Ooglidtumoren


Nacontrole

Vijf tot zeven dagen na een operatie zien we u terug op de poliklinische OK. Het verband en (het grootste deel van) de hechtingen worden verwijderd.

Een belangrijke oorzaak voor het niet slagen van transplantaten is dat ze worden losgeschoven uit hun wondbed. Zorg er voor dat het verband de eerste 5 dagen na de operatie stevig vastgeplakt blijft. Na ongeveer twee weken is een transplantaat voldoende vastgegroeid. Daarom geven we u na verwijderen van het verband een plastic kapje mee om nog een week lang 's nachts over het oog te plakken. Wanneer weefsel elders is weggehaald, bijvoorbeeld achter het oor, worden die hechtingen 10 tot 14 dagen na de operatie verwijderd.

Om na te gaan of het ooglid goed geneest en functioneert zien we u 4 tot 8 weken na de operatie op de polikliniek terug. Wegens de gering maar altijd aanwezige kans op terugkomen van de tumor adviseren we u daarna met tussenpozen van 6 maanden controle te laten verrichten door uw eigen oogarts, tot twee jaar na de operatie.

Na iedere behandeling, ook wanneer bij microscopisch onderzoek is vastgesteld dat de tumor geheel verwijderd is, kunnen enkele cellen zijn achtergebleven. Daardoor bestaat er toch altijd een kleine kans dat een tumor terugkomt, ook na totale verwijdering. Deze kans neemt geleidelijk af. Na twee jaar is de kans dat de tumor terugkomt zeer klein geworden. Toch moet u bij een verdacht plekje op het ooglid een afspraak maken op het oculoplastisch spreekuur of teruggaan naar uw eigen oogarts.

Valpreventie

Na het druppelen, na de behandeling of door het verband op het oog kan het zijn dat u minder goed ziet met het behandelde oog. Dit kan de kans op vallen vergroten. Op deze website kunt u informatie vinden over hoe u het risico op vallen kunt verkleinen.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen