Afspraak maken, wijzigen of afzeggen

Informatie rondom het coronavirus

Wilt u een afspraak maken bij Het Oogziekenhuis? Klikt u dan op de onderstaande knop voor belangrijke informatie.

Lees meer

 x

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Veel mensen uit het hele land willen graag bij Het Oogziekenhuis Rotterdam terecht voor oogheelkundige zorg. We willen graag iedereen helpen, maar hebben daar helaas niet voldoende middelen, oogartsen, ondersteunende medewerkers en fysieke ruimte voor. Omdat we alle zorg tijdig willen uitvoeren (binnen de Treeknormen) moeten we daarom keuzes maken. Daarom geldt het volgende 'zorgprofiel':

Topreferente zorg
Het Oogziekenhuis behandelt patiënten met tertiaire verwijzingen vanuit het hele land. Dat zijn verwijzingen door een oogarts in een ander ziekenhuis. Alle verwijsbrieven worden door ons van tevoren beoordeeld om in te schatten of wij van toegevoegde waarde kunnen zijn en welk aanvullend onderzoek ingepland moet worden. Patiënten en verwijzers ontvangen vervolgens bericht.

Tweedelijns oogheelkundige zorg
In de eigen regio (postcode 2650 t/m 2665 en 2900 t/m 3299) biedt Het Oogziekenhuis tweedelijns oogheelkundige zorg. Tweedelijnszorg is ziekenhuiszorg waarvoor u een verwijzing nodig hebt van uw huisarts / optometrist.

Tweedelijnszorg houdt ook in dat wij, als u in onze regio woont, een tweede mening (second opinion) op verzoek van uw huisarts kunnen geven. Met deze mening kan, in de meeste gevallen, uw eigen oogarts u weer verder behandelen.

Voor een verzoek voor een tweede mening geldt dat verwijsbrieven van tevoren door ons worden beoordeeld om in te schatten of wij van toegevoegde waarde kunnen zijn. Mogelijk vragen wij u voor een juiste beoordeling ook om uw medisch dossier. Dit dossier kunt u, als wij dit nodig hebben, bij uw eigen oogarts opvragen.

Cataractzorg (Staar)
Het Oogziekenhuis heeft het grootste cataractcentrum van Nederland. Wij behandelen patiënten met staar (cataract) vanuit het hele land.

Spoedzorg
Voor acute ernstige aandoeningen van het oog (spoedzorg) is de afdeling Acute Oogzorg binnen Het Oogziekenhuis 24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikbaar en bereikbaar (na verwijzing via de huisartsenpost, via de ambulance, via een andere oogarts of ander ziekenhuis).

Digitaal afspraak maken, wijzigen of afzeggen

Via de website kunt u:

  • als bestaande of nieuwe patiënt een afspraakverzoek indienen indien u in het bezit bent van een Zorgdomein-nummer (ZD-nummer);
  • een verzoek indienen om een afspraak te verzetten;
  • een verzoek indienen om een afspraak af te zeggen.

Afspraak maken Afspraak verzetten Afspraak afzeggen

Telefonisch afspraak maken, wijzigen of afzeggen

Wilt u telefonisch een afspraak maken, wijzigen of afzeggen, dan kunt u op werkdagen tussen 8.15 uur en 16.30 uur bellen naar 010 401 77 77.
Houdt u te allen tijde uw verzekeringspas bij de hand. Hier staan gegevens op waar wij om vragen.

Bent u al eens in Het Oogziekenhuis geweest? Dan bent u waarschijnlijk bekend in ons systeem. Houd u dan uw patiëntennummer en verzkeringspas bij de hand, zodat wij uw gegevens erbij kunnen halen. Het patiëntennummer vindt u op een eerdere afsprakenbrief en/of het afsprakenkaartje.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Het kan natuurlijk voorkomen dat u uw afspraak moet afzeggen of veranderen. Wij vragen u dit alleen in uiterste nood en minimaal 48 uur voor uw afspraak te doen. Wij kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen.

Zegt u uw afspraak niet of niet op tijd af, dan brengen wij EUR 50,- aan kosten in rekening. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Herinnerservice

Als extra service ontvangt u twee of drie dagen voor uw afspraak een korte herinnering door middel van een SMS. Bij het niet kunnen nakomen van de afspraak kunt u het ziekenhuis bellen om af te zeggen en een nieuwe afspraak in te plannen.

Deze herinnerservice past in de extra service die we willen leveren aan onze patiënten. De service werkt samen met verschillende ZIS (ziekenhuis informatie systemen) die door zorginstellingen gebruikt worden voor het agendabeheer. Zo kunnen de herinneringen geautomatiseerd verstuurd worden.

Wachttijden

Wij proberen onze wachttijden zo kort mogelijk te houden. Voor sommige polikliniekafspraken of operaties lukt dit niet helaas altijd. Leest u hier meer over onze wachttijden.