Waarnemend oogarts | Aandachtsgebied: uveïtis (parttime)

De Coöperatie verzorgt medisch specialistische oogzorg in Het Oogziekenhuis Rotterdam. De Coöperatie heeft 41 leden, waarvan 37 oogartsen en 4 anesthesiologen. De oogartsen van de Coöperatie verlenen ook medisch specialistische zorg in diverse andere ziekenhuizen in de Rotterdamse Regio.

Het Oogziekenhuis Rotterdam is een begrip in de gezondheidszorg. Het oogziekenhuis Rotterdam heeft de ambitie om hét centrum voor de topspecialistische en brede oogheelkundige zorg in Nederland te zijn.  Er wordt tweede- en derde lijns oogzorg verricht. Jaarlijks  worden 13.500 patiënten geopereerd en 150.000 patiënten poliklinisch behandeld. Daarnaast is het de grootste opleider van oogartsen en biedt het ruimte voor diverse fellowships. In samenhang hiermee  wordt er innovatief klinisch onderzoek verricht. De manier van werken en samenwerken in het oogziekenhuis vloeit voort uit drie kernwaarden: toonaangevend, betrokken en Rotterdams.

Uw kerntaak

Het verlenen van oogheelkundige zorg met name in het vakgebied uveïtis. U bent werkzaam binnen de vakgroep medische retina die uit 6 oogartsen bestaat. De vakgroep levert naast tweedelijns zorg ook hoog gespecialiseerde zorg op het gebied  van medische retina, ophthalmogenetica en uveïtis. Daarbij is de vakgroep sterk gericht op verrichten van (klinisch) onderzoek. De vakgroep verzorgt opleiding voor AIOS en biedt jaarlijks ruimte voor fellowships.

Uw profiel

U bent oogarts met aantoonbare ervaring in het vakgebied uveïtis. U heeft affiniteit met het geven van opleiding en levert een actieve bijdrage aan de beleidsontwikkeling van de vakgroep.

Wij bieden

U gaat werken in een hoog gespecialiseerde en innovatieve werkomgeving waar de combinatie van zorg, opleiding en onderzoek hoog in het vaandel staan. U waarneemperiode loopt tot 1 januari 2021. Uw werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden via een tijdelijk dienstverband of via een overeenkomst van opdracht.

Informatie en sollicitatie

Voor medisch-inhoudelijke vragen over de vacature kunt u contact opnemen met dr.  L.I. van den Born, lid van de vakgroep medische retina: born@oogziekenhuis.nl.

Voor praktische of financiële zaken kunt u contact opnemen met drs. J. van Baar, coöperatiedirecteur via e-mailadres j.vanbaar@oogziekenhuis.nl en telefoonummer 010 401 77 33.

Maak uw interesse bekend door uw sollicitatiebrief zo spoedig mogelijk te richten aan de heer drs. A.T. van Goor, voorzitter van de Coöperatie en deze inclusief uw cv te mailen onder vermelding van “vacature waarnemend oogarts Medische Retina & Uveïtis ” naar b.baan@oogziekenhuis.nl. Opsturen per post is ook mogelijk. Dit kan naar de Coöperatie Medici Oogzorg Rotterdam u.a. , postbus 70030, 3000 LM Rotterdam