Projectmedewerker nieuwbouw (32 uur)

Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft een unieke en nu al historische uitdaging voor een ambitieuze en veelzijdige projectmedewerker nieuwbouw. Want het Oogziekenhuis Rotterdam, al vanaf 1948 gevestigd aan de Schiedamse Vest, wil verhuizen.

De twee panden aan de Schiedamse Vest, waarin Het Oogziekenhuis Rotterdam is gevestigd, behoeven in de komende jaren zeer grondige verbouwingen om geschikt te blijven voor zowel onze huidige als toekomstige doeleinden. Gelet op de omvang van de benodigde investeringen en de verplichtingen die hiermee gepaard gaan, hebben de investeringskeuzes grote impact voor een lange termijn. Vorig jaar is het 'Strategische Profiel 2040’ van Het Oogziekenhuis vastgesteld en zijn op basis hiervan verschillende locatiescenario’s getoetst. Begin 2021 is het besluit genomen om nieuwbouw op de campus van Het Erasmus MC uit te werken tot een integraal programma van eisen en een business case. Doelstelling is om deze uitwerking in Q1 2022 af te ronden zodat er definitieve besluitvorming plaats kan vinden over het scenario nieuwbouw op de Campus van het Erasmus MC, onder voorbehoud van financiering. Voorwaarden hierbij zijn onder meer de financiële haalbaarheid en het behoud van autonomie en een eigen identiteit van Het Oogziekenhuis.  

Jouw rol als projectmedewerker nieuwbouw

De projectmedewerker nieuwbouw ondersteunt de programmamanager nieuwbouw bij de organisatie en coördinatie van het programma Nieuwbouw. Dit omvat meerdere aandachtsgebieden en projecten, waaronder:

 • Totstandkoming integraal programma van eisen nieuwbouw.
 • Ontwikkeling en bouw nieuwe locatie op Campus Erasmus MC.
 • Afstemming met betrokken partijen, waaronder het Erasmus MC en overige zorgpartners die voornemens zijn (gelijktijdig) nieuwbouw te realiseren op de campus.
 • Voorbereiding verkoop huidige panden aan de Schiedamse Vest.
 • Onderhouden van relaties met interne en externe stakeholders.

Positionering

De projectmedewerker wordt aangestuurd door de programmamanager nieuwbouw. Samen met
de programmamanager draagt de Programmamanager zorg voor de coördinatie en implementatie van alle projecten voortvloeiend uit de nieuwbouw en instandhouding van de huidige gebouwen. Hij/zij is onder meer secretaris van het programmateam Nieuwbouw en de Stuurgroep Nieuwbouw Oogziekenhuis. Als projectmedeweker ben je de aanjager van het programma en bewaak je de planning van de diverse (deel)projecten.

Taken en verantwoordelijkheden op hoofdlijnen

 • Bewaken besluitvorming, agendering en opvolging van verschillende stuurgroepen/overleggen.
 • Communicatie naar de betrokken stakeholders (met ondersteuning van een communicatieadviseur).
 • Bijdrage leveren aan schrijven van (deel)projectvoorstellen en beleidsnotities en het zichtbaar maken van veranderingen voor de organisatie, met in achtneming van het strategisch profiel 2040.
 • Aanjagen en ondersteunen van projectleden bij oplevering van deelresultaten.
 • Secretaris van het programmateam nieuwbouw.
 • Signaleren van knelpunten, afstemmen met programmamanager en bijsturen.

Wat heb je nodig?

 • Heeft een Hbo werk- en denkniveau,
  bij voorkeur aangevuld met enkele jaren relevante werkervaring.
 • De functionaris heeft kennis van en inzicht in werkwijzen en processen binnen de organisatie of kan deze zich snel eigen maken.
 • Houdt vakkennis bij en volgt waar nodig cursussen.
 • Werkt zelfstandig binnen projectkaders en afspraken.
 • Toont initiatief en kan prioriteiten stellen binnen de projecten.
 • Kan hiërarchisch en functioneel terugvallen op programmamanager. 
 • Beschikt over goede sociale vaardigheden, zowel in contacten met de bij de projecten horende personen en groepen, alsook in project overstijgende contacten.
 • Kan weerstanden overwinnen, motiveren en overtuigen bij het ondersteunen van projecten, alsmede bij het ondersteunen bij implementeren van beleid.
 • Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal is benodigd voor het ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van projectplannen en de implementatie hiervan.

Waarom kies je voor ons?

 • Je wordt een belangrijk onderdeel van een topspecialistisch oogheelkundig centrum met nationale en internationale bekendheid, met een omvangrijk meerjarig Programma, toonaangevend voor de regio Rotterdam.
 • We bieden een breed platform van ervaren professionals.
 • Er ligt een veelzijdige uitdaging en de gestelde doelen gaan een zichtbare én voelbare impact hebben op onze omgeving, ons ziekenhuis, patiënten, medewerkers en manier van werken.
 • De functie is ingedeeld FWG 45, voor gemiddeld 4 dagen per week, en vanuit de cao en een aantal eigen regelingen krijg je een interessant pakket aan arbeidsvoorwaarden.
 • Het is voor de duur van het programma van 5 jaar.

Solliciteren? Graag!

Stuur je motivatie en actuele cv via de onderstaande ‘Solliciteer’-knop.

Solliciteer

Het streven is om in oktober de eerste gesprekken af te ronden. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze voorzitter raad van bestuur,
Yvonne Koppelman, via het bestuurssecretariaat  010 401 77 09.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), referentie- en internetcheck zijn onderdeel van de sollicitatieprocedure. Op alle sollicitatieprocedures is het privacybeleid voor werving en selectie van toepassing.