Vergoeding ziekenhuiszorg

Ziekenhuizen leggen vast wat u mankeert (de diagnose), de behandeling die u krijgt en wat de kosten daarvan zijn.

Korte introductie DBC's (DOT)

De landelijke ziekenhuisfinanciering gebeurt volgens het DOT-stelsel, dat is gebaseerd op de zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC).

DBC

Ziekenhuizen leggen vast wat u mankeert (de diagnose), de behandeling die u krijgt en wat de kosten daarvan zijn. Dit systeem is gebaseerd op de Diagnose Behandeling Combinatie (DBC).

DOT

In 2012 is een landelijk financieringssysteem geïntroduceerd “DBC Op weg naar Transparantie”(DOT). DOT is het traject om te komen tot een beter declaratiesysteem voor ziekenhuizen. Doel is het eenvoudiger maken van het DBC-systeem.
Een DBC-zorgproduct betekent alle activiteiten en verrichtingen die het ziekenhuis en de medisch specialist uitvoeren, voor het vaststellen van de diagnose en de daarmee eventuele behandeling. Aan elke volledige behandeling is een unieke DBC-code gekoppeld. Naast DBC-zorgproducten bestaan overige zorgproducten, die geen onderdeel (hoeven te) zijn van een DBC. Via de site van het NZa kunt u met een code het zorgproduct opzoeken.

Filmpje van afspraak tot rekening
 

Contract zorgverzekeraars

Om goede zorg te leveren aan onze patiënten sluiten we elk jaar contracten af met zorgverzekeraars. Op dit moment hebben we met bijna alle zorgverzekeraars een contract afgesloten voor 2023.

Uw zorgverzekeraar bepaalt of uw behandeling vergoed wordt en in welk ziekenhuis. Ziekenhuizen onderhandelen daarom met zorgverzekeraars over de prijs, de hoeveelheid en de kwaliteit van DBC-zorgproducten en overige zorgproducten.

De zorgverzekeraar is niet verplicht om met alle ziekenhuizen een contract te sluiten en in alle gevallen de zorg te vergoeden. Heeft uw zorgverzekeraar geen contract met het ziekenhuis, dan brengt het ziekenhuis de zogenaamde ‘passantenprijs’ in rekening aan u als patiënt of aan de zorgverzekeraar. Door goede afspraken met de zorgverzekeraar te maken, proberen ziekenhuizen te voorkomen dat u zelf de rekening ontvangt.

Informeer bij uw zorgverzekeraar

Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Kijk dan eerst goed op de website van uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden van uw zorgverzekeringspolis. Hierin staat of de kosten van uw behandeling (in Het Oogziekenhuis) daadwerkelijk worden vergoed. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw verzekering en de dekking van uw afgesloten polis.

Het Oogziekenhuis probeert altijd een contract af te sluiten met:

Let op: cosmetische operaties die binnen Het Oogziekenhuis plaatsvinden zijn in veel gevallen medisch niet noodzakelijk. Voor meer informatie over vergoeding van deze operaties neemt u contact op met uw zorgverzekeraar.

Uw zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten.

LET OP! Zijn er wijzigingen in uw zorgverzekering? Bent u overgestapt? Laat het ons dan weten, anders krijgt u zelf de rekening van uw behandeling thuisgestuurd.

Basisverzekering

De meeste zorg die het ziekenhuis verleent, valt onder de basisverzekering. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar en het ziekenhuis dient de rekening rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. Het ziekenhuis stuurt de rekening voor ziekenhuiszorg naar de zorgverzekeraar waar u op de startdatum van de behandeling verzekerd was. Let op: deze startdatum is dus bepalend voor de zorgverzekeraar die de rekening ontvangt.

U bepaalt zelf bij welke zorgverzekeraar u zich wilt verzekeren. U kunt elk jaar in december overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Behandelingen in de ziekenhuizen waarmee uw zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt, worden afhankelijk van uw zorgpolis vergoed. Als u naar Het Oogziekenhuis komt voor een afspraak, betaalt u wel altijd zelf uw eigen risico. Het maakt niet uit of uw zorgverzekeraar de behandeling vergoedt.

Budgetpolis

Een aantal zorgverzekeraars biedt budgetpolissen of selectieve polissen aan. Bij zo'n polis heeft uw zorgverzekeraar maar bij een paar ziekenhuizen zorg ingekocht en kunt u dus niet in elk ziekenhuis terecht. Kiest u voor een ziekenhuis dat niet is geselecteerd, dan moet u ten minste 20% van de rekening zelf betalen. Heeft u een aparte polis en wilt u zorg ontvangen in Het Oogziekenhuis, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie.

Bij andere polissen wordt de zorg in Het Oogziekenhuis meestal volledig vergoed. Daarnaast kunt u meestal bij ieder ziekenhuis terecht voor spoedeisende zorg of als u vanuit een ander ziekenhuis doorverwezen wordt.

Aanvullende verzekering

Heeft u zorg nodig die niet onder de basisverzekering valt, dan kunt u een aanvullende verzekering afsluiten. Bent u aanvullend verzekerd, dan kan het zijn dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen en dat de rekening rechtstreeks naar u wordt verstuurd. Of uw behandeling uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, hangt af van de voorwaarden van de zorgpolis die u afgesloten hebt. Leest u daarom de overeenkomst met uw zorgverzekeraar goed door om te weten of u een beroep kunt doen op uw aanvullende verzekering.

Zorg zonder medische noodzaak

Zorg zonder een medische noodzaak is altijd uitgesloten van een vergoeding uit de basisverzekering (bijvoorbeeld een laserbehandeling of ooglidcorrectie). Deze zorg betaalt u dus zelf. 

Meer weten?

Neemt u contact op met uw zorgverzekeraar als u wilt weten of uw behandeling wordt vergoed of als u vragen heeft over uw polisvoorwaarden.

Machtiging bovenooglidcorrectie

Voor bepaalde behandelingen waar geen sprake is van een aangeboren afwijking dient een machtiging aangevraagd te worden. Bij de meeste zorgverzekeraars worden de machtigingen digitaal via het machtigingenportaal aangevraagd. Via dit portaal worden de aangevraagde machtigingen beoordeeld door uw zorgverzekeraar. Als de zorgverzekeraar toestemming geeft voor de behandeling, dan zal deze vergoed worden. Wordt er geen toestemming gegeven voor de behandeling, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening.

De zorgverzekeraars Achmea en CZ werken machtigingsvrij. Dat betekent dat de machtigingen niet aangevraagd hoeven te worden via het portaal. De behandelingen kunnen zonder een machtiging gedeclareerd worden. Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet u voldoen aan criteria die zijn vastgesteld door de zorgverzekeraar. Deze kunt u ook terugvinden in uw polis.

Meer weten?

Neemt u contact op met uw zorgverzekeraar als u wilt weten of uw behandeling wordt vergoed of als u vragen heeft over uw polisvoorwaarden.

Niet verzekerd / zelf betalen voor een behandeling

Als u niet in Nederland woont, dan dient u voor uw behandeling een voorschot van € 245,- te betalen. Dit voorschot dekt de eerste kosten voor uw behandeling. Na afloop van uw behandeling dient u de volledige kosten voor uw behandeling te betalen. U kunt in Het Oogziekenhuis alleen met uw pinpas (digitaal) betalen.

Tarieven

Woont u wel in Nederland maar bent u niet verzekerd, heeft u geen geldige verwijsbrief bij u of kunt u zich niet legitimeren, dan hoeft u voor uw behandeling geen voorschot te betalen. Wel vragen wij u om vooraf een machtiging te tekenen waarmee u toestemming geeft dat u de rekening alsnog betaalt. De rekening van de behandeling krijgt u dan thuisgestuurd.

Het Oogziekenhuis kan niet altijd vooraf inschatten wat de kosten van uw behandeling zijn. Tijdens de behandeling kunnen er extra behandelingen of onderzoeken worden uitgevoerd, waardoor de totale zorg duurder kan worden. Daarom kan vaak pas na uw behandeling worden bepaald welk bedrag hiervoor in rekening wordt gebracht.

Let op: als u naar Het Oogziekenhuis komt voor een afspraak, betaalt u uw eigen risico als de behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wordt de behandeling vergoed vanuit uw aanvullende verzekering, dan wordt er geen eigen risico ingehouden.

Prijzen onder voorbehoud
De genoemde passantenprijzen per zorgproduct zijn bedoeld als stuksprijzen voor niet-gecontracteerde behandelingen. Deze tekst en prijzen zijn met zorg tot stand gekomen, voor eventuele fouten in de gepubliceerde prijslijst kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Mochten landelijke of interne ontwikkelingen aanleiding geven tot het aanpassen van deze prijslijst, dan behoudt Het Oogziekenhuis het recht om dit te doen. Wanneer er prijsverschil is tussen het moment van het opvragen van de prijs en de aanvang van de behandeling (dus als u voor de eerste keer in verband met de zorgvraag in het ziekenhuis komt) dan is de prijs op laatstgenoemde moment altijd van toepassing.

Noodzaak van een geldige verwijsbrief

Uw zorgverzekeraar vergoedt u behandeling alleen als u een geldige verwijzing heeft. U heeft altijd een geldige verwijsbrief nodig van bijvoorbeeld uw huisarts of medisch specialist als u:

  • voor het eerst naar Het Oogziekenhuis komt;
  • zelf een afspraak maakt voor een nieuwe klacht of aandoening waarvoor u nog niet onder behandeling bent bij Het Oogziekenhuis;
  • eerder uitbehandeld bent voor uw klacht of aandoening, maar toch nog klachten heeft en opnieuw naar Het Oogziekenhuis wilt komen.

Bent u al onder behandeling en komt u terug voor controleafspraken die door de medisch specialist zijn gemaakt? Dan heeft u geen verwijsbrief nodig.

Een verwijsbrief is maximaal 1 jaar geldig na afgifte en moet aan de volgende eisen voldoen:

  • De datum van de verwijsbrief is vóór/gelijk aan de datum van de eerste afspraak.
  • Op de verwijsbrief staan de naam, het adres en de woonplaats van de patiënt.
  • Op de verwijsbrief staan de naam, het adres en de plaats van de verwijzende praktijk/instelling.
  • Op de verwijsbrief staan de naam, functie en AGB-code van de verwijzer. 

Heeft u geen (geldige) verwijsbrief dan dient u de rekening zelf te betalen. De factuur krijgt  dan u thuis gestuurd. Dit betekent dat de kosten van de gehele behandeling bij u in rekening worden gebracht. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen of u daarna de rekening bij hen kan indienen en of uw behandeling vergoed wordt.

Niet alle zorgverleners zijn goedgekeurd als verwijzer, dit verschilt per zorgverzekeraar. Om er zeker van te zijn of uw verwijsbrief geldig is, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

U bent zelf verantwoordelijk voor het krijgen en meebrengen van een geldige verwijsbrief.

Eigen risico

U betaalt altijd een eigen risico van minimaal € 385,- voor ziekenhuiszorg.

Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. U betaalt echter altijd een eigen risico, in 2021 en 2022 is dat € 385,-. Dit eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder en gaat in op de dag u 18 jaar wordt. Dit betekent dat u per kalenderjaar altijd de eerste € 385,- aan zorgkosten zelf moet betalen. Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat u zelf gekozen heeft voor een vrijwillig eigen risico. Dit heeft u dan zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar. Uw totale eigen risico kan daarmee oplopen tot € 875,-

Let op: als u naar Het Oogziekenhuis komt voor een afspraak, betaalt u uw eigen risico als de behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wordt de behandeling vergoed vanuit uw aanvullende verzekering, dan wordt er geen eigen risico ingehouden.

Betaling eigen risico bij doorlopende behandeling

Soms krijgen patiënten te maken met een rekening voor het eigen risico van het vorige jaar terwijl de behandeling in het huidige kalenderjaar heeft plaatsgevonden. U krijgt bijvoorbeeld een brief van uw zorgverzekeraar met een rekening voor het eigen risico van 2022, terwijl u in 2023 naar het ziekenhuis bent geweest voor de behandeling. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan hier voor meer informatie. Klikt u hier voor een grotere versie van de afbeelding.

Uitleg eigen risico

Toelichting van uw factuur

Het Oogziekenhuis verstuurt een rekening naar uw zorgverzekeraar of naar uzelf.  Op de rekeningen van Het Oogziekenhuis vindt u verschillende termen. Wat ze betekenen, leest u hieronder.

Telefonische afspraak (belconsult)
Sinds maart 2020 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), door de komst van het coronavirus, de regels van telefonische afspraken uitgebreid. Wanneer een patiënt als eerste consult (nieuwe zorgvraag) met een specialist, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant (PA) een telefonische afspraak heeft, wordt dit belconsult in rekening gebracht. Ook als u nog niet eerder in Het Oogziekenhuis bent geweest. Dit consult komt in plaats van een gewone polikliniek-afspraak in het ziekenhuis. Daarom moet dit consult zowel zorginhoudelijk als in tijd voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het reguliere face-to-face polikliniekbezoek. Van het consult vindt inhoudelijke verslaglegging plaats in het medisch dossier van de patiënt.

U, of uw zorgverzekeraar, ontvangt een rekening van het belconsult. Dit geldt voor een belconsult als eerste afspraak of als herhalingsafspraak. De kosten van deze rekening zijn hetzelfde als een polikliniekbezoek in het ziekenhuis.

Behandelaar
Het behandelend specialisme. In Het Oogziekenhuis is dit Oogheelkunde.

Declaratiecode (code beginnend met 15 of 17)
Elke DBC (Diagnose Behandeling Combinatie) heeft een declaratiecode. Deze code bestaat uit zes cijfers en een verkorte omschrijving van de behandeling die u hebt ondergaan. De declaratiecode is een landelijke code en bepaalt de prijs van uw behandeling.

DBC-Kosten
Dit zijn alle kosten die het ziekenhuis maakt voor de DBC.

Periode (start- en einddatum)
Elke DBC heeft een start- en een einddatum. Na afronding van de diagnostiek, behandeling en eindcontrole wordt een DBC gesloten en gedeclareerd. Let op: het (mogelijke) eigen risico van uw zorgverzekering zal worden berekend in het kalenderjaar waarin de DBC is gestart. Eventueel wordt een vervolgtraject geopend, dat maximaal 120 dagen loopt wanneer de startdatum na 2015 is.

Type verwijzer
Deze code geeft aan door wie u bent verwezen naar Het Oogziekenhuis. Let op: een oogarts van Het Oogziekenhuis kan u ook doorverwijzen naar een collega-oogarts binnen Het Oogziekenhuis. Dit wordt ook wel een interne verwijzer genoemd.

Hash-code
Het Oogziekenhuis declareert uw behandeling bij uw zorgverzekeraar. Dit wordt gedaan om de totale DBC te verzegelen en te beveiligen. Dit leidt tot de Hash-code.

Subtrajectnummer
Wanneer een patiënt met een zorgvraag bij de medisch specialist komt, wordt in de DBC-registratie een zorgtraject geopend. Hierin worden alle uitgevoerde zorgactiviteiten (verrichtingen) vastgelegd. Zo lang het behandelproces loopt, kan op bepaalde momenten tussendoor de geleverde zorg worden gedeclareerd. De periode van een zorgtraject waarover de geleverde zorg is gedeclareerd, heet een subtraject. In een zorgtraject kunnen dus één of meerdere subtrajecten worden onderscheiden.

Typerende diagnose
Deze code geeft de diagnose weer waarvoor u behandeld bent. U kunt dit bekijken op deze lijst.

Zorgtype
Deze code geeft het type zorg weer dat u ontvangen heeft. U kunt dit bekijken op dezelfde lijst als onder 'typerende diagnose'.

Afsluitreden
De afsluitreden bevat een code voor alle mogelijke redenen voor het stoppen van uw behandeling. Het is mogelijk dat u nog onder behandeling bent. In dat geval gaat het om een rekening voor een subtraject.

Indicatie machtiging
De N geeft aan dat er geen machtiging aangevraagd is voor uw behandeling. De J geeft aan dat dit wel het geval is. Uw oogarts heeft in dat geval een machtiging aangevraagd bij uw zorgverzekeraar met als doel om te bepalen of uw behandeling wel of niet vergoed wordt vanuit uw pakket. 

Totaalbedrag
Het totaalbedrag is de optelsom van de DBC-kosten en DBC-Honoraria.

Privacyverklaring specificatie zorgnota

Specificatie zorgnota
Ziekenhuizen zijn door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) verplicht om uitgeschreven informatie op de rekening te vermelden. Deze rekening wordt toegestuurd aan uw zorgverzekeraar of aan uzelf. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over het soort onderzoeken, de operatieve verrichtingen en het gebruik van bepaalde soorten medicatie. Met dit besluit wil de NZa de zichtbaarheid van de geleverde (on)verzekerde zorg vergroten en betere controle mogelijk maken. 
Heeft u vragen over uw rekening? Neemt u dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar. Algemene informatie over zorgverzekeringen vindt u hier

Privacyverklaring
Als u vindt dat de uitgeschreven informatie op de rekening uw privacy schendt, dan kunt u een privacyverklaring invullen en ondertekenen bij de spreekuurassistente aan de balie. 

Wilt u naar aanleiding van het gesprek met de oogarts de privacyverklaring thuis invullen, dan kunt deze ondertekend opsturen naar:
Het Oogziekenhuis Rotterdam
T.a.v. afdeling Interne Controle
Postbus 70030
3000 LM Rotterdam
 
Wij zorgen er voor dat er geen indicatie op de zorgnota voor de zorgverzekeraar wordt opgenomen.   Wel kan de medisch adviseur van de zorgverzekeraar onder medisch beroepsgeheim om inlichtingen vragen.
 
Belangrijk
De privacyverklaring geldt alleen voor de zorgactiviteiten die vallen onder het behandeltraject dat u op de verklaring heeft ingevuld. Voor een behandeltraject voor een andere zorgvraag, is het nodig dat u een nieuwe privacyverklaring invult. Wij blijven echter verplicht om de diagnose en productomschrijving op de factuur te vermelden.
 
Informatie
Voor meer informatie kunt u  maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling Interne Controle op telefoonnummer 010 401 77 613.

Brochure: Ziekenhuiszorg, wat betaalt u?

Neemt u bij vragen contact op met de financiële afdeling van Het Oogziekenhuis Rotterdam; te bereiken per email via: debiteuren@oogziekenhuis.nl. De afdeling streeft ernaar om mails binnen 5 werkdagen te beantwoorden.

Daarnaast kunt u alle belangrijke informatie over het betalen van ziekenhuiszorg lezen in de brochure Ziekenhuiszorg, wat betaalt u? van Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Interessante websites