Oogmelanoom


Behandeling

Een operatie waarbij de chirurg het oog verwijdert, is niet altijd meer nodig. De afgelopen tien jaar zijn er nieuwe, oogsparende behandelingen ontwikkeld. Na deze behandelingen kan blijvende slechtziendheid aan het behandelde oog optreden. Hoe erg dit zal zijn, is onder andere afhankelijk van de plaats van de tumor in het oog. De behandelend oogarts zal u daarover informeren. Welke behandeling u uiteindelijk krijgt, is onder meer afhankelijk van de grootte en de plaats van de tumor, eventuele uitzaaiingen, het functioneren van uw andere oog en uw persoonlijke voorkeur.

De behandeling kan bestaan uit:

  • Uitwendige bestraling
  • Inwendige bestraling
  • Thermotherapie
  • Sandwichtherapie
  • Stereotactische bestraling
  • Verwijderen van het oog (enucleatie)

Uitwendige bestraling

Als de tumor te groot is voor inwendige behandeling of op een moeilijk te bereiken plaats zit, is het mogelijk deze uitwendig te bestralen, bijvoorbeeld met protonen. De straling komt uit een bestralingstoestel. U krijgt een week lang een aantal keer gedurende enkele minuten een dosis straling. Deze behandeling is in Nederland niet mogelijk. Patiënten die voor deze behandeling in aanmerking komen, verwijst men naar een behandelcentrum elders in Europa.

Inwendige bestraling

Bij deze vorm van bestraling brengt men op de plaats van het melanoom een radioactief schaaltje (een soort muntje) aan op de buitenkant van het oog. Dit gebeurt onder narcose. Afhankelijk van de hoeveelheid straling die nodig is, zal het schaaltje drie tot tien dagen moeten blijven zitten. Onder plaatselijke verdoving wordt het daarna verwijderd.
Tijdens de hele behandeling verblijft u in het ziekenhuis. De dag waarop het schaaltje eruit gaat, kunt u naar huis.

Thermotherapie

Bij deze behandeling brandt infrarood laserlicht de tumor als het ware weg. Dit heet thermotherapie, omdat er sprake is van verhitting. Thermotherapie gebeurt poliklinisch en duurt ongeveer een uur. Het oog wordt van tevoren verdoofd met enkele oogdruppels en een injectie. Zo nodig herhaalt men deze behandeling.

Sandwichtherapie

Een sandwichtherapie is een combinatie van de inwendige bestralingstherapie en de thermotherapie met een tussentijd van ongeveer een maand. De tumor zal pas in de loop van maanden langzaam gaan verschrompelen. Daarom is het nodig dat u regelmatig voor controle naar de polikliniek komt. Deze combinatiebehandeling is de laatste jaren steeds vaker de eerste keuze van behandeling.

Stereotactische bestraling

Kleine en middelgrote oogmelanomen kunnen ook behandeld worden met stereotactische bestraling. Bij deze manier van bestralen houdt een speciaal soort frame uw hoofd en het aangedane oog op hun plaats. Men bestraalt de tumor op vijf opeenvolgende dagen vijf keer van verschillende kanten. De bestraling is hierdoor maximaal, terwijl de schade aan de rest van het oog zo veel mogelijk beperkt blijft. Op deze manier kunnen oogmelanomen tot 16 millimeter worden behandeld zonder dat daar een operatie voor nodig is. Voorwaarde is wel dat de tumor op een bereikbare plaats zit. Het Erasmus mc in Rotterdam is tot nu toe het enige ziekenhuis waar deze behandeling mogelijk is.

Verwijderen van het oog (enucleatie)

Indien de bovenstaande therapieën niet mogelijk zijn of als deze onvoldoende effect geven, zal het noodzakelijk zijn het oog te verwijderen. Deze operatieve ingreep gebeurt onder algehele narcose en duurt ongeveer een uur. U verblijft na de ingreep nog 1 nacht  in het ziekenhuis. U krijgt al direct bij de operatie een (tijdelijke) oogprothese, die de eerste weken kan blijven zitten. 8 tot 12 weken na de operatie kunt u een oogprothese aangemeten krijgen door een ocularist.

Overlevingskansen

De kans op langdurige, ziektevrije overleving is onder meer afhankelijk van de grootte en de plaats van het melanoom. Van alle behandelde patiënten leeft na vijf jaar 65 tot 70%. Na tien jaar is dit percentage gedaald naar ongeveer 55%.
Overlevingspercentages voor een groep patiënten zijn niet zomaar naar uw individuele situatie te vertalen. Wat u persoonlijk voor de toekomst mag verwachten, kunt u het beste met uw behandelend arts bespreken.

Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft recent belangrijk wetenschappelijk onderzoek verricht samen met andere centra in binnen- en buitenland (o.a. Erasmus MC Rotterdam, Radboudumc Nijmegen, en instellingen in Engeland). Hierbij werd een geselecteerde groep patiënten behandeld met dendritischeceltherapie, een soort vaccinatie tegen tumor. Ondanks veelbelovende resultaten kunnen we thans in Nederland voor deze indicatie geen patienten behandelen met deze experimentele therapie. Wel loopt er in Duitsland in o.a. Essen en Erlangen nog een onderzoek. Uw oogarts zal met u bespreken of u hiervoor in aanmerking komt. 

Tekst: KWF Kankerbestrijding (met aanpassingen door prof. dr. Paridaens, oogarts Het Oogziekenhuis Rotterdam)

Valpreventie

Na het druppelen, na de behandeling of door het verband op het oog kan het zijn dat u minder goed ziet met het behandelde oog. Dit kan de kans op vallen vergroten. Op deze website kunt u informatie vinden over hoe u het risico op vallen kunt verkleinen.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen