Lid cliëntenraad


April 2019

 

Het Oogziekenhuis Rotterdam fungeert als topzorginstituut voor oogheelkundige zorg. Er werken circa 600 medewerkers en medisch specialisten. Jaarlijks worden In het ziekenhuis ruim 12.500 operaties uitgevoerd en 139.000 patiënten poliklinisch gezien. Het Oogziekenhuis Rotterdam is oprichter en lid van de World Association of Eye Hospitals, een wereldwijde vereniging van specialistische oogheelkundige centra.

 

Voor onze cliëntenraad zijn wij op zoek naar:

 

Lid cliëntenraad

 

10 - 12 uur per maand

 

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten van Het Oogziekenhuis Rotterdam. Zij is gesprekspartner van de raad van bestuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur over het ziekenhuisbeleid en over onderwerpen, die voor patiënten van belang zijn. Bij de uitoefening van haar taken wordt de cliëntenraad ondersteund door een ambtelijk secretaris. We zijn op zoek naar een nieuw lid dat zich betrokken voelt bij Het Oogziekenhuis en bereid is zich in te zetten voor het gemeenschappelijk patiëntenbelang.

 

Uw Profiel

  • Directe ervaring met de zorg- en dienstverlening of een directe betrokkenheid met de zorg- en dienstverlening van Het Oogziekenhuis Rotterdam.
  • In staat de belangen van de patiënten van Het Oogziekenhuis voorop te stellen en te participeren vanuit patiëntenperspectief.
  • Inhoudelijke/strategische beleidsnotities kunnen interpreteren en hierover een mening kunnen vormen vanuit patiëntenperspectief.
  • Onderscheid kunnen maken tussen persoonlijk belang, patiëntenbelang en het belang van Het Oogziekenhuis.
  • Goed kunnen functioneren en samenwerken in een bestuurlijke omgeving.
  • In staat om te gaan met vertrouwelijke informatie.
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden.

 

Aanvullende Eisen

  • Beleidsmatige interesse en/of ervaring.
  • Specifieke kennis op een bepaald terrein is wenselijk, of bereidheid deze te verwerven, waarbij te denken valt aan bedrijfseconomische zaken, financiën en ICT.
  • Bereidheid tot scholing op het gebied van medezeggenschap, zorginhoudelijke en algemene ontwikkelingen in de gezondheidszorg en ziekenhuiswereld.

 

Bijzonderheden

Leden van de cliëntenraad worden in principe aangesteld voor een periode van vier jaar. Deze functie is onbezoldigd. Wel is er een reiskostenvergoeding en een budget beschikbaar voor de cliëntenraad.
Informatie en sollicitatie

Wilt u meedenken en meepraten over het zorgaanbod, de kwaliteit van de zorg of andere zaken die u relevant vindt voor de patiënten? Kijk dan voor meer informatie over Het Oogziekenhuis op www.oogziekenhuis.nl. Hier vindt u ook informatie over de leden van de huidige cliëntenraad.

Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met Laura Hoozemans, ambtelijk secretaris van de cliëntenraad, op telefoonnummer 010-4017859. U kunt uw interesse kenbaar maken door uw sollicitatiebrief en CV te mailen naar raad@oogziekenhuis.nl. Vermeld a.u.b. functietitel en vacaturenummer in het onderwerp van uw e-mail.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen