Afspraak maken, wijzigen of afzeggen

Belangrijke informatie voordat u naar Het Oogziekenhuis komt

Wilt u Het Oogziekenhuis bezoeken? Klikt u dan op de onderstaande knop voor belangrijke informatie.

Lees meer

 x

Bent u op vakantie geweest in het buitenland?

Bent u op vakantie geweest of op familiebezoek geweest in een oranje gebied (bekijk via deze link of uw gebied 'oranje' was)? Dan geeft de overheid u het dringende advies om na terugkomst in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. U mag dan 10 dagen uw huis niet verlaten om mogelijke besmettingen te voorkomen.

Dit bekent ook dat u in deze 10 dagen niet naar Het Oogziekenhuis mag komen. U kunt in deze 10 dagen geen afspraak maken óf u moet uw reeds gemaakte afspraak verzetten of afzeggen. U kunt uw afspraak verzetten of afzeggen door te klikken op de roze knop.

Afspraak verzetten of afzeggen

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Veel mensen uit het hele land willen graag bij Het Oogziekenhuis Rotterdam terecht voor oogheelkundige zorg. We willen graag iedereen helpen, maar hebben daar helaas niet voldoende middelen, oogartsen, ondersteunende medewerkers en fysieke ruimte voor. Omdat we alle zorg tijdig willen uitvoeren (binnen de Treeknormen) moeten we daarom keuzes maken. Daarom geldt het volgende 'zorgprofiel':

Topreferente zorg
Het Oogziekenhuis behandelt patiënten met tertiaire verwijzingen vanuit het hele land. Dat zijn verwijzingen door een oogarts in een ander ziekenhuis. Alle verwijsbrieven worden door ons van tevoren beoordeeld om in te schatten of wij van toegevoegde waarde kunnen zijn en welk aanvullend onderzoek ingepland moet worden. Patiënten en verwijzers ontvangen vervolgens bericht.

Tweedelijns oogheelkundige zorg
In de eigen regio (postcode 2650 t/m 2665 en 2900 t/m 3299) biedt Het Oogziekenhuis tweedelijns oogheelkundige zorg. Tweedelijnszorg is ziekenhuiszorg waarvoor u een verwijzing nodig hebt van uw huisarts / optometrist.

Tweedelijnszorg houdt ook in dat wij, als u in onze regio woont, een tweede mening (second opinion) op verzoek van uw huisarts kunnen geven. Met deze mening kan, in de meeste gevallen, uw eigen oogarts u weer verder behandelen.

Voor een verzoek voor een tweede mening geldt dat verwijsbrieven van tevoren door ons worden beoordeeld om in te schatten of wij van toegevoegde waarde kunnen zijn. Wij vragen u in dat geval om uw medisch dossier. Dit dossier kunt u bij uw eigen oogarts opvragen.

Cataractzorg (Staar)
Het Oogziekenhuis heeft het grootste cataractcentrum van Nederland. Wij behandelen patiënten met staar (cataract) vanuit het hele land.

Spoedzorg
Voor acute ernstige aandoeningen van het oog (spoedzorg) is de afdeling Acute Oogzorg binnen Het Oogziekenhuis 24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikbaar en bereikbaar (na verwijzing via de huisartsenpost, via de ambulance, via een andere oogarts of ander ziekenhuis).

Digitaal afspraak maken, wijzigen of afzeggen

Via de website kunt u:

  • als bestaande of nieuwe patiënt een afspraakverzoek indienen indien u in het bezit bent van een Zorgdomein-nummer (ZD-nummer);
  • een verzoek indienen om een afspraak te verzetten;
  • een verzoek indienen om een afspraak af te zeggen.

Afspraak maken Afspraak verzetten Afspraak afzeggen

Telefonisch afspraak maken, wijzigen of afzeggen

Wilt u liever een medewerker spreken? Het Klantcontactcentrum is telefonisch bereikbaar van 08.15 uur en 16.30 uur op telefoonnummer 010 401 77 77*.

Heeft u spoedklachten? Ook buiten kantooruren kunt u ons bereiken op 010 401 77 77 voor uw spoedvragen.

Houdt u uw verzekeringspas bij de hand. Hier staan gegevens op waar wij om vragen.

Bent u al eens in Het Oogziekenhuis geweest? Dan bent u waarschijnlijk bekend in ons systeem. Houd u dan uw patiëntennummer en verzekeringspas bij de hand, zodat wij uw gegevens erbij kunnen halen. Het patiëntennummer vindt u op een eerdere afsprakenbrief en/of het afsprakenkaartje.

*Onze telefoongesprekken worden opgenomen voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Het kan natuurlijk voorkomen dat u uw afspraak moet afzeggen of veranderen. Wij vragen u dit alleen in uiterste nood en minimaal 48 uur voor uw afspraak te doen. Wij kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen.

Zegt u uw afspraak niet of niet op tijd af, dan brengen wij € 50,- aan kosten in rekening. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Herinnerservice

Als extra service ontvangt u twee of drie dagen voor uw afspraak een korte herinnering door middel van een SMS. Bij het niet kunnen nakomen van de afspraak kunt u het ziekenhuis bellen om af te zeggen en een nieuwe afspraak in te plannen.

Deze herinnerservice past in de extra service die we willen leveren aan onze patiënten. De service werkt samen met verschillende ZIS (ziekenhuis informatie systemen) die door zorginstellingen gebruikt worden voor het agendabeheer. Zo kunnen de herinneringen geautomatiseerd verstuurd worden.

Wachttijden

Wij proberen onze wachttijden zo kort mogelijk te houden. Voor sommige polikliniekafspraken of operaties lukt dit niet helaas altijd. Leest u hier meer over onze wachttijden.