Organisatie

Wie zijn wij?

De geschiedenis van Het Oogziekenhuis Rotterdam gaat 150 jaar terug. In 1874 opent in Rotterdam een ziekenhuis voor ooglijders zijn poorten. Het ziekenhuis is opgericht door dr. J.H. de Haas, een gedreven man die de oogheelkunde op hoog niveau en in grote omvang uitoefent. Nog steeds is de visie van dokter De Haas verankerd in de huidige cultuur van het ziekenhuis; ondernemen met ambitie, hard werken en op topniveau presteren maken dat Het Oogziekenhuis Rotterdam vandaag de dag bekend staat als hét toonaangevend oogheelkundig centrum in Nederland.

Missie

Elke dag streven we er met elkaar naar de visuele functie van onze patiënten zo goed mogelijk te houden, blindheid te voorkomen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Dat doen we samen met de patiënt en met een zeer betrokken team van specialisten en medewerkers. Want alleen samen kunnen we de juiste oogheelkundige zorg leveren, op de juiste plaats en tegen de juiste prijs voor iedereen die het nodig heeft. Daarom is onze missie: De beste oogzorg voor iedereen!

Visie

We zijn een begrip in de gezondheidszorg met de merkuitstraling van een topinstituut. Patiënten zijn blij met ons, dat bevestigen ze ons keer op keer en onze resultaten onderschrijven deze tevredenheid. Hier houdt het voor ons echter niet op. We zijn continu op zoek naar verbetering en vernieuwing, want de wereld staat niet stil. Dit doen we door middel van hoogwaardig onderzoek (ondersteund door technologie), opleiding en de ontwikkeling van onze mensen. Dat maakt onze visie: Het Oogziekenhuis Rotterdam is hét centrum voor de topspecialistische en brede oogheelkundige zorg in Nederland, nu en in de toekomst.

Onze film

Kernwaarden

We zijn een betrokken groep mensen bestaande uit ervaren specialisten en professionele medewerkers. Iedereen draagt bij aan de resultaten die we boeken waarbij patiënttevredenheid onze belangrijkste drijfveer is. Onze manier van werken en samenwerken vloeit voort uit onze drie kernwaarden:

Toonaangevend

Toonaangevens

Wij stimuleren elkaar elke dag om de gehele oogheelkundige zorg door middel van onderzoek, opleiding en innovaties te verbeteren. Daarvoor werken we continu en op vooruitstrevende wijze aan onze professionele ontwikkeling op alle niveaus en vanuit elk vakgebied, medisch en niet-medisch. We zijn leidend in en zetten de norm voor de (inter)nationale oogzorg, zowel medisch-inhoudelijk als bedrijfsmatig.

Betrokken

Betrokken

Wij staan midden in de maatschappij en weten wat er speelt in de wereld binnen en buiten Het Oogziekenhuis Rotterdam. Wij zijn dienstbaar, hartelijk en professioneel in onze contacten en tonen oprechte interesse in de ander. We stimuleren betrokkenheid richting patiënten en naasten, als ook richting collega’s en onze partners. Samen onderschrijven wij de waarden en ambitie van Het Oogziekenhuis Rotterdam met trots en empathie.

Rotterdams

Rotterdams

Wij werken samen als één team aan onze idealen. We zijn ondernemend, inclusief en transparant. We zijn daadkrachtig met een helder doel voor ogen. Met onze Rotterdamse mentaliteit werken wij aan het verwezenlijken van onze (inter)nationale ambitie.

Patiëntenzorg, onderzoek en opleiding

Patiëntenzorg

Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft zowel een landelijke als een regionale functie. In de regio Rijnmond verwijzen (huis)artsen en optometristen naar ons ziekenhuis voor alle oogheelkundige onderzoeken en behandelingen: van een eenvoudige staaroperatie tot een ingewikkelde netvliesloslating. Oogartsen uit heel Nederland verwijzen naar ons door voor ingewikkelde ingrepen of behandelingen die zij zelf niet doen. Internationaal werken we nauw samen met toonaangevende oogziekenhuizen om de oogheelkundige zorg verder te brengen. De gedrevenheid om de oogheelkundige zorg vanuit alle subspecialismen te ontwikkelen naar het hoogste niveau is kenmerkend voor Het Oogziekenhuis Rotterdam.

We vinden het belangrijk dat een patiënt zich prettig en veilig voelt, daarom werken we altijd aan het verbeteren van de ervaring met het ziekenhuis. Onze doelen zijn: zo kort mogelijke wachttijden, goede voorlichting, een prettige omgeving en persoonlijke aandacht. Ook moedigen wij de betrokkenheid van de patiënt en begeleider aan bij de behandeling.

Onze dienstverlening

Topreferente zorg (derde- en vierdelijns verwijzingen)
Het Oogziekenhuis behandelt patiënten met tertiaire verwijzingen vanuit het hele land. Dat zijn verwijzingen door een oogarts in een ander ziekenhuis. Alle verwijsbrieven worden door ons van tevoren beoordeeld om in te schatten of wij van toegevoegde waarde kunnen zijn en welk aanvullend onderzoek ingepland moet worden. Patiënten en verwijzers ontvangen vervolgens bericht.

Tweedelijns oogheelkundige zorg
Het Oogziekenhuis behandelt alle patiënten met een verwijzing van huisarts/optometrist vanuit het hele land.

Second opinions
Het Oogziekenhuis geeft ook een tweede mening (second opinion) op verzoek van uw huisarts. Er moet sprake zijn van een verwijzing voor een second opinion door de huisarts als patiënt binnen de directe zorgregio woont: postcode 2650 t/m 2665 en 2900 t/m 3299. Patiënten die buiten de zorgregio wonen, dienen een verwijzing te hebben van de eigen medisch specialist (kan ook een niet oogheelkundig medisch specialist zijn bijvoorbeeld een plastisch chirurg). De verwijzer moet aangeven dat het om een second opinion gaat. Met deze mening van Het Oogziekenhuis kan, in de meeste gevallen, uw eigen oogarts u weer verder behandelen.

Spoedzorg
Voor acute ernstige aandoeningen van het oog (spoedzorg) is de afdeling Acute Oogzorg binnen Het Oogziekenhuis 24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikbaar en bereikbaar.

Expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen

Het Oogziekenhuis Rotterdam is een erkend expertisecentrum voor verschillende zeldzame oogaandoeningen. Zeldzame oogaandoeningen zijn ziekten waaraan minder dan 1 op de 2.000 mensen lijdt. Het zijn ernstige, complexe aandoeningen die zo weinig voorkomen dat specialistische expertise, samenwerking en onderzoek noodzakelijk zijn om patiënten zo goed mogelijk te kunnen behandelen. Lees er hier meer over.

Onderzoek

Binnen ons onderzoeksinstituut doen we wetenschappelijk onderzoek naar oogheelkundige problemen. Ook kijken we hoe we de uitkomsten van dit onderzoek kunnen gebruiken om de patiëntenzorg te verbeteren.  Samen met partners in binnen- en buitenland ontwikkelen we nieuwe technologieën en behandelingen met de minste risico's en het best voorspelbare eindresultaat. Ook internationaal zetten de onderzoeksresultaten van Het Oogziekenhuis Rotterdam de toon.

Opleiding

Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft de grootste opleiding voor oogartsen in Nederland. In het ziekenhuis zijn continu zo’n 30 basisartsen werkzaam die opgeleid worden tot gespecialiseerd oogarts. Ook heeft het ziekenhuis een opleiding voor gespecialiseerd medisch ondersteunend personeel. Daarnaast bieden we onderwijs en bijscholing aan:

  • opgeleide oogartsen die een subspecialisme willen aanleren (fellows)
  • coassistenten die in opleiding zijn tot basisarts aan de Erasmus Universiteit Rotterdam;
  • stagiaires van diverse opleidingen zoals verpleegkunde, medisch ondersteunde opleidingen en managementopleidingen in de zorg;
  • huisartsen, jeugdgezondheidsartsen en verpleegkundigen.

Meer informatie over opleiden in Het Oogziekenhuis

Samen voor de beste oogzorg

Klik op onderstaande afbeelding en lees meer over onze strategische koers.

Algemene feiten en cijfers

Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft een unieke positie in Nederland als toonaangevend opleidingsziekenhuis voor oogzorg. De hoofdlocatie is op de Schiedamse Vest in Rotterdam Centrum. Op de hoofdlocatie kunnen patiënten dag en nacht rekenen op acute (spoed) oogzorg. Naast deze hoofdlocatie heeft ziekenhuis een buitenlocatie op het Haringvliet. Het ziekenhuis beschikt over 6 operatiekamers en een dagbehandelingscentrum.
Het ziekenhuis biedt gespecialiseerde oogzorg aan op het gebied van: kinderoogheelkunde, cataract, medische retina & uveïtis, cornea, glaucoom, vitreoretinale chirurgie, neuro-ophthalmologie en orbita.

Cijfers 2022

  
Medisch specialisten41
AIOS35
Poliklinische bezoeken126.547
Ingrepen13.382
Wetenschappelijke publicaties72
Waardering op Zorgkaart8,7


Operaties in 2022

Cataract7.195
Cornea636
Focuskliniek440
Glaucoom647
KinderOOGcentrum582
OCPL1.290
Vitreoretinale chirurgie2.591

Bestuursverslag, jaarrekening en beleidsplan

In onze jaarverantwoording kijken we terug op het afgelopen jaar én kijken we vooruit naar het jaar dat komen gaat. De jaarverantwoording volgt de Regeling Verslaglegging WTZi van het ministerie van VWS.

Bestuursverslag

Jaarrekening

Archief

Beleidsplan 2020

Werken en leren

Bij Het Oogziekenhuis Rotterdam gaan patiëntenzorg, onderzoek en opleiding hand in hand. Een professionele werk- en leeromgeving die altijd in ontwikkeling is.  Regelmatig zijn wij op zoek naar innovatieve, enthousiaste en talentvolle medewerkers! Wil je bij ons aan de slag, stagelopen of een opleiding doen? Bekijk dan de vacatures en mogelijkheden.

Samenwerking

Alleen door samen te werken kunnen we onze patiëntenzorg continu verbeteren. Of het nu gaat om de samenwerking tussen arts en patiënt, het overdragen van de zorg voor een patiënt door een specialist uit een ander ziekenhuis, of om de inkoop van medische hulpmiddelen, elk samenwerkingsverband is voor ons van belang.

Wij werken samen met onder andere optometristen, waaronder het Optometristen Collectief Rijnmond, zorgverzekeraars, farmaceuten, universiteiten, Universitaire Medische Centra en algemene ziekenhuizen, waaronder het IJsselland ziekenhuis en het Franciscus Gasthuis en Vlietland.

Tevens zijn we lid, en oprichter, van de World Association of Eye Hospitals (WAEH).

ANBI-status

Het Oogziekenhuis Rotterdam (Stichting Oogziekenhuis Rotterdam) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Als ANBI kan Het Oogziekenhuis gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die de Belastingdienst als ANBI aanwijst, hebben deze belastingvoordelen.

Hier vindt u het ANBI-formulier 2022 ter verantwoording

Hier vindt u het ANBI-formulier 2021 ter verantwoording

Hier vindt u het ANBI-formulier 2020 ter verantwoording

RSIN-nummer Het Oogziekenhuis Rotterdam (Stichting Oogziekenhuis Rotterdam): 002771305
KvK-nummer Het Oogziekenhuis Rotterdam (Stichting Oogziekenhuis Rotterdam): 41125492

Inkoopvoorwaarden

Het Oogziekenhuis Rotterdam hanteert de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG). Deze voorwaarden zijn onder de titel "Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg" gedeponeerd bij de griffie arrondissement Utrecht d.d. 11 september 2002. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en opdrachten van Het Oogziekenhuis Rotterdam, met betrekking tot levering van zaken door leverancier aan, dan wel voor, Het Oogziekenhuis Rotterdam. Met de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden komen alle voorgaande inkoopvoorwaarden te vervallen.

Donaties

Steunt u ons onderzoek?
Het Rotterdams Oogheelkundig Instituut, verbonden aan Het Oogziekenhuis Rotterdam, doet onderzoek naar de behandeling van verschillende oogziekten. Alles met als doel om ervoor te zorgen dat patiënten zo goed mogelijk behandeld worden en zoveel mogelijk zicht behouden.
Om wetenschappelijk onderzoek uit te kunnen voeren, hebben wij uw steun hard nodig. Wilt u ons helpen met een (eenmalige) financiële bijdrage? Doneer dan aan onze onderzoeksstichting (SWOO Flieringa).
 

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid leden raad van bestuur 
De beloning van de leden van de raad van bestuur vindt plaats in overeenstemming met de Wet Normering van Topinkomens (WNT) en de op basis daarvan geldende bezoldigingsmaxima.

Beloningsbeleid leden raad van toezicht
De beloning van de leden van de raad van toezicht wordt jaarlijks voorafgaand aan het daaropvolgende begrotingsjaar door de raad van toezicht vastgesteld, waarbij de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) wordt gevolgd. 

Beloningsbeleid personeel
De beloning van personeel vindt plaats volgens de geldende Cao Ziekenhuizen.

Geschiedenis van Het Oogziekenhuis

Wilt u meer weten over de geschiedenis van Het Oogziekenhuis Rotterdam? Leest u dan meer op de pagina 'Geschiedenis van Het Oogziekenhuis Rotterdam'.

Pers en publicaties

We vinden het belangrijk om zo goed mogelijk bereikbaar te zijn voor de pers. Bij vragen of interviewverzoeken kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing en Communicatie op nummer 010 401 77 52 of via e-mailadres communicatie@oogziekenhuis.nl.

In de avonduren is dit nummer uitsluitend bereikbaar voor calamiteiten.