Acute Oogzorg

Voor spoed bij oogklachten kunt u terecht bij de afdeling Acute Oogzorg binnen Het Oogziekenhuis. Deze spoedeisende hulp is dag en nacht open, ook in het weekend en op feestdagen. Wel heeft u altijd een verwijsbrief nodig van de huisarts, de ambulance, een andere oogarts of een ander ziekenhuis (tenzij u chemische stoffen in uw oog heeft gekregen, ernstig zichtverlies - niet langer dan een week bestaand - heeft, ernstige pijn aan het oog heeft, plotseling lichtflitsen, vlekken of draadjes ziet, plotselinge dubbelbeelden met beide ogen heeft (waarbij de dubbelbeelden verdwijnen als u één oog sluit), of een scherp of stomp voorwerp in/op uw oog heeft gekregen.)

De Afdeling Acute Oogzorg vindt u op de begane grond van Het Oogziekenhuis Rotterdam (Schiedamse Vest 180). Meldt u zich bij balie 1. Deze vindt u links van u na de ingang van het ziekenhuis.

Afspraak maken

Ook als u met spoedklachten naar Acute Oogzorg wilt komen, moet u van tevoren een afspraak maken. Dit kan uw huisarts voor u doen. Bij het maken van een afspraak krijgt u te horen hoe laat u ongeveer geholpen wordt. Hiermee proberen wij de wachttijden bij Acute Oogzorg zo kort mogelijk te houden.

Onze medewerkers spreken Nederlands. Vindt u het moeilijk om zelf Nederlands te spreken? Zorgt u er dan voor dat er iemand is om u hierbij te helpen. Lees deze pagina in het Spaans, Duits, Turks, Arabisch, Engels.

Verwijsbrief

De huisarts kan in de meeste gevallen de goede zorg bieden. Als het écht nodig is, dan maakt de huisarts voor u een afspraak bij de afdeling Acute Oogzorg. De huisarts kan u ook het advies geven om een gewone afspraak te maken bij de oogarts op onze polikliniek. U moet dan een verwijsbrief van uw huisarts meenemen. 

In sommige gevallen heeft u geen verwijsbrief nodig. U hoeft geen verwijsbrief mee te nemen naar het ziekenhuis als u:

  • Chemische stoffen in uw oog heeft gekregen, of;
  • Ernstig zichtverlies, niet langer dan een week bestaand, heeft, of;
  • Ernstige pijn aan het oog heeft, of;
  • Plotseling lichtflitsen, vlekken of draadjes ziet, of;
  • Plotselinge dubbelbeelden met twee ogen heeft (deze dubbelbeelden verdwijnen als u 1 oog sluit), of;
  • Een scherp of stomp voorwerp in of op uw oog heeft gekregen. 
    Let op: kleine splinters van bijvoorbeeld hout of metaal en een korreltje stof vallen hier niet onder; daarvoor dient u een afspraak te maken bij uw huisarts.

Weet u niet zeker of u een verwijsbrief nodig heeft? Neem dan contact op met de huisarts of met de huisartsenpost. 

Contact bij klachten

Als u in de afgelopen maand geopereerd bent in Het Oogziekenhuis en u heeft plotseling ernstige klachten als pijn of een gordijn voor uw ogen neemt u dan contact op met Het Oogziekenhuis via telefoonnummer 010 401 76 43.

Twijfelt u over uw klachten? Neemt u dan eerst contact op met uw huisarts of huisartsenpost.

Als u een operatie of behandeling heeft gehad bij Het Oogziekenhuis en hier medische vragen over heeft die niet dringend zijn, dan kunt u terecht bij de medische helpdesk. De helpdesk is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.15 tot 16.30 uur via het telefoonnummer 010 401 76 34.

Onze medewerkers spreken Nederlands. Vindt u het moeilijk om zelf Nederlands te spreken? Zorgt u er dan voor dat er iemand is om u hierbij te helpen. Lees deze pagina in het Spaans, Duits, Turks, Arabisch, Engels.

Wachttijd in de wachtkamer

Wanneer u precies aan de beurt bent, heeft onder andere te maken met hoe ernstig uw oogklachten zijn. We delen iedereen die bij ons binnenkomt in met een kleurcode. Dit is een landelijk en Europees goedgekeurd triagesysteem. U kunt daarna plaatsnemen in de wachtkamer. Wanneer u door de arts wordt binnengeroepen mag 1 begeleider met u mee naar de spreekkamer.

Wij doen ons best iedereen zo kort mogelijk te laten wachten (streeftijden):

Triage

De volgorde van behandeling is dus niet altijd dezelfde als de volgorde van binnenkomst. Dit heeft te maken met urgentie van de klachten.

Onze specialisten

Binnen het centrum Acute Oogzorg kunt u in principe geholpen worden door alle oogartsen (in opleiding) die werkzaam zijn binnen Het Oogziekenhuis Rotterdam. Kijkt u voor een overzicht op de pagina 'Onze specialisten'.

Uw (hoofd)behandelaar

Op de afdeling Acute Oogzorg onderzoeken oogartsen, aios (afgestudeerde arts in opleiding tot oogarts), anios(afgestudeerde arts niet in opleiding tot oogarts), optometristen en/of een co-assistent (student geneeskunde) uw ogen. Er is echter één oogarts (medisch specialist) eindverantwoordelijk voor uw behandeling. Dit noemen wij uw hoofdbehandelaar. Op de afdeling Acute Oogzorg is altijd een oogarts als supervisor aanwezig of snel oproepbaar voor overleg. Deze supervisor is op dat moment uw hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijk voor uw behandeling. De optometrist of aios blijft uw aanspreekpunt. Leest u hier meer over de hoofdbehandelaar.

Controle-afspraak

Het kan zijn dat u een of meerdere keren moet terugkomen voor een controle. Deze vervolgafspraak wordt voor u ingepland door de baliemedewerker. Controleafspraken bij de afdeling Acute Oogzorg zijn altijd in de ochtend.

Bij een controle-afspraak kunt u door een andere arts worden geholpen dan tijdens uw eerdere bezoek. Via uw patiëntendossier zorgen de oogartsen natuurlijk voor een goede overdracht van alle informatie.

Omdat de controle plaatsvindt bij de afdeling Acute Oogzorg, kunnen er patiënten binnenkomen die met spoed geholpen moeten worden. Zij krijgen voorrang. Hierdoor kan het zijn dat u langer moet wachten op uw afspraak. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Informatie aan uw huisarts

Wij proberen uw huisarts zo goed mogelijk te informeren over hoe het met u gaat. Soms krijgt u een brief mee voor uw huisarts. Wij vragen u deze brief dan zelf bij de praktijk van uw huisarts af te geven.

Contactgegevens Huisartsenposten Rijnmond

Huisartsenpost SFG  010 466 95 73 Kleiweg 500, 3045 PM, Rotterdam
Huisartsenpost IJsselland 010 279 92 62 Prins Constantijnweg, 2 2906 ZC, Capelle a/d IJssel
Huisartsenpost Rotterdam Zuid 010 290 98 88 Maasstadweg 59, 3079 DZ, Rotterdam
Huisartsenpost Ruwaard  0181 62 70 55 Ruwaard van Puttenweg 500, 3201 GZ, Spijkenisse
Erasmus MC Spoedeisende Hulp 010 704 0145 Dr. Molewaterplein 30, 3015 GD, Rotterdam
Huisartsenpost Hillesluis 010 763 49 11 Hilledijk 190b, 3074 GA Rotterdam

Kwaliteit

44 medisch specialisten, 127.072 polikliniekbezoeken en 13.080 operaties in 2023
Patiënten geven een 8.8