Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Oogziekenhuis (SWOO-Flieringa)

Het Oogziekenhuis Rotterdam is het enige gespecialiseerde oogziekenhuis in Nederland en vervult een voortrekkersrol op het gebied van innovatie in de oogheelkundige zorg. Om wetenschappelijk onderzoek te kunnen uitvoeren is geld nodig. Helaas stellen de overheid en de zorgverzekeraars hier weinig middelen voor beschikbaar. Ook zijn er in ons land voor dit onderzoeksveld geen grote ondersteunende fondsen beschikbaar, zoals die er wel zijn voor hart- en vaatziekten of kanker. Door het verrichten van onderzoek kan Het Oogziekenhuis tot nieuwe behandelingen komen en het aantal slechtzienden terugdringen. Wij zijn daarom bijzonder dankbaar voor de steun van donateurs, hun hulp is voor de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Oogziekenhuis (SWOO-Flieringa) onmisbaar!

Over SWOO Flieringa

De SWOO Flieringa is op 13 december 1999 ontstaan uit een fusie tussen de 'Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Oogziekenhuis Rotterdam', de 'Prof. Dr. H.J. Flieringa Stichting' en de 'Prof Dr. Flieringa Houët Stichting'. Deze drie Rotterdamse stichtingen hadden als doel het bevorderen en het doen uitvoeren van oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek in de ruimste zin van het woord. Prof. dr. H.J. Flieringa (1891 - 1988) is de stichter van het huidige oogziekenhuis en een van de grondleggers van de medische school in Rotterdam in 1950.

De SWOO ondersteunt belangrijk klinisch wetenschappelijk onderzoek. 

Flieringa Penning
In december 2018 is de eerste Flieringa Penning uitgereikt aan dr. W.A. van den Bosch bij zijn afscheid in 2018 vanwege zijn verdiensten voor de oogheelkunde in het algemeen en voor de oculoplastische chirurgie in Het Oogziekenhuis in het bijzonder.

Flieringa
Prof. Dr. H.J. Flieringa

Onderzoeksprojecten 2023

Voor 2023 heeft het bestuur van SWOO-Flieringa de onderstaande onderzoeks- of kleine pilotprojecten toegekend. Deze onderzoeksprojecten dragen bij aan het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek van het ROI en Het Oogziekenhuis Rotterdam.

 • Paridaens/ Roohé
“Medial lacrimal sac excision versus conventional H-shaped lacrimal sac opening in external dacryocystorhinostomy: a comparative cohort study”
 • Van Rooij/ Van der Horst
ACYPLAST 10-jaars uitkomsten
 • Paridaens/ Kalynyak
Lower eyelid blepharoplasty: a large retrospective study
 • Van den Born/ Marinissen
Rotterdam Eye Imaging Analysis Center: financiering post-docs
 • Therssen/ Martinez
Dome shaped maculopathy - resolution of SRF _cost for publication article
 • Remeijer
Clinical aspects of the treatment of aciclovir-resistant herpetic keratitis: a retrospective cohort study
 • Manzulli
Prognostic value of OCT markers in patients with Idiopathic ERM
 • Burggraaf
Evaluating the impact of strabismus (surgery) on strabismus-specific quality of life in Dutch adult patients
 • Van Romunde
Adaptive optics in patiënten na netvliesloslating
 • Bourgonje/Randag
Trehalose coating bij posterieure lamellaire keratoplastiek

 

Waarom doneren?

Er zijn verschillende redenen om de SWOO te steunen:

 • Omdat u onderzoek om slechtziendheid beter te behandelen of te voorkomen belangrijk vindt. Voor uzelf en voor volgende generaties.
 • Omdat uw met uw gift onderzoek en innovatie stimuleert voor een bepaalde oogziekte, zodat hier in de toekomst een oplossing voor gevonden kan worden.
 • Omdat Het Oogziekenhuis Rotterdam als niet-academisch gespecialiseerd ziekenhuis geen overheidsgeld ontvangt voor klinisch onderzoek.
 • Omdat u het belangrijk vindt dat er klinisch onderzoek gedaan wordt dat in de nabije toekomst kan worden toegepast.
 • Omdat u tevreden bent met de behandeling en die zorg die u in Het Oogziekenhuis Rotterdam ontvangt en u het werk graag wilt steunen.

Allemaal goede redenen voor een donatie. Wij gebruiken uw gift voor onderzoek naar oogaandoeningen en de verbetering en ontwikkeling van behandelmethoden, waarvan de resultaten al op korte termijn toegepast kunnen worden. Hoe u dit kunt doen leest u hieronder. 

Onderzoek binnen het R.O.I.

Word donateur

De SWOO heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor uw gift aan ons fiscaal aftrekbaar  is voor de inkomstenbelasting. Ga naar een van de onderstaande websites voor meer informatie.

Er zijn meerdere mogelijkheden om te schenken:

Eenmalige gift

U kunt een eenmalige schenking doen door een bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL61INGB0002979441 onder vermelding van 'gift SWOO'. Wilt u doneren via een factuur ontvangen? Stuurt u dan een e-mail naar swoo@oogziekenhuis.nl of bel naar 010 402 34 49.

Testament

Wanneer u de SWOO op wilt nemen in uw testament, kunt u dat bij de notaris vastleggen in de vorm van een legaat. Een legaat wordt vooral gebruikt om iets na te laten aan personen of instellingen die geen directe erfgenaam zijn. Als u wilt, kunt u in uw testament vermelden dat u de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Oogziekenhuis Prof. Dr. H.J. Flieringa (SWOO-Flieringa), gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudend te Schiedamse Vest 180, 3011 BH Rotterdam, benoemt tot legataris. Heeft u hier vragen over? Belt u dan naar 010 402 34 49.

Bestuur en organisatie

Volgens de statuten dient het bestuur van de stichting te bestaan uit tenminste vijf leden. Twee bestuursleden worden benoemd door de Raad van Toezicht van de Stichting Oogziekenhuis Rotterdam, twee bestuursleden worden benoemd door en uit de Maatschap Oogartsen, verbonden aan Het Oogziekenhuis Rotterdam. De overige bestuursleden worden benoemd door de zittende leden van het bestuur. Een hiervan dient bij voorkeur een meerderjarige afgevaardigde uit de familie van prof. dr. H.J.  Flieringa te zijn.

Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:

Functie binnen SWOONaamFunctie
VoorzitterMevr. dr. C.W.J.M. Storimans    Oogarts Het Oogziekenhuis Rotterdam 
SecretarisDhr. dr. A.D.A. Paridaens  Oogarts Het Oogziekenhuis Rotterdam
PenningmeesterMevr. drs. Y. KoppelmanVoorzitter raad van bestuur Het Oogziekenhuis Rotterdam
BestuurslidMevr. drs. F. FlieringaAfgevaardigde familie Prof. Dr. H.J. Flieringa
BestuurslidMevr.  drs. S. MarinissenManager Bedrijfsvoering - ROI
BestuursadviseurDhr. prof. dr. P.M. van Hagen  Internist, hoofd afdeling Immunologie
Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

 

Het bestuur neemt zijn besluiten met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige leden, met dien verstande dat voor het nemen van besluiten tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn. Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden. De stichting heeft geen personeel in dienst. De administratieve ondersteuning wordt gefaciliteerd door Het Oogziekenhuis Rotterdam.

Meerjarenbeleidsplan SWOO

Op de hoogte blijven?

Nieuwsbrieven

De SWOO brengt vier keer per jaar een nieuwsbrief uit. De nieuwsbrieven kunt u lezen door te klikken op een van de onderstaande links, of meld u aan voor de volgende nieuwsbrief:

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Contact

E-mail en telefoonAdres 
SWOO@oogziekenhuis.nl
010 4023449
SWOO-Flieringa
Postbus 70030
3000 LM  Rotterdam
 


K.v.K.
De SWOO is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  Rotterdam onder nummer 41134110

RSIN
Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN): 803770601