Pre-operatieve screening (POS)


Op deze pagina vindt u informatie over het onderzoek dat plaatsvindt voorafgaand aan uw operatie of behandeling. Dit noemen wij een pre-operatieve screening, afgekort als POS.

Doel screening

De meeste operaties of behandelingen vinden plaats in dagbehandeling. Tijdens de operatie of behandeling is de anesthesioloog verantwoordelijk voor uw verdoving. Vlak voor de operatie geeft de anesthesioloog uw verdoving en tijdens de operatie bewaakt deze uw vitale functies zoals hartslag en ademhaling.

Het doel van de preoperatieve screening is om vooraf uw gezondheidstoestand vast te stellen, zodat de operatie of behandeling op een veilige manier kan plaatsvinden.

Over het algemeen vindt de preoperatieve screening niet op dezelfde dag plaats als de operatie, maar meestal enkele weken of maanden van tevoren. Alleen wanneer u met spoed geopereerd moet worden, vindt de preoperatieve screening enkele uren tot dagen voor de operatie plaats.

Voorbereiding

U heeft van ons twee vragenlijsten ontvangen. Neemt u deze ingevuld mee naar uw afspraak:

  • Gezondheidsvragenlijst Preoperatieve screening
  • Vragenlijst Resistente bacteriën


Daarnaast bent u verplicht om een actueel medicatieoverzicht mee te brengen. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw apotheek.

Wij adviseren u om iemand met u mee te nemen naar de afspraak; twee mensen horen en onthouden namelijk meer dan één. Patiënten die de Nederlandse taal niet goed spreken, dienen een tolk mee te nemen. Patiënten die handelingsonbekwaam zijn, dienen met een mentor of gemachtigde te komen.

Tijdens de screening

Meldt u zich bij balie 22 op de 1e etage. De preoperatieve screening bestaat uit een gesprek met de intakeverpleegkundige en een gesprek met de anesthesioloog.  Indien nodig worden nog aanvullende onderzoeken gedaan.

Wij streven ernaar alle onderdelen zo goed mogelijke voor u in te plannen. Helaas zijn wachttijden tussen de spreekuren niet altijd te voorkomen. Rekent u erop dat de preoperatieve screening ongeveer één tot twee uur in beslag neemt.

Gesprek met de intakeverpleegkundige
De intakeverpleegkundige registreert uw medicatiegebruik. U krijgt informatie over de gang van zaken op de operatiedag. Ook wordt u geïnformeerd over de zorg voor en na de operatie. De intakeverpleegkundige onderhoudt contact met de artsen en specialisten om desgewenst aanvullende informatie op te vragen. Wilt u gebruik maken van het hotelarrangement dan kunt u om de folder vragen.

Gesprek met de anesthesioloog
De anesthesioloog bespreekt met u de voor u geschikte verdovingsvorm. U kunt alles nalezen in de folder 'Verdoving voor uw operatie', die u van de anesthesioloog meekrijgt. De anesthesioloog beoordeelt uw gezondheidstoestand aan de hand van de ingevulde gezondheidsvragenlijst, uw bloeddruk en eventueel het hartfilmpje. Ten slotte krijgt u instructies over uw medicijngebruik voor en na de operatie.

Geldigheid screening

De uitkomst van de preoperatieve screening is zes maanden geldig. Verandert uw gezondheidstoestand en/of uw medicatiegebruik binnen deze zes maanden, geef dit dan telefonisch door aan de afdeling POS.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen