalen we de sterkte van de bril via skiascopie. Dit onderzoek is eenvoudig en pijnloos. Uw kind hoeft alleen maar naar een lampje te kijken, terwijl de onderzoeker enkele proefglaasjes voor het oog houdt. Vaak is het noodzakelijk dat de pupillen van uw kind hiervoor wijd gedruppeld moeten worden. Uw kind krijgt dan een oogdruppel in het oog van de spreekuurassistent of de orthoptist. 

Vaak vinden kinderen het heel spannend om oogdruppels te krijgen. De oogdruppels doen niet heel erg pijn, maar ze prikken wel beetje. Omdat de oogdruppels echt nodig zijn voor het onderzoek, werken wij met het Oogdruppelboekje. Dit is een boekje waarin uw kind kan opschrijven wat hem of haar helpt als hij of zij oogdruppels krijgt. Dit boekje kunt u thuis invullen en aan de spreekuurassistent, orthoptist of oogarts geven tijdens het bezoek. Op deze manier kunnen wij nog beter rekening houden met de wensen van uw kind, zonder dat hij of zij dat steeds weer hoeft te zeggen!

Soms is het nodig om de ogen eerst zonder druppels te onderzoeken en daarna met druppels. In dat geval dienen u en uw kind opnieuw in de wachtkamer te wachten totdat de druppels goed zijn ingewerkt. De druppels zijn binnen enkele uren uitgewerkt.

Voor of na het orthoptisch onderzoek vindt vaak een oogheelkundig onderzoek door de oogarts plaats. Meer informatie over orthoptie, vindt u hier.

 

Gebruik van licht

Als de pupillen reageren op licht, is het niet erg waarschijnlijk dat de baby blind is. Dit is zeker niet het geval, wanneer de baby op een lichtje reageert met het dichtknijpen van de oogjes. Een stap verder is het kijken naar een gewoon lampje of naar een fel gekleurd speeltje en dit bij bewegen volgen.

Oogspiegelen en spleetlamponderzoek

Verder kan met de oogspiegel eventuele afwijkingen worden gezien die een belemmering van het zien zouden kunnen zijn, zoals staar. Zo nodig kan ook een speciale handspleetlamp bij baby's worden gebruikt.

Electrodiagnostisch onderzoek

Bij het electrodiagnostisch onderzoek wordt nagegaan of de signalen uit de ogen die ontstaan bij het geven van lichtflitsen of bij het kijken naar bepaalde tv-beelden, normaal zijn en ook goed via de oogzenuwbaan in de hersenen aankomen. De oogarts die hierin is gespecialiseerd, gaat als het ware te werk als een elektronicus.

Het oog kan worden vergeleken met een tv-camera van waaruit elektrische signalen via de oogzenuw (de kabel) naar de hersenen (de studio of regiekamer) worden gestuurd. De signalen van de ogen worden gemeten met plakkertjes op de huid van het onderooglid en die van de hersenen met plakkertjes op de hoofdhuid.

Met dit onderzoek kan worden nagegaan of er een zwakke schakel is en zo ja, waar deze zich bevindt: in het oog, in de oogzenuw of in het ziencentrum in de hersenen. Verder kan de functie van de twee ogen met elkaar worden vergeleken, ook al kan het kind dit zelf nog niet aangeven.

Het gebeurt wel eens dat zelfs bij dit aanvullend onderzoek geen enkele afwijking wordt gevonden, terwijl het kind toch de indruk wekt niet goed te kunnen zien. De oorzaak hiervan kan zijn dat het zien bij het kind zich wat minder snel ontwikkelt dan bij leeftijdsgenootjes. Uiteindelijk kan het gezichtsvermogen normaal worden, alleen enkele maanden later.

Worden daarentegen wel afwijkingen gevonden bij het electrodiagnostisch onderzoek, dan gaat het meestal om aangeboren afwijkingen van het netvlies of van de oogzenuw. Deze kunnen berusten op een erfelijke aanleg of kunnen door factoren uit de omgeving zijn veroorzaakt, zoals door infectieziekte of gebruik van medicijnen tijdens de zwangerschap.

Skiascopie

Met het zogenaamd 'druppelonderzoek' wordt een eventuele brilsterkte bepaald. 

Kinderen onder de 6 jaar worden onderzocht met behulp van atropinedruppels. Hiervoor wordt bij de eerste afspraak of na een controlebezoek een recept en afspraak gegeven. Voor dit onderzoek moet twee dagen van te voren thuis gedruppeld worden. 

Kinderen boven de 6 jaar worden gedruppeld met cyclogyl. Deze druppel geeft een korte prikkeling van ongeveer 10 seconden, alsof er zand in het oog zit. Na een half uur inwerken kan de brilsterkte bepaald worden.

Het onderzoek is eenvoudig en pijnloos. Uw kind mag, als het dat graag wil, bij u op schoot zitten, terwijl de onderzoeker enkele proefglaasjes voor het oog houdt. Uw kind hoeft alleen maar naar een lampje te kijken.

Nieuwe bril opmeten

Bij het onderzoek wordt gekeken naar de oogstand, de samenwerking tussen de ogen en de gezichtsscherpte van het kind. Een objectief onderzoek (d.w.z. zonder dat het kind daar invloed op heeft) naar een eventuele brilsterkte wordt gedaan met behulp van druppels. Dit vindt bij alle kinderen, die voor het eerst in Het Oogziekenhuis voor een afspraak komen, plaats.

Bij controlebezoeken kan dit onderzoek, als daar reden voor is, worden herhaald. Tevens wordt het netvlies en de lens onderzocht. Dit wordt met een oogspiegel (een speciale lamp waarmee in het oog gekeken kan worden) uitgevoerd. Alle onderzoeken zijn pijnloos en worden op speelse wijze uitgevoerd.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen