BIG-registratie

De Wet BIG hoort bij een aantal wetten die over de kwaliteit van uw zorg gaan. Bij de wet BIG hoort het BIG-register. In dit register staan de zorgverleners die bevoegd zijn om hun beroep uit te oefenen. Zij moeten hiervoor voldoen aan de kwaliteitseisen die in Nederland gelden. In het BIG-register staan ook de handelingen beschreven die zij mogen uitvoeren. Zo bewaakt de wet BIG de kwaliteit van de zorg en beschermt u tegen onbevoegde zorgverleners. De zorgprofessionals van Het Oogziekenhuis Rotterdam hebben allemaal een BIG-registratie. Deze controleren we ieder jaar opnieuw.

Wil u meer weten over de wet BIG of het BIG-register en de veelgestelde vragen hierover? Ga dan naar de website van de Wet BIG.