Fellow Kinderoogheelkunde en Strabismus (0,7 -1,00 FTE)

De Coöperatie Medici Oogzorg Rotterdam (de Coöperatie) verzorgt medisch specialistische oogzorg in Het Oogziekenhuis Rotterdam (het Oogziekenhuis). De Coöperatie heeft 41 leden, waarvan 36 oogartsen en 5 anesthesiologen. De oogartsen van de Coöperatie verlenen ook medisch specialistische zorg in diverse andere ziekenhuizen in de Rotterdamse Regio.

Het Oogziekenhuis is een begrip in de gezondheidszorg. Het Oogziekenhuis heeft de ambitie om hét centrum voor de topspecialistische en brede oogheelkundige zorg in Nederland te zijn. Er wordt tweede- en derdelijns oogzorg verricht. Jaarlijks worden 13.500 patiënten geopereerd en 150.000 patiënten poliklinisch behandeld. Daarnaast is het de grootste opleider van oogartsen en biedt het ruimte voor diverse fellowships. In samenhang hiermee wordt er, samen met het ROI (Rotterdams Oogheelkundig Instituut), klinisch wetenschappelijk onderzoek verricht. De manier van werken en samenwerken in het Oogziekenhuis vloeit voort uit drie kernwaarden: toonaangevend, betrokken en Rotterdams.

 

In het Oogziekenhuis is het KinderOOGcentrum gevestigd: een veilige en kindgerichte omgeving waar er hooggespecialiseerde zorg wordt geleverd aan kinderen en hun ouders. Ook bieden wij orthoptische en strabologische zorg aan volwassen patiënten. Binnen het KinderOOGcentrum werkt u nauw samen met collega oogartsen, orthoptisten en spreekuurassistenten.

Uw kerntaak

Wij zoeken een enthousiaste collega voor het verlenen van oogheelkundige zorg in het vakgebied kinderoogheelkunde en strabismus. U bent werkzaam binnen deze vakgroep die uit 4 oogartsen bestaat. De vakgroep levert naast tweedelijns zorg ook hooggespecialiseerde zorg: wij krijgen derdelijns verwijzingen voor bijvoorbeeld congenitaal cataract chirurgie en strabismus chirurgie. Wij werken met 11 orthoptisten en samen dragen wij jaarlijks zorg voor ongeveer 600 strabismusingrepen en 120 voorsegmentingrepen. Ook heeft de afdeling de beschikking over een elektrofysiologische afdeling. De vakgroep verzorgt opleiding voor AIOS en biedt ruimte voor (inter)nationale fellow- en observerships.

Uw profiel

U bent (net afgestudeerd) oogarts met interesse in kinderoogheelkunde en strabismus met goede chirurgische vaardigheden. U bent patiëntgericht en neemt actief deel aan de opleiding van arts-assistenten en coassistenten. Actuele wetenschappelijke interesse strekt tot aanbeveling.

Wij bieden

Een fellowship kinderoogheelkunde en strabismus van minimaal 6 maanden. Het fellowship zal bestaan uit kinderspreekuren en volwassen strabismus spreekuren. Verder neemt u deel aan de operatieve dagdelen voor de kinder – en strabismus chirurgie. Wekelijks vindt er een gespecialiseerd overleg spreekuur plaats waar alle strabismus casuïstiek besproken wordt. Aanvullende algemene spreekuren en cataract chirurgie zijn bespreekbaar.

In eerste instantie bieden we tijdens het fellowship een waarneemcontract aan, waarvan de precieze invulling bespreekbaar is met de vakgroep en de Coöperatie. Bij gebleken wederzijdse geschiktheid is het mogelijk toe te treden tot de Coöperatie.

Informatie en sollicitatie

Voor medisch-inhoudelijke vragen over de vacature kunt u contact opnemen met M. Tjon Fo Sang, kinderoogarts (m.tjon@oogziekenhuis.nl), medisch leider van de vakgroep kinderoogheelkunde en strabismus. Voor overige (praktische/ financiële) vragen kunt u contact opnemen met drs. J. van Baar, Coöperatiedirecteur, (j.vanbaar@oogziekenhuis.nl, tel. 010 4017733).

 

Maak uw interesse bekend door uw sollicitatiebrief te richten vóór 1 oktober 2022 aan de voorzitter van de Coöperatie, de heer drs. A.T. van Goor, en deze samen met uw C.V. te mailen naar j.vanbaar@oogziekenhuis.nl of te sturen naar Coöperatie Medici Oogzorg Rotterdam u.a. ,Postbus 70030, 3000 LM Rotterdam onder vermelding vacature staflid oogarts Kinderoogheelkunde en Strabismus.