Meerjarenbeleidsplan SWOO 2019-2024

Het beleid van de SWOO is erop gericht klinisch wetenschappelijk onderzoek financieel te ondersteunen.  Hiermee maakt de SWOO oogheelkundig onderzoek mogelijk dat direct gerelateerd is aan een klinische toepassing.

Financieel beleid

Dagelijks zetten de medewerkers van Het Oogziekenhuis Rotterdam zich in om hun patiënten de beste medische en verpleegkundige zorg te bieden. Heel vaak is dat met succes, hoewel nog steeds niet voor iedere oogaandoening een behandeling beschikbaar is. Patiënten die hun tevredenheid over de behandeling of de zorg willen uitdrukken, kunnen dat doen door middel van een gift aan de SWOO. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden. Lees meer

Jaarlijks bezoeken ca. 140.000 patiënten het Oogziekenhuis Rotterdam. Het streven van de SWOO is om als richtlijn jaarlijks minimaal een opbrengst van € 140.000 te realiseren. Voor dit bedrag kan door de Rotterdamse werkwijze zonder hoge overheadkosten, veel onderzoek gedaan worden.

Er zijn altijd onderzoeksvoorstellen die "voorlopig op de plank blijven liggen". Dit zijn voorstellen waarvoor een nieuwe vierjarige onderzoekslijn opgezet moet worden. De kosten bedragen ca. € 350.000. Het beleid van de SWOO richt zich op naamsbekendheid bij donateurs die overwegen een eenmalige grote donatie ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek in de oogheelkunde te doen. Inbreng van de donateur over een specifieke bestemming van de donatie, zoals bijvoorbeeld onderzoek naar een bepaalde oogaandoening wordt door het bestuur zeer op prijs gesteld.