Organisatie

Wie zijn wij?

Al ruim anderhalve eeuw is Het Oogziekenhuis Rotterdam ondernemend en innovatief in  oogheelkundige zorg. Onze medewerkers zetten zich elke dag in om aantoonbaar de beste oogzorg te  leveren omdat we het zicht van iedereen, jong en oud, willen verbeteren. We doen dit door de combinatie van patiëntenzorg, (inter)nationaal onderzoek  en opleidingen. Als enige ziekenhuis in Nederland hebben we alles voor oogheelkunde onder een dak.

Patiëntenzorg

Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft zowel een landelijke als een regionale functie. In de regio Rijnmond verwijzen (huis)artsen en optometristen naar ons ziekenhuis voor alle oogheelkundige onderzoeken en behandelingen: van een eenvoudige staaroperatie tot een ingewikkelde netvliesloslating. Oogartsen uit heel Nederland verwijzen naar ons door voor ingewikkelde ingrepen of behandelingen die zijn zelf niet doen. Internationaal werken we nauw samen met toonaangevende oogziekenhuizen om de oogheelkundige zorg verder te brengen. De gedrevenheid om de oogheelkundige zorg vanuit alle subspecialismen te ontwikkelen naar het hoogste niveau is kenmerkend voor Het Oogziekenhuis Rotterdam.

We vinden het belangrijk dat een patiënt zich prettig en veilig voelt, daarom werken we altijd aan het verbeteren van de ervaring met het ziekenhuis. Onze doelen zijn: zo kort mogelijke wachttijden, goede voorlichting, een prettige omgeving en persoonlijke aandacht. Ook moedigen wij de betrokkenheid van de patiënt en begeleider aan bij de behandeling.

Onderzoek

Binnen ons onderzoeksinstituut doen we wetenschappelijk onderzoek naar oogheelkundige problemen. Ook kijken we hoe we de uitkomsten van dit onderzoek kunnen gebruiken om de patiëntenzorg te verbeteren.  Samen met partners in binnen- en buitenland ontwikkelen we nieuwe technologieën en behandelingen met de minste risico's en het best voorspelbare eindresultaat. Ook internationaal zetten de onderzoeksresultaten van Het Oogziekenhuis Rotterdam de toon.

Opleiding

Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft de grootste opleiding voor oogartsen in Nederland. In het ziekenhuis zijn continu zo’n 28 basisartsen werkzaam die opgeleid worden tot gespecialiseerd oogarts. Ook heeft het ziekenhuis een opleiding voor gespecialiseerd medisch ondersteunend personeel. Daarnaast bieden we onderwijs en bijscholing aan:

  • opgeleide oogartsen die een subspecialisme willen aanleren (fellows)
  • coassistenten die in opleiding zijn tot basisarts aan de Erasmus Universiteit Rotterdam;
  • stagiaires van diverse opleidingen zoals verpleegkunde, medisch ondersteunde opleidingen en managementopleidingen in de zorg;
  • huisartsen, jeugdgezondheidsartsen en verpleegkundigen.

Meer informatie over opleiden in Het Oogziekenhuis

Algemene feiten en cijfers

Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft een unieke positie in Nederland als toonaangevend opleidingsziekenhuis voor oogzorg. De hoofdlocatie is op de Schiedamse Vest in Rotterdam Centrum. Op de hoofdlocatie kunnen patiënten dag en nacht rekenen op acute (spoed) oogzorg. Naast deze hoofdlocatie heeft ziekenhuis een polikliniek op locatie Haven. Het ziekenhuis beschikt over 6 operatiekamers  en een dagbehandelingscentrum.
Het ziekenhuis biedt gespecialiseerde oogzorg aan op het gebied van: kinderoogheelkunde, cataract, medische retina & uveïtis, cornea, glaucoom, vitreoretinale chirurgie, neuro-ophthalmologie en orbita.

Cijfers 2018

Fte 413
Medisch specialisten 35
AIOS 26
Poliklinische bezoeken 125.597
Ingrepen 13.549
Wetenschappelijke publicaties 60
Promoties 5
Omzet 43 miljoen Euro


Operaties in 2018

Cataract 7.198
Vitreoretinale chirurgie 2.730
OCPL 1.321
Cornea 742
KinderOOGcentrum 641
Glaucoom 607
Intravitreale injecties  maculadegeneratie 22.970

Bestuursverslag en jaarrekening

In onze jaarverantwoording kijken we terug op het afgelopen jaar én kijken we vooruit naar het jaar dat komen gaat. De jaarverantwoording volgt de Regeling Verslaglegging WTZi van het ministerie van VWS.

Werken en leren

Bij Het Oogziekenhuis Rotterdam gaan patiëntenzorg, onderzoek en opleiding hand in hand. Een professionele werk- en leeromgeving die altijd in ontwikkeling is.  Regelmatig zijn wij op zoek naar innovatieve, enthousiaste en talentvolle medewerkers! Wil je bij ons aan de slag, stagelopen of een opleiding doen? Bekijk dan de vacatures en mogelijkheden.

Samenwerking

Alleen door samen te werken kunnen we onze patiëntenzorg continu verbeteren. Of het nu gaat om de samenwerking tussen arts en patiënt, het overdragen van de zorg voor een patiënt door een specialist uit een ander ziekenhuis, of om de inkoop van medische hulpmiddelen, elk samenwerkingsverband is voor ons van belang.

Wij werken samen met onder andere optometristen, waaronder het Optometristen Collectief Rijnmond, zorgverzekeraars, farmaceuten, universiteiten, Universitaire Medische Centra en algemene ziekenhuizen, waaronder het IJsselland ziekenhuis en het Franciscus Gasthuis en Vlietland.

Tevens zijn we lid, en oprichter, van de World Association of Eye Hospitals (WAEH).

ANBI-status

Het Oogziekenhuis Rotterdam is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Als ANBI kan Het Oogziekenhuis gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die de Belastingdienst als ANBI aanwijst, hebben deze belastingvoordelen.

Inkoopvoorwaarden

Het Oogziekenhuis Rotterdam hanteert de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG). Deze voorwaarden zijn onder de titel "Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg" gedeponeerd bij de griffie arrondissement Utrecht d.d. 11 september 2002. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en opdrachten van Het Oogziekenhuis Rotterdam, met betrekking tot levering van zaken door leverancier aan, dan wel voor, Het Oogziekenhuis Rotterdam. Met de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden komen alle voorgaande inkoopvoorwaarden te vervallen.

Donaties

Steunt u ons onderzoek?
Het Rotterdams Oogheelkundig Instituut, verbonden aan Het Oogziekenhuis Rotterdam, doet onderzoek naar de behandeling van verschillende oogziekten. Alles met als doel om ervoor te zorgen dat patiënten zo goed mogelijk behandeld worden en zoveel mogelijk zicht behouden.
Om wetenschappelijk onderzoek uit te kunnen voeren, hebben wij uw steun hard nodig. Wilt u ons helpen met een (eenmalige) financiële bijdrage? Doneer dan aan onze onderzoeksstichting (SWOO Flieringa).
 

Geschiedenis van Het Oogziekenhuis

Wilt u meer weten over de geschiedenis van Het Oogziekenhuis Rotterdam? Leest u dan meer op de pagina 'Geschiedenis van Het Oogziekenhuis Rotterdam'.