UV cross-linking


Deze pagina geeft u informatie over de behandeling UV cross-linking bij een kegelvormig hoornvlies (keratoconus).

De diagnose

Figuur 1

U heeft de oogaandoening keratoconus. Het hoornvlies van uw oog heeft geen mooie bolvorm, maar puilt naar voren uit in de vorm van een kegel. Tevens kan het hoornvlies iets naar onderen uitzakken. De kegelvorming treedt bijna altijd in beide ogen op, maar soms is het bij het ene oog erger dan bij het andere oog. In de loop van de jaren gaat u geleidelijk waziger zien en last krijgen van vervormd beeld. Dit komt doordat het licht niet meer netjes op het netvlies valt (zie figuur 1). Tevens kunt u overgevoelig worden voor licht.

U kunt meer lezen over een kegelvormig hoornvlies op de pagina Keratoconus.

Behandeling

Al in een vroeg stadium van keratoconus kan UV cross-linking worden overwogen. Het doel van UV cross-linking is het afremmen van de kegelvorming door de stabiliteit en stijfheid van het hoornvliesweefsel te verhogen. Bespreek met uw oogarts de voor- en nadelen van deze behandeling.

Om in aanmerking te komen voor UV cross-linking is een minimale hoornvliesdikte vereist. Wanneer u ernstige littekens op het hoornvlies heeft, een andere oogaandoening heeft, ooit een herpesinfectie aan het oog heeft gehad of wanneer u zwanger bent, kunnen we deze behandeling niet uitvoeren.

Er bestaan een aantal alternatieve behandelingsmogelijkheden. U kunt met uw oogarts bespreken of u hiervoor in aanmerking komt en welke behandeling voor u op dit moment het meest geschikt is.

Voor de behandeling

In de maanden voorafgaand aan de behandeling vindt een uitgebreid oogheelkundig onderzoek plaats. Dit bestaat uit metingen van de gezichtsscherpte met en zonder contactlenzen. Indien u zachte contactlenzen draagt, dient u deze één week voor het onderzoek uit te laten. Indien u harde contactlenzen draagt, dient u deze twee weken van tevoren uit te laten. Er worden vervolgens foto's gemaakt van de vorm van het oog en van de binnenzijde van het hoornvlies. Ook wordt de dikte van het hoornvlies op een aantal plaatsen gemeten en u krijgt pupilverwijdende oogdruppels in het oog. Op de dag van de behandeling moet u de contactlenzen uitlaten.

Tijdens de behandeling

Het hoornvlies wordt behandeld met een UV-lamp

De behandeling vindt plaats in Oogziekenhuis Focuskliniek, gevestigd in het pand naast Het Oogziekenhuis Rotterdam (Schiedamse Vest 160). Voordat de behandeling start krijgt u oogdruppels die uw pupil vernauwen. Ook krijgt u oogdruppels die uw oog verdoven, zodat u niets voelt van de behandeling. Tijdens de behandeling ligt u rustig op een bed. U mag uw eigen kleding aanhouden en u kunt naar zelf meegebrachte muziek luisteren.
Eerst wordt de buitenste cellaag van het hoornvlies verwijderd. Vervolgens krijgt u de behandelingsdruppels 'riboflavine-B2', die ongeveer 30 minuten moeten inwerken. Daarna wordt het hoornvlies gedurende 30 minuten behandeld met een lamp: UV-A, 365 nm. Uw oog wordt tijdens de belichting meerdere keren gedruppeld. Tenslotte krijgt u een doorzichtige verbandcontactlens op het hoornvlies ter bescherming van het oog.

Na de behandeling

U kunt direct na de behandeling naar huis. U mag na de behandeling niet zelf actief deelnemen aan het verkeer (autorijden of fietsen). U dient een begeleider mee te nemen die u na de behandeling naar huis brengt. Neemt u ook een zonnebril mee op de dag van de behandeling, de komende 3 maanden moet u deze buiten dragen. De verbandcontactlens blijft ten minste drie dagen op het oog. Deze wordt na ongeveer een week door de oogarts verwijderd tijdens de controle.

Leefregels

Omdat er tijdens de behandeling geen snijwonden worden gemaakt, kunt u na de behandeling over het algemeen alles blijven doen zoals u gewend bent. Bukken, haren wassen en tillen kunnen geen kwaad. Gedurdende 1 maand na de behandeling moet u 's nachts een oogkapje dragen, zodat u niet in uw oog kan wrijven. De eerste weken na de behandeling mag u niet zwemmen of een sauna bezoeken. Na de behandeling zult u gedurende enkele weken verminderd zicht hebben, waardoor deelname aan het verkeer en/of het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden lastig kan zijn.

Medicatie

U krijgt antibiotica-oogdruppels, pijnmedicatie en traandruppels voorgeschreven. Het is belangrijk dat u de medicatie volgens het voorschrift van de oogarts gebruikt. Dit voorkomt infectie en vermindert de kans op een ontsteking. Een deel van de druppels vallen onder medicatie met bijbetaling. Daarnaast mag u ter vermindering van eventuele klachten pijnstillers nemen in de vorm van paracetamol of naproxen.

Voor een uitgebreide oogdruppelinstructie kunt u terecht bij een corneaverpleegkundige van Het Oogziekenhuis. U kunt ook kijken op www.oogdruppelen.nl. Ook kunt u voor meer informatie over oogdruppelen terecht bij uw apotheek.

Klachten en complicaties

Het hoornvliesweefsel heeft enkele weken nodig om te herstellen. Na de behandeling kan het oog de eerste dagen pijnlijk en rood zijn. Dit is normaal en verdwijnt meestal na enkele dagen. UV cross-linking wordt beschouwd als een veilige behandeling. Tot nu toe zijn er in Het Oogziekenhuis Rotterdam geen gezichtsbedreigende complicaties opgetreden.

Tijdens de genezing kunnen wel tijdelijke klachten ontstaan, zoals:

 • het oog voelt droog aan;
 • hinderlijke lichteffecten die vooral 's avonds optreden (halo's en glare);
 • de gezichtsscherpte kan verminderen en/of fluctueren (bij 8,6% van de patiënten is deze klacht van blijvende aard, als gevolg van verlittekening);
 • het ontstaan van een hoornvlieswond en/of infectie;
 • vertroebeling van het oog;
 • onbedoelde bijwerkingen van de oogdruppels.


Als de klachten langer aanhouden, neemt u dan contact op met de corneaverpleegkundigen via de telefonische helpdesk. Zij zijn elke werkdag bereikbaar tussen 10.00 - 11.00 uur en tussen 12.30 - 13.15 uur op het telefoonnummer 010 402 33 08.

U kunt in het weekend ook contact opnemen met de afdeling Acute Oogzorg. De afdeling Acute Oogzorg is zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.

Controles

Er vinden op meerdere momenten controles plaats bij uw oogarts of een optometrist:

 • één week na de behandeling;
 • indien nodig één maand na de behandeling;
 • drie maanden na de behandeling;
 • zes maanden na de behandeling;
 • één jaar na de behandeling.

 

Een controlebezoek duurt ongeveer 15 minu­ten.

Het resultaat

Het effect van de behandeling is onomkeerbaar en kan maanden na de behandeling nog steeds veranderen. Daarna stabiliseert de vorm van het hoornvlies, waardoor het risico op verdere verdunning van het hoornvlies wordt verminderd of zelfs wordt voorkomen. Het uiteindelijke resultaat van de behandeling is echter afhankelijk van de ernst van uw oogaandoening. Met behulp van contactlenzen kan een redelijk tot goede gezichtsscherpte verkregen worden. Na vier weken kunt u een nieuwe bril en/of contactlens laten aanmeten of uw eigen contactlens weer gaan dragen.

Een UV cross-linking heeft geen consequenties voor het laten uitvoeren van eventuele andere behandelingen. Een tweede behandeling met UV cross-linking is tot nu toe nog niet nodig geweest bij andere patiënten.

Terugverwijzing

Het Oogziekenhuis Rotterdam verwijst u graag terug naar uw eigen oogarts (in uw eigen regio), zodra dit oogheelkundig verantwoord is. Dit geldt ook voor patiënten die op eigen initiatief voor een 'second opinion' naar Het Oogziekenhuis zijn gekomen.

Valpreventie

Na het druppelen of na de behandeling kan het zijn dat u minder goed ziet met het behandelde oog. Dit kan de kans op vallen vergroten. Op deze website kunt u informatie vinden over hoe u het risico op vallen kunt verkleinen.

Patiëntenvereniging

De Hoornvlies Patiënten Vereniging is een patiëntenvereniging waar u terecht kunt voor lotgenotencontact en verdere praktische informatie over uw aandoening. U kunt contact opnemen met de Hoornvlies Patiënten Vereniging via www.oogvooru.nl of telefoonnummer 030 200 63 45.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen