Internationale samenwerking


Contacten met wereldvereniging van oogziekenhuizen, WAEH

Winnaars Ideeënprijsvraag OOGbrug bekend

Het Oogziekenhuis Rotterdam is 'founding member' van de WAEH.
De World Association of Eye Hospitals is een wereldwijd netwerk van oogziekenhuizen opgericht in Rotterdam in 2007. Alle ziekenhuizen die lid zijn van de WAEH zijn "centres of excellence" op het gebied van oogheelkunde. Dit betekent dat ze allemaal zijn gericht op het leveren van de beste en meest veilige oogheelkundige zorg.

De volgende oogziekenhuizen zijn leden van de WAEH:


De volgende leden zijn geassocieerde leden van de WAEH:

  • Himalaya Eye Center - Nepal: geassocieerd lid
  • Mechi Eye Center - Nepal: geassocieerd lid

Contacten met Amerikaanse oogziekenhuizen

Contacten met Amerikaanse oogziekenhuizen

Als eerste niet-Amerikaanse instelling werd Het Oogziekenhuis Rotterdam in 1993 toegelaten tot de American Association of Eye & Ear Hospitals. Dit is een vereniging waarin de beste oogheelkundige klinieken samenkomen en waarin sinds 1999 Het Oogziekenhuis in het bestuur is vertegenwoordigd. Dit contact heeft in de loop der jaren geleid tot een intensieve kennisuitwisseling. 

Zo leert Het Oogziekenhuis veel van de wijze waarop het Wilmer Eye Institute at Johns Hopkins in Baltimore omgaat met patiëntveiligheid. Maar ook de Amerikaanse klinieken leren veel van de aanpak van Het Oogziekenhuis Rotterdam. Zij waren onder meer onder de indruk van de aanpak wat betreft zorginnovatie, kostenreductieprogramma's en de innovatieve voorlichting aan patiënten.

De status van deze Amerikaanse oogklinieken wordt bevestigd door een onafhankelijk onderzoek dat jaarlijks uitgevoerd wordt door US News and World report. De eerste posities op de ranglijst van beste oogklinieken worden vaak door onze collega-leden ingenomen: http://www.usnews.com/usnews/health/best-hospitals/rankings/specrepopht.htm

Leden zijn:

Contacten met Europese oogziekenhuizen

Contacten met Europese oogziekenhuizen

Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft in Europa in 1994 het initiatief genomen om de samenwerking met enkele toonaangevende instituten te verstevigen door de oprichting van de European Association of Eye Hospitals (EAEH).Enkele leden van The European Association of Eye Hospitals (EAEH) hebben in 2001 een benchmarkmodel ontwikkeld met als doel kwaliteitsverbetering en een blijvende samenwerking tussen de benchmark-partners.Het Oogziekenhuis coördineert de voortgang hiervan. Met dit model wordt door het gebruik van indicatoren een vergelijking tussen Europese en niet-Europese oogziekenhuizen gemaakt.

De vereniging houdt zich momenteel tevens bezig met het stimuleren van zorginnovatie door de uitwisseling van medewerkers en kennis.

Leden van de European Association of Eye Hospitals:

Contacten met Aziatische oogziekenhuizen

Sinds 2005 zijn de Aziatische ziekenhuizen, verenigd in de in 2004 opgerichte ASEAN-Association, betrokken bij de internationale vergelijking van de ziekenhuizen door middel van de internationale balanced scorecard. In de ASEAN-assocation hebben zich de volgende Aziatische ziekenhuizen verenigd:


In 2006 is een officiële samenwerkingsovereenkomst door het tekenen van een Memorandum Of Understatement (MOU) tussen de EAEH en de AAEH gesloten.

Overige internationale samenwerking met oogziekenhuizen

Naast de ziekenhuizen waarmee Het Oogziekenhuis verbonden is in één van de verenigingen, werkt zij ook samen met de volgende ziekenhuizen:

  • Himalaya Eye Hospital te Pokhara (Nepal). Hulp is geboden bij het verzorgen van een workshop over cornea-aandoeningen bestemd voor Nepalese en Indiase oogartsen en daarnaast hebben oogartsen uit Nepal in Het Oogziekenhuis stage gelopen en wordt managementondersteuning geboden. 
  • Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het Oogziekenhuis heeft een intensieve samenwerking met de afdeling oogheelkunde van dit ziekenhuis. Het cataract-dagcentrum in Paramaribo is qua opzet helemaal gebaseerd op het dagcentrum in Rotterdam. Arts-assistenten uit Suriname volgen een gedeelte van hun opleiding in Rotterdam; Surinaamse oogartsen volgen fellowships. Oogartsen uit Rotterdam bieden ondersteuning bij de opzet van o.a. phaco en retinachirurgie en researchprojecten.
  • Elisabeth ziekenhuis Curacao. Met het Elisabeth ziekenhuis in Curaçao is een kennisuitwisseling opgezet.
  • Een ziekenhuis in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. Hierbij heeft Het Oogziekenhuis Rotterdam hulp geboden bij het opzetten van een nieuw oogziekenhuis.  
  • Emmanuel Eye Centre, Kumasi, Ghana: de algemeen directeur van Het Oogziekenhuis Rotterdam, de heer U.F. Hiddema, heeft dit ziekenhuis meerdere malen bezocht en geadviseerd. Daarnaast heeft een team van een oogarts en een biomedical engineer van dit ziekenhuis Het Oogziekenhuis in Rotterdam bezocht om kennis en ervaringen uit te wisselen.
Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen