Wat neemt u bij ieder bezoek mee?

Om goed voorbereid naar uw afspraak te komen, neemt u een aantal dingen mee. Sommige zijn zo belangrijk, dat de afspraak niet door kan gaan als u deze niet bij u heeft. Leest u daarom onderstaande lijst goed. U neemt mee:

 • de ingevulde vragenlijst (alleen als deze is meegestuurd);
 • een geldige verwijsbrief van uw huisarts, specialist of optometrist. Let op! De verwijzing blijft 1 jaar (na afgiftedatum) geldig. Daarna heeft u een nieuwe verwijsbrief nodig. Ook heeft u een nieuwe verwijsbrief nodig als u een nieuwe klacht of aandoening heeft waarvoor u nog niet onder behandeling bent. Heeft u geen verwijsbrief? Dan kan de rekening van uw onderzoek of behandeling niet aan de zorgverzekeraar worden gestuurd. U moet de rekening dan zelf betalen. Wij vragen u dan een machtiging te tekenen. U krijgt de rekening dan thuisgestuurd.
 • u hoeft géén verwijsbrief mee te nemen zolang u onder behandeling bent voor dezelfde oogziekte, als uw huisarts u digitaal heeft verwezen via ZorgDomein, of als u doorverwezen bent vanuit een ander ziekenhuis.;
 • een geldig legitimatiebewijs (geen kopie): paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 14 jaar. Heeft u geen legitimatiebewijs? Dan kan de rekening van uw onderzoek of behandeling niet aan de zorgverzekeraar worden gestuurd. U moet de rekening dan zelf betalen. Wij vragen u dan een machtiging te tekenen. U krijgt de rekening dan thuisgestuurd. Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.
 • gegevens van uw zorgverzekeraar: pasje of inschrijvingsbewijs. LET OP! Zijn er wijzigingen in uw zorgverzekering? Bent u overgestapt? Laat het ons dan weten, anders krijgt u zelf de rekening van uw behandeling thuisgestuurd;
 • een actueel medicatieoverzicht, niet ouder dan 6 maanden. Dit overzicht kunt u krijgen bij uw apotheek;
 • een zonnebril. Mogelijk worden uw pupillen voor een onderzoek of behandeling wijd gedruppeld. Dan is het fijn om daarna een zonnebril te dragen omdat daglicht fel kan zijn;
 • als uw ogen gedruppeld zijn, mag u niet deelnemen aan het verkeer (auto rijden of fietsen);
 • uw (reserve)bril en/of contactlenzendoosje;
 • een begeleider; met zijn tweeën hoort en onthoudt u meer dan alleen. Daarnaast kan uw begeleider u ook helpen als u wazig ziet na een onderzoek.

Wat neemt u mee voor een opname op de Verpleegafdeling?

Komt u voor een dagopname of een klinische opname op de Verpleegafdeling? Dan gelden hiervoor andere regels. Leest u deze regels op de pagina Verpleegafdeling.

Verwijsbrief verplicht

Als u door uw (huis)arts wordt doorverwezen naar het ziekenhuis, dan krijgt u een verwijsbrief mee. Zorgverzekeraars controleren steeds strenger op deze verwijsbrief. Voor iedere nieuwe klacht moet u een nieuwe verwijsbrief meenemen. Het kan ook zijn dat uw (huis)arts u digitaal doorverwijst naar het ziekenhuis. In dit geval krijgt u geen verwijsbrief mee, maar wordt deze digitaal naar ons opgestuurd.

Voor niet-spoedeisende oogzorg

Zolang u wordt behandeld voor dezelfde klacht, hoeft u geen nieuwe verwijsbrief mee te nemen bij afspraken die voor u gemaakt worden. Als u klaar bent met uw behandeling maar toch nieuwe klachten krijgt, dan heeft u wel een nieuwe verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Voor spoedeisende oogzorg (Acute Oogzorg)

Als u onze afdeling Acute Oogzorg bezoekt met klachten zonder verwijsbrief, dan verwijzen wij u door naar de huisarts of huisartsenpost. De huisarts kan in de meeste gevallen de goede zorg verlenen. Als het écht nodig is, dan maakt de huisarts voor u een afspraak bij de afdeling Acute Oogzorg van Het Oogziekenhuis Rotterdam. De huisarts kan u ook het advies geven om een afspraak te maken bij de oogarts op onze polikliniek; ook dan moet u een verwijsbrief hebben.

In sommige gevallen heeft u geen verwijsbrief nodig. U hoeft geen verwijsbrief mee te nemen naar het ziekenhuis als u:

 • Chemische stoffen in uw oog heeft gekregen, of;
 • Ernstig zichtverlies, niet langer dan een week bestaand, heeft, of;
 • Ernstige pijn aan het oog heeft, of;
 • Plotseling lichtflitsen, vlekken of draadjes ziet, of;
 • Plotselinge dubbelbeelden met twee ogen heeft (deze dubbelbeelden verdwijnen als u 1 oog sluit), of;
 • Een scherp of stomp voorwerp in of op uw oog heeft gekregen. 
  Let op: kleine splinters van bijvoorbeeld hout of metaal en een korreltje stof vallen hier niet onder; daarvoor dient u een afspraak te maken bij uw huisarts.

Weet u niet zeker of u een verwijsbrief nodig heeft? Neem dan contact op met de huisarts of met de huisartsenpost. Want zonder verwijsbrief en zonder een echte spoedindicatie zal de zorgverzekeraar uw consult niet vergoeden. De zorgverzekeraar kan dan eventueel ook na overleg met ons beslissen of en binnen hoeveel tijd u door ons gezien moet worden.

Goedkeuring van verwijzers

Uw zorgverzekeraar bepaalt of uw verwijzing naar het ziekenhuis geldig is. Alle zorgverzekeraars accepteren de huisarts of arts (medisch specialist) als verwijzer en door de meeste zorgverzekeraars wordt bijvoorbeeld ook de optometrist als verwijzer geaccepteerd. Leest u hier welke zorgverzekeraar welke verwijzer accepteert. Is het u niet duidelijk? Neemt u dan voor de zekerheid contact op met uw zorgverzekeraar. U bent namelijk altijd zelf verantwoordelijk voor het hebben van een geldige verwijsbrief.

Afspraak met verwijsbrief

Meteen nadat u doorverwezen bent naar Het Oogziekenhuis, kunt u een afspraak maken op de polikliniek.

Let op: Het Oogziekenhuis raadt u aan om dit op tijd te doen, uw verwijsbrief is namelijk 1 jaar geldig. Bij de start van uw behandeling moet de verwijsbrief nog geldig zijn.

Afspraak zonder verwijsbrief

Als u een bezoek brengt aan ons ziekenhuis zonder dat u een verwijsbrief bij u heeft, dan moet u de rekening zelf te betalen. U krijgt de rekening van de hele behandeling thuisgestuurd. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen of u deze rekening naar hen mag opsturen en of uw behandeling vergoed wordt.

Meer informatie over de verwijsbrief

Heeft u vragen over de verwijsbrief? Neem dan contact op met de financiële afdeling van Het Oogziekenhuis Rotterdam; te bereiken per e-mail via: debiteuren@oogziekenhuis.nl. De afdeling streeft ernaar om mails binnen 5 werkdagen te beantwoorden.

Verplicht legitimatiebewijs mee

Bij ieder bezoek aan Het Oogziekenhuis Rotterdam bent u verplicht om een geldig identiteitsbewijs en zorgverzekeringspasje mee te nemen. Een identiteitsbewijs is een paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Géén kopie hiervan. De Rijksoverheid heeft deze regels bepaald.

Met uw identiteitsbewijs kan Het Oogziekenhuis uw Burger Service Nummer (BSN) vaststellen. Dit BSN is belangrijk om te zorgen dat de arts en andere zorgverleners weten wie ze behandelen en dat u de goede zorg krijgt. Daarnaast kan met uw BSN de rekening naar uw zorgverzekeraar worden gestuurd. Hebben wij uw BSN niet, dan moet u de rekening zelf betalen.

Heb ik ook een identiteitsbewijs nodig voor mijn kind?

Ja! Ouders moeten voor hun kinderen een geldig identiteitsbewijs hebben als ze naar een arts of ziekenhuis gaan. Dit geldt voor kinderen vanaf de geboorte, dus ook voor kinderen jonger dan 14 jaar. Voor kinderen gelden dus dezelfde regels als hierboven staan.

Kunt u uw identiteitsbewijs niet laten zien?

Dan kan de rekening van uw onderzoek of behandeling niet aan de zorgverzekeraar worden gestuurd. U moet de rekening dan zelf betalen. Wij vragen u dan een machtiging te tekenen. U krijgt de rekening dan thuisgestuurd. Wilt u dit formulier niet tekenen? Dan gaat uw afspraak niet door. U moet dan een nieuwe afspraak maken. Bij de nieuwe afspraak neemt u uw identiteitsbewijs mee.

Lees hier meer informatie over de identificatieplicht.

Actueel medicatieoverzicht

Een medicatieoverzicht is een overzicht van medicijnen die u in de afgelopen drie maanden heeft gebruikt. Het is belangrijk  om dit overzicht bij ieder bezoek aan Het Oogziekenhuis mee te nemen. Het overzicht mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Leest u hier meer over het belang van het medicatieoverzicht.