Other languages

Important information before you come to The Rotterdam Eye Hospital

Anderstaligen in Het Oogziekenhuis Rotterdam

Wij vinden het belangrijk dat u snapt wat onze artsen en medewerkers u vertellen over uw ziekte, behandeling en andere zaken. Maar wij spreken niet alle talen en niet alle informatie is in meerdere talen aanwezig.

Als u de Nederlandse taal niet (of niet goed) spreekt, leest of schrijft, neemt u dan altijd een begeleider mee die dat wel kan. De begeleider (familielid, vriend of iemand anders) kan waar dat nodig is, alle gegeven informatie voor u vertalen. De begeleider is bij voorkeur volwassen. Als dit niet mogelijk is, kan gebruik worden gemaakt van een tolkentelefoon. 

Om u op weg te helpen, hebben wij sommige informatie voor u laten vertalen. Deze vertalingen zijn met veel aandacht gedaan. Wij willen u er op wijzen dat de Nederlandse versie van deze teksten altijd leidend is.   

Overige informatie, formulieren en folders zijn beschikbaar in het Nederlands. Onze medewerkers spreken Nederlands. Vindt u het moeilijk om zelf Nederlands te spreken? Zorgt u er dan voor dat er iemand is om u hierbij te helpen.