Expertisecentrum zeldzame aandoeningen

Zeldzame oogaandoeningen

Het Oogziekenhuis Rotterdam is een erkend expertisecentrum voor verschillende zeldzame oogaandoeningen. Zeldzame oogaandoeningen zijn ziekten waaraan minder dan 1 op de 2.000 mensen lijdt. Het zijn ernstige, complexe aandoeningen die zo weinig voorkomen dat specialistische expertise, samenwerking en onderzoek noodzakelijk zijn om vast te stellen om wat voor een oogziekte het gaat (diagnosticeren) en om patiënten zo goed als mogelijk te kunnen behandelen. Het is dan ook in het belang van patiënten dat een arts patiënten met een zeldzame aandoening doorverwijst naar een gekwalificeerd centrum. Het Oogziekenhuis Rotterdam is zo’n centrum. Patiënten en zorgverleners kunnen bij ons terecht voor specialistische diagnostiek, behandeling, zorg en begeleiding. Wij bundelen en ontwikkelen kennis en deskundigheid op het gebied van zeldzame oogaandoeningen, ontwikkelen richtlijnen en protocollen, coördineren en participeren in onderzoek en zorgen voor een juiste verwijzing van patiënten naar eventueel benodigde specialisten buiten de oogheelkunde. Ook delen wij kennis en ervaring met andere nationale en internationale expertisecentra, zodat patiënten hun eigen arts als aanspreekpunt houden en toch profiteren van kennis van specialisten door heel Europa.

Erkend expertisecentrum door het Ministerie van VWS

Het Oogziekenhuis Rotterdam is voor een aantal zeldzame oogaandoeningen officieel door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) als expertisecentrum erkend. Voor een aantal aandoeningen zijn we nog in afwachting van erkenning. Het Ministerie van VWS geeft erkenningen af, omdat zij wil dat patiënten met zeldzame aandoeningen weten in welke expertisecentra in Europa zij terechtkunnen en dat zorgprofessionals weten waar welke specifieke expertise te vinden is.  Bovendien wil het Ministerie van VWS dat alle in Europa aanwezige kennis gebundeld wordt en meer gezamenlijk onderzoek wordt gedaan, om alle patiënten met zeldzame aandoeningen de best mogelijke zorg te bieden.

Aangesloten bij ERN-EYE

Het Oogziekenhuis Rotterdam is aangesloten bij ERN-EYE. Dit is een Europees Referentienetwerk gewijd aan zeldzame oogheelkundige aandoeningen, de belangrijkste oorzaak van slechtziendheid en blindheid bij kinderen en jongvolwassenen in Europa. Het hoofddoel van het netwerk is om expertise over zeldzame oogaandoeningen uit heel Europa bij elkaar te brengen en door middel van de ontwikkeling van een virtuele kliniek deze expertise te verspreiden, zodat elke patiënt met een zeldzame oogaandoening de juiste zorg kan ontvangen.  U leest er hier meer over.

Expertisecentra

De aandoeningen waarvoor Het Oogziekenhuis officieel is erkend, zijn:

Zeldzame erfelijke netvliesaandoeningen:

Algemene informatie over de zorg bij erfelijke netvliesaandoeningen vindt u in de folder 'Ophthalmogenetica'. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de pagina Centrum Medische Retina en Uveïts

Endophthalmitis:

Oogkanker:

Kijk voor meer informatie over oogkanker op www.oogkanker.nl

Ziekte van Leber (LOA/LHON):

Orbitale auto-immuunziekten / Orbitale Inflammatoire aandoeningen:

Kleurenblindheid (color vision disease):

Zeldzame choroïdale aandoeningen