Hoofdbehandelaar

Tijdens uw behandeling in Het Oogziekenhuis Rotterdam krijgt u met meerdere zorgverleners te maken. Artsen, optometristen, orthoptisten, verpleegkundigen en andere zorgverleners zorgen samen voor u en uw behandeling. Er is echter één oogarts (medisch specialist) eindverantwoordelijk voor uw behandeling. Dit noemen wij uw hoofdbehandelaar. Hij of zij zorgt onder andere voor een goede afstemming tussen de verschillende zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn. In de meeste gevallen is uw hoofdbehandelaar de eerste oogarts die u op de polikliniek behandelt.

Wie is uw hoofdbehandelaar?

Tijdens uw behandeltraject kan het zijn dat een andere oogarts uw hoofdbehandelaar wordt. Onze werkwijze is als volgt:

  1. Wanneer u binnenkomt op de Acute Oogzorg wordt u geholpen door een AIOS; een afgestudeerde arts in opleiding tot oogarts. Deze oogarts in opleiding is bevoegd en bekwaam om de behandeling uit te voeren. Deze AIOS werkt altijd onder supervisie van een oogarts. Deze oogarts (supervisor) is op dat moment uw hoofdbehandelaar.
  2. Als u een afspraak heeft op de polikliniek, dan is de eerste oogarts die u behandelt uw hoofdbehandelaar.
  3. Als u geopereerd wordt, wordt uw operateur uw hoofdbehandelaar. Dit kan dus een andere oogarts zijn dan degene die u heeft gezien op de polikliniek. Als de operatiedatum bekend is, is ook de naam van uw hoofdbehandelaar bekend. Als u vragen heeft tijdens uw opname, kunt u terecht bij de zaalarts van de Verpleegafdeling.

Wilt u weten wie op dit moment uw hoofdbehandelaar is?

U wordt altijd geïnformeerd over wie uw hoofdbehandelaar is. Mocht dit toch onduidelijk zijn, vraag het dan na. Als u vragen heeft over uw aandoening of behandeling, dan kunt u het beste contact opnemen met de arts die u als laatste heeft gezien.

Oogartsen binnen een subspecialisme

In Het Oogziekenhuis Rotterdam zijn de oogartsen gespecialiseerd in één of meerdere onderdelen van het oog. De oogartsen met dezelfde specialisatie werken nauw samen in een subspecialistisch team. Tijdens uw behandeling kunt u met meerdere oogartsen uit dit team te maken krijgen. Uw hoofdbehandelaar blijft eindverantwoordelijk. Als u vragen heeft over uw aandoening of behandeling, dan kunt u het beste contact opnemen met de arts die u als laatste heeft gezien.

Een overzicht van alle subspecialismen vindt u op de homepage.
Een overzicht van alle oogartsen vindt u op de pagina "Onze specialisten".
 

Opleidingsziekenhuis

Het Oogziekenhuis Rotterdam is een opleidingsziekenhuis. In Het Oogziekenhuis worden afgestudeerde artsen opgeleid tot (gespecialiseerd) oogarts (AIOS). Dit betekent dat u (deels) behandeld kunt worden door een oogarts in opleiding. Als u geopereerd wordt door een AIOS, dan is dit een arts/AIOS zijn die, op basis van de fase van zijn/haar opleiding, bekwaam is om de behandeling uit te voeren. De operatie vindt bovendien altijd plaats onder supervisie en eindverantwoordelijkheid van uw hoofdbehandelaar. Binnen Het Oogziekenhuis werken ongeveer 26 AIOS.