Multifocaal electroretinogram (MF-ERG)


Op deze pagina vindt u informatie over een multifocaal electroretinogram (MF-ERG).

Figuur 1: doorsnede van het oog, waarbij wordt ingezoomd op de macula

Meten van signalen

Onze ogen worden, net zoals de rest van ons lichaam, aangestuurd door onze hersenen door het zenden en ontvangen van signalen. Door middel van zogenaamde 'electroden' (draadjes) kunnen wij deze signalen opvangen, versterken en vastleggen. We gebruiken hiervoor verschillende soorten metingen:

  • Tijdens een electroretinogram (ERG) wordt de elektrische activiteit van het netvlies (retina) geregistreerd.
  • Wanneer een oogaandoening zich uitsluitend bevindt in het centrum van het netvlies (de macula), bestaat de kans dat een electroretinogram onvoldoende tot geen bijzonderheden laten zien. Om de klacht dan verder te onderzoeken is een aanvullend onderzoek nodig, zoals een multifocaal electroretinogram (MF-ERG).

Doel

Het doel van een multifocaal electroretinogram is om te beoordelen hoe het centrale deel van het netvlies (de macula) functioneert. De resultaten van de meting kunnen helpen bij het vaststellen van een diagnose, als aanvulling op het gewone oogonderzoek door de oogarts.

Voor het onderzoek

Voor het maken van een multifocaal electroretinogram is het nodig dat uw pupillen verwijd zijn. U krijgt hiervoor pupilverwijdende druppels in beide ogen. U gaat hierdoor tijdelijk wazig zien. Daarnaast worden beide ogen verdoofd met procaïne-oogdruppels. Het is mogelijk dat deze druppels even een prikkend gevoel geven, dit is normaal.

Tijdens het onderzoek

Tijdens het onderzoek kijkt u naar een verspringend patroon van witte en zwarte zeshoekjes.

Als de verdovingsdruppels zijn ingewerkt wordt tegen beide ogen een dun draadje (electrode) aangelegd. U voelt daar niets van. Ook krijgt u op uw voorhoofd en naast beide ogen electroden geplakt met een geleidingsgel. Na ongeveer twintig minuten zijn de pupilverwijdende druppels volledig ingewerkt en starten we met het onderzoek. U krijgt een speciale leesbril op en neemt plaats voor een beeldscherm. Uw kin rust in een steun. U kijkt naar een verspringend patroon van witte en zwarte zeshoekjes. Het is van belang dat u goed naar het fixatiekruis, in het midden van het scherm, blijft kijken. De meting bestaat uit een aantal sessies, met steeds een korte rustpauze. Het totale onderzoek duurt ongeveer veertig minuten (inwerken van druppels en meten).

Valpreventie

Na het druppelen kan het zijn dat u minder goed ziet met het gedruppelde oog. Dit kan de kans op vallen vergroten. Op deze website kunt u informatie vinden over hoe u het risico op vallen kunt verkleinen.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen