Laserbehandeling met plaatselijke verdoving


Op deze pagina vindt u informatie over een laserbehandeling met plaatselijke verdoving.

Screening

U krijgt een laserbehandeling waarbij een anesthesioloog verantwoordelijk is voor de plaatselijke verdoving. Het is belangrijk om vooraf de mate van uw gezondheidstoestand vast te stellen, zodat de behandeling op een veilige manier kan verlopen. Uw oogarts heeft u daarom doorverwezen naar de afdeling POS voor een screening.

Voorbereiding screening

In verband met uw veiligheid bent u verplicht een actuele medicatielijst mee te nemen. Deze lijst is gratis verkrijgbaar bij uw apotheek. Tevens vragen wij u een begeleider mee te nemen; twee mensen horen en onthouden namelijk meer dan één. Patiënten die de Nederlandse taal niet goed spreken, vragen wij een tolk mee te nemen.

Tijdens de screening

U kunt zich melden bij de afdeling POS (balie 22). De screening bestaat uit een gesprek met de verpleegkundige, een gesprek met de anesthesioloog en indien nodig aanvullende onderzoeken. Rekent u erop dat de totale screening ongeveer een half uur tot twee uur in beslag neemt.

Gesprek met de verpleegkundige
De verpleegkundige geeft u voorlichting over de gang van zaken rondom de laserbehandeling. Daarnaast registreert de verpleegkundige uw medicatiegebruik. Indien nodig maakt zij een hartfilmpje.

Gesprek met de anesthesioloog
De anesthesioloog geeft u informatie over de plaatselijke verdoving en of u voor de behandeling nog mag eten en drinken. De anesthesioloog beoordeelt uw gezondheidstoestand aan de hand van de ingevulde gezondheidsvragenlijst, uw bloeddruk en eventueel het hartfilmpje. Tenslotte krijgt u instructies over uw medicijngebruik voor en na de laserbehandeling.

De uitkomst van de screening is zes maanden geldig. Indien u binnen zes maanden meerdere keren gelaserd  wordt, hoeft u in principe niet opnieuw voor een screening naar het ziekenhuis te komen. Verandert uw gezondheidstoestand binnen deze zes maanden, dan dient u telefonisch contact op te nemen met de laserafdeling op het telefoonnummer 010 - 401 76 24. Als u meerdere laserbehandelingen met plaatselijke verdoving moet ondergaan, zult u na iedere behandeling gebeld worden door de verpleegkundige om na te gaan hoe de behandeling is verlopen.

Tijdens de behandeling

Op de dag van de behandeling meldt u zich op de 4e etage bij balie 41. Uw naam, geboortedatum en allergieën worden nogmaals gecontroleerd. Ter voorbereiding op de behandeling krijgt u druppels in uw oog om de pupil te verwijden. Vervolgens kunt u zich in een aparte ruimte omkleden. Uw bovenkleding doet u uit (vrouwen mogen hun BH aanhouden) en u krijgt een OK-jas aan. De kleding onder de taille mag u aanhouden. Uw haar wordt bedekt met een OK-muts. U mag plaatsnemen op een verrijdbaar bed  en u wordt nogmaals gedruppeld met pupilverwijdende oogdruppels.

Als u diabetes heeft, zullen wij uw bloedsuiker controleren door middel van een vingerprik. De glucosewaarde mag niet onder de 4 en boven 15 zijn. Neemt u voor de zekerheid iets te eten en uw insuline mee naar Het Oogziekenhuis.

Voor de laserbehandeling krijgt u een plaatselijke verdoving door middel van een injectie ('prik') bij het oog. Bij deze verdovingsvorm wordt niet alleen de pijn uitgeschakeld, maar ook de bewegingen van het oog en het ooglid, zodat de behandeling gemakkelijker uitgevoerd kan worden. Zolang de verdoving werkt kunt u met het verdoofde oog niets zien of heeft u tijdelijk verminderd zicht. U krijgt uw verdoving op de 2e etage op de voorbereidingsruimte van de operatiekamers. U wordt daar op het bed naartoe gebracht. Daar controleren we nogmaals uw gegevens. U krijgt een infuusnaald geprikt. Als dit met u is afgesproken krijgt u via dit naaldje door de anesthesioloog een korte narcose toegediend voor het prikken van de plaatselijke verdoving.

Na de verdoving wordt u terug naar de laserafdeling op de 4e etage gebracht. U kunt zich weer omkleden en de oogarts zal u meenemen voor de laserbehandeling. De laserbehandeling vindt plaats in een donkere ruimte. U zit op een stoel, waarbij uw kin rust op een steun en uw voorhoofd leunt tegen een band. De oogarts plaatst een contactlens op uw oog. Via de contactlens wordt met laserlicht  het netvlies behandeld. Het is belangrijk dat u goed stil zit. De laserbehandeling duurt ongeveer 15 minuten.

In Het Oogziekenhuis worden artsen opgeleid tot (gespecialiseerd) oogarts. Zij leren hierbij ook laserbehandelingen uit te voeren. Het kan daarom zijn dat een oogarts in opleiding (delen van) de behandeling uitvoert onder directe supervisie van uw oogarts.

Na de behandeling

Na de laserbehandeling wordt de infuusnaald verwijderd. Indien nodig wordt uw bloedsuiker nog een keertje gecontroleerd. U krijgt zalf in het behandelde oog en een oogverband. Na de laserbehandeling verlaat u het ziekenhuis samen met uw begeleider.

De verdoving heeft een nawerking van ongeveer 24 uur. Om deze reden mag u de eerste 24 uur na de behandeling niet actief deelnemen aan het verkeer (zelf autorijden of fietsen). Als de verdoving is uitgewerkt kunt u het oogverband verwijderen. U kunt dan nog pijn ervaren. U mag hiervoor paracetamol innemen volgens voorschrift in de bijsluiter.

Bijwerkingen en complicaties

Geen enkele behandeling is zonder risico. Ernstige complicaties bij een plaatselijke verdoving en een korte narcosekomen gelukkig zelden voor. De meest voorkomende klachten en bijwerkingen kunt u lezen op de pagina 'Verdoving voor uw operatie'.

Valpreventie

Na de behandeling of door de verdoving kan het zijn dat u even minder goed ziet. Dit kan de kans op vallen vergroten. Op deze website kunt u informatie vinden over hoe u het risico op vallen kunt verkleinen.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen