leden cliëntenraad


Het Oogziekenhuis Rotterdam levert tweede- en derde lijnszorg, verzorgt de opleiding tot oogarts en verricht innovatief onderzoek. Er werken circa 550 medewerkers en artsen. Jaarlijks worden ruim 14.000 operaties uitgevoerd en 150.000 patiënten poliklinisch gezien.

 

Center of Excellence; als het enige zelfstandige oogziekenhuis van Nederland legt Het Oogziekenhuis Rotterdam de lat hoog. Innovatie en kwaliteit, daar draait het om. Het Oogziekenhuis Rotterdam is de initiator van het Oogzorgnetwerk, een samenwerkingsverband tussen zorgprofessionals en zorgorganisaties op het terrein van oogheelkundige zorg.

Voor onze cliëntenraad zijn wij op zoek naar:

 

leden cliëntenraad

8-10 uur per maand

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten en cliënten van Het Oogziekenhuis Rotterdam. Zij is gesprekspartner van de raad van bestuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur over onderwerpen die voor patiënten en cliënten van belang zijn. In haar taken wordt de cliëntenraad ondersteund door een ambtelijk secretaris.

 

Uw profiel

  • Directe ervaring met de zorg- en dienstverlening of een directe betrokkenheid hebben met de zorg- en dienstverlening van Het Oogziekenhuis Rotterdam
  • In staat de belangen van de patiënten van Het Oogziekenhuis voorop te stellen en te participeren vanuit patiënten perspectief
  • In staat onderscheid te maken tussenhet persoonlijk eigen belang, patiënten belang en het belang van Het Oogziekenhuis
  • Kunnen samenwerken in een bestuurlijke omgeving
  • Goede communicatieve vaardigheden
  • Voldoende tijd en energie hebben
  • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie

Aanvullende eisen

  • Beleidsmatige interesse en/of ervaring: u bent in staat om inhoudelijke en beleidsnotities te lezen en hierover een mening te vormen vanuit patiënten perspectief
  • Specifieke kennis op een bepaald terrein is wenselijk, te denken valt aan financieel-economische, juridische, beleidsmatige en/of administratieve kennis
  • Bereidheid om u te scholen op het gebied van medezeggenschap

Bijzonderheden

Leden van de cliëntenraad worden in principe aangesteld voor een periode van vier jaar. Deze functie is op vrijwillige basis, leden van de cliëntenraad ontvangen geen salaris. Wel ontvangen zij een reiskostenvergoeding.

Informatie en sollicitatie

Wilt u meedenken en meepraten om het zorgaanbod, de kwaliteit van de zorg of andere zaken die u belangrijk vindt, te verbeteren? Kijk dan voor meer informatie op www.oogziekenhuis.nl.

Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met Christine Beij, secretaris raad van bestuur, telefoonnummer 010 - 4017897. U kunt uw interesse kenbaar maken door vóór 10 oktober a.s. uw sollicitatiebrief en C.V. te mailen naar info@oogziekenhuis.nl. Vermeld a.u.b. functietitel en vacaturenummer 2016-53 in het onderwerp van uw e-mail.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen