AIOS (arts in opleiding tot specialist)

Functie
arts in opleiding tot specialist (aios)
Specialisatie

nog geen specialisatie

Wat betekent AIOS?

AIOS staat voor arts in opleiding tot specialist. Een AIOS is een (basis)arts die, na de zesjarige opleiding geneeskunde, in opleiding is voor een medisch specialisme. In ons geval dus oogheelkunde. 

AIOS in Het Oogziekenhuis Rotterdam

Het Oogziekenhuis Rotterdam is een opleidingsziekenhuis. In Het Oogziekenhuis worden afgestudeerde artsen opgeleid tot (gespecialiseerd) oogarts (AIOS). Dit betekent dat u (deels) behandeld kunt worden door een oogarts in opleiding. Als u geopereerd wordt door een AIOS, dan is dit een arts/AIOS zijn die, op basis van de fase van zijn/haar opleiding, bekwaam is om de behandeling uit te voeren. De operatie vindt bovendien altijd plaats onder supervisie en eindverantwoordelijkheid van uw hoofdbehandelaar. Binnen Het Oogziekenhuis werken ongeveer 26 AIOS.

Vervolgopleiding basisarts

Na de opleiding geneeskunde kan een basisarts zich specialiseren tot specialist of bijvoorbeeld huisarts. Tijdens de opleiding tot specialist is de AIOS werkzaam in de praktijk. De AIOS werkt altijd onder begeleiding of supervisie. De AIOS moet tijdens zijn hele opleiding, bij twijfel altijd overleggen met zijn supervisor/ opleider. De opleider blijft altijd eindverantwoordelijk voor de zorg voor patiƫnten.

Wat mag een arts in opleiding allemaal doen?

Een AIOS heeft de bevoegdheid tot het 'uitoefenen van de geneeskunst in volle omvang'. Alle (basis)artsen die werken in de praktijk moeten geregistreerd staan in het BIG-register.

Rechten en plichten

Een AIOS mag zelfstandig diagnoses stellen en behandelingen voorstellen. De AISO is immers basisarts. De supervisor/opleider hoeft niet naast de AIOS te staan om over de schouders mee te kijken.