Cliëntenraad zoekt nieuw lid

Bent u iemand die enthousiast en gemotiveerd is om in teamverband mee te denken over de kwaliteit en verbeteringen van de zorg vanuit het oogpunt van de patiënt? Bent u tenminste één keer per maand op maandagmiddag beschikbaar? Dan is het misschien iets voor u om zitting te nemen in de cliëntenraad van Het Oogziekenhuis.

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden

  • die (ex-)patiënten of vertegenwoordigers zijn van een patiënt van Het Oogziekenhuis.
  • met een kritisch positieve en open houding.
  • die kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.
  • die beschikken over communicatieve vaardigheden.
  • die goed kunnen functioneren binnen een team.
  • die zich kunnen verplaatsen in de rol en belangen van de patiënten.
  • die een bijdrage willen en kunnen geven aan de kwaliteit van zorg.

Het werk voor de cliëntenraad is vrijwilligerswerk. Naar verwachting zal u minimaal 2 dagen per maand hiermee bezig zijn. Daar staat tegenover dat u een bijdrage kunt leveren aan de kwaliteit van de oogzorg in het ziekenhuis. De gemaakte kosten worden vergoed. De reguliere vergaderingen vinden plaats in Het Oogziekenhuis Rotterdam.

Informatie over de cliëntenraad

De cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten van Het Oogziekenhuis Rotterdam. Meer informatie over de cliëntenraad, zoals de werkwijze, het werkplan, jaarverslagen en informatie over de huidige leden is te vinden op www.oogziekenhuis.nl/clientenraad.

Meer informatie en solliciteren

Wilt u meer informatie over de functie? Neem dan gerust contact op met Laura Hoozemans, ambtelijk secretaris, via telefoonnummer 010 - 4017859 of per e-mail: clientenraad@oogziekenhuis.nl of met Daan van Eibergen Santhagens, voorzitter cliëntenraad, via clientenraad@oogziekenhuis.nl.

Bent u geïnteresseerd? Stuur uiterlijk 31 oktober a.s. uw sollicitatiebrief en cv naar ons op. Dit kunt u doen door deze te uploaden via de onderstaande knop.

Solliciteer